Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > De Schatkist van Eli Heimans

  De Schatkist van Eli Heimans

  - 5 februari 2016 -

  Vervolg op de artikelen in de Heimans Thijsse Nieuwsbrief 49.
  Vorig jaar werd op vele plaatsen in ons land door vele organisaties stil gestaan bij het 100e sterfjaar van Eli Heimans. Heimans overleed op 53-jarige leeftijd geheel onverwacht in Gerolstein tijdens een geologische excursie in de Duitse Eifel. Hij was in Zwolle geboren en werd een beroemde Nederlander door zijn enorme bijdrage aan de kennis van de natuur, aan het natuuronderwijs en aan de popularisering van de belangstelling daarvoor. De Stichting Natuurmuseum en Milieu Educatie Zwolle, kortweg NAMEZ, wil Heimans eren met het uitbrengen van “De Schatkist van Eli Heimans”.

  Deel van de collectie van Johan Mulder in zijn privé-museum.
  Deel van de collectie van Johan Mulder in zijn privé-museum.
  Eli Heimans heeft in de laatste vier jaren van zijn leven veel aandacht besteed aan de geologie. In 1913 verscheen van zijn hand de eerste druk van: “Geologie-boekje: een A-B-C voor de beginnende amateurs”. Hoe belangrijk en enorm omvangrijk het werk van Heimans was, blijkt uit de dissertatie van dr. Fop. I. Brouwer: “Leven en werken van E. Heimans en de opbloei der natuurstudie in Nederland in het begin van de twintigste eeuw”. Ooit bezocht Mulder de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen. Zijn docent voor biologie en geologie op die school was dr. Fop. I. Brouwer! Hij herinnert zich de lessen van de geliefde docent Brouwer nog erg goed.

  Het ligt voor de hand dat Heimans in de omgeving van Gerolstein ook naar de fossielen heeft gezocht die in dat gebied in ruime mate te vinden zijn. Voegen we daar aan toe de nooit gerealiseerde droom van Heimans om in Amsterdam een gratis toegankelijk natuurmuseum te realiseren, dan ontstaan de contouren van het uitbrengen van “De Schatkist van Eli Heimans”.

  Overdracht van de eerste exemplaren van De schatkist van Eli Heimans
  Overdracht van de eerste exemplaren van “De schatkist van Eli Heimans”, eind okt 2015, aan directeuren van natuurhistorische musea (verenigd in de SNNC). Van links naar rechts: Paul Voogt, directeur Universiteitsmuseum Utrecht (en voorzitter SNNC = Stichting Nederlandse natuurhistorische Collecties); Jelle Reumer (oud-directeur Natuurhistorisch Museum Rotterdam en hoogleraar stratigrafie en paleontologie aan de Universiteit Utrecht); Kees Moeliker (directeur NHM Rotterdam}; Frans Ellenbroek (natuurmuseum Brabant); Johan Mulder (Ontwerper van de Schatkist Gerard Mangnus (directeur Natuurmuseum Nijmegen).
  De directe aanleiding tot het inrichten van een schatkist ligt bij Johan Mulder. Het begon lang geleden door de lessen van Brouwer, die Johan’s belangstelling wekte voor de paleontologie. Daar heeft hij zijn verdere leven aan gewijd. Zijn huis in Nieuwleusen slibt langzaam dicht met de ruim 15.000 fossielen die hij in de afgelopen decennia heeft verzameld. Hij heeft daaruit alle soorten geselecteerd, waarvan hij er 25 of meer exemplaren over heeft met de bedoeling die objecten, vergezeld van een korte beschrijving, te schenken aan onderwijsinstellingen. Het af te stoten materiaal omvat fossielen van alle periodes van het leven op aarde. Toen Johan zijn voornemen aan het bestuur van NAMEZ bekend maakte, werd er een prachtig idee geboren. Het bestuur besloot daarvan het project: “De Schatkist van Eli Heimans” te maken en dat project geheel in eigen beheer en op kosten van de stichting uit te voeren. In het 100e sterfjaar van Eli Heimans kwamen er 25 schatkisten tot stand, bestemd voor de grote natuurmusea in ons land om ter beschikking te worden gesteld aan instellingen voor VO.

  Het boek van prof. Jelle Reumer (zie Nieuwsbrief)
  Het boek van prof. Jelle Reumer (zie Nieuwsbrief)
  Het werd een kist met daarin 36 verschillende soorten fossielen, een echte geologenloep, het boekje “Eli Heimans, uit de schaduw van Jac. P. Thijsse” van Marga Coesèl, het boek “Opgeraapt, Opgevist, Uitgehakt” van Jelle Reumer en het rijk geïllustreerde boek: “De Schatkist van Eli Heimans” van Johan en Eric Mulder, waarin niet alleen alle fossielen in de schatkist kort zijn beschreven, maar ook antwoord wordt gegeven op belangrijke basale vragen rond evolutie, uitsterven, etc. Dit boek is uitgegeven door de stichting NAMEZ en afgestemd op de eindtermen en exameneisen voor het onderdeel biologie in het VWO- en HAVO-onderwijs. Het gaat vergezeld van een docentenhandleiding voor het gebruik van de schatkist en van vier lesopdrachten die daarbij gebruikt kunnen worden. In elke schatkist zit ook een USB-stick waarop zowel het boek als de docentenhandleiding en de lesopdrachten te vinden zijn.

  Overzicht van de eerste laag met fossielen in de Schatkist.
  Overzicht van de eerste laag met fossielen in de Schatkist; ook zijn te zien een USB stick, een hangslot en een geologische loep.
  NAMEZ heeft van de schatkist 25 identieke exemplaren vervaardigd en gratis ter beschikking gesteld aan Nederlandse Natuurmusea om als leskist uit te lenen aan instellingen voor VO. Ook de Stichting Heimans & Thijsse heeft zo’n rijk gevulde kist ontvangen. NAMEZ meent dat de gekozen opzet van het schatkistproject geheel in de geest van Heimans zou zijn geweest en hoopt dat er vaak en met plezier gebruik van zal worden gemaakt.

  Samengesteld op basis van een artikel van Johan Mulder, dat grotendeels in Nieuwsbrief 49 van de Heimans en Thijsse Stichting is opgenomen, en een bijdrage van het bestuur van NAMEZ.


  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^