Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Rob Bijlsma winnaar Edgar Doncker Prijs

  Rob Bijlsma winnaar Edgar Doncker Prijs

  - 21 maart 2013 -

  Bijlsma ontving de Edgar Doncker Prijs 2013 prijs vanwege zijn formidabele bijdrage aan de kennis en bescherming van roofvogels in ons land. Hij leverde deze bijdrage grotendeels op eigen kracht en met beperkte financiële middelen.

  Rob Bijlsma Zonder de andere genomineerden tekort te doen, meent de jury dan ook met de toekenning van de prijs aan Bijlsma optimaal te voldoen aan de criteria die Edgar Doncker in zijn legaat verwoordde: "een persoon die op eigen initiatief en voornamelijk op eigen kracht en kosten een prestatie heeft verricht die van originaliteit getuigt, van blijvende invloed is en een voorbeeldfunctie heeft voor anderen". De jury verwoordt de toekenning van de prijs als volgt: "Bijlsma symboliseert als geen ander de idealist, die dwars tegen bestaande instituties in, voor 'de goede zaak' opkomt. Hij appelleert enorm aan romantische gevoelens, die in onze moderne stedelijke samenleving toch ook aan natuurbescherming verbonden zijn. Hij is de vleesgeworden veldbioloog, de man van waarnemen, waarnemen en nog eens waarnemen." De jury roemt ook Bijlsma's enorme doorzettingsvermogen en zijn grote passie voor het object van onderzoek.

  Autodidact Bijlsma heeft niet alleen een aantal gezaghebbende, wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan, geschreven voor een klein internationaal publiek, maar wist daarnaast ook een breed publiek te bereiken. Zo is zijn in 2012 bij uitgeverij Atlas-Contact verschenen boek Mijn roofvogels inmiddels toe aan de achtste druk. Bijlsma is een bron van inspiratie voor een hele nieuwe generatie vogelaars, natuurbeschermers en ornithologen. Hij zal de prijs besteden aan diverse (onderzoeks)projecten op het gebied van roofvogels en natuurbescherming.

  De andere genomineerden, vleermuizenambassadeur Herman Limpens, die de grondlegger is van het vleermuizenonderzoek in Nederland en de stadsecologen Kees Moeliker en Jelle Reumer, die genomineerd waren vanwege hun beider inhoudelijke staat van dienst in combinatie met hun uitzonderlijke verdiensten voor het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, ontvingen de tweede prijzen.

  De Edgar Doncker Prijs wordt jaarlijks uitgereikt, beurtelings aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van natuurbehoud in Nederland, 'het waarachtig Nederlandse cultuurgoed' en de kindergeneeskunde. In 2013 was natuurbehoud in Nederland aan de beurt. De prijs bedraagt € 150.000, -. Van dit bedrag is € 25.000,- vrij besteedbaar door de prijswinnaar (m/v) en € 125.000,- moet besteed worden aan een doel dat door de prijswinnaar, in overleg met de jury en het stichtingsbestuur wordt bepaald.

  Bron: Stichting Edgar Doncker Fonds


  » Dossier Personen

  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^