Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Tweede Kamer maant Verburg tot spoed bij aanpak verdroging natuur

  Tweede Kamer maant Verburg tot spoed bij aanpak verdroging natuur

  - 2 februari 2010 -

  Natuurmonumenten hoopt dat de anti-verdrogingsmotie die de Kamer op 26 januari aannam eindelijk schot in de zaak brengt. De motie draagt minister Verburg van LNV op om de provincies tot spoed te manen in de aanpak van verdroging van natuurgebieden in ons land. De minister moet voor 1 mei laten zien hoe zij de aanpak denkt te versnellen zodat de verdroging binnen vijf jaar in ruim tweehonderd gebieden is verholpen.

  Herstel verdroogde natuur De overheid onderkent al sinds eind jaren tachtig dat de verdroging van waterafhankelijke natuur in kletsnat Nederland een urgent vraagstuk is dat moet worden opgelost. Door drinkwaterwinning en steeds lagere waterpeilen voor de landbouw staat de natuur al lang onder druk. Met veel soorten gaat het al jaren bergafwaarts, zoals de watersnip en de klokjesgentiaan.

  'TOP-gebieden'
  In 2005 bleek dat slechts in drie procent van de verdroogde oppervlakte de problemen waren opgelost, terwijl de doelstelling voor 2010 op veertig procent ligt. Daarop stelden Rijk en provincies de zogenoemde Taskforce Verdroging in die onder leiding staat van de Utrechtse gedeputeerde Joop Binnekamp. Deze taskforce adviseerde om die vage doelstelling om te zetten in een lijst van 'TOP-gebieden' waarop het herstelbeleid zich zou moeten concentreren. Deze lijst is vastgelegd in de zogenoemde ILG-convenanten tussen LNV en de provincies. Samen stelden zij tot 2013 meer dan 400 miljoen euro ter beschikking om landbouwgronden uit te kopen, te vernatten en de waterhuishouding aan te passen.

  Behalen 'TOP-doelen' nog ver weg
  Uit de laatste voortgangsrapportage bleek dat er nog onvoldoende zicht is op het halen van de 'TOP-doelen'. De Kamer maakt zich daar zorgen om en vroeg de minister van LNV bij de provincies nauwkeurig na te gaan waar de schoen wringt. Ook verzocht de Kamer de minister zo snel mogelijk maatregelen op te stellen en uit te voeren. Op 1 mei wil de Kamer weten hoe het beleid wordt bijgesteld. Dan kunnen LNV en de provincies een positiever beeld schetsen bij de tussenbalans, de zogenaamde 'ILG mid term review', die na zomer wordt opgemaakt.

  Acute vernatting en verwerving landbouwpercelen
  Uit ervaringen van Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders blijkt dat acute vernatting en verwerving van in- en omliggende landbouwpercelen een cruciaal deel van de oplossing vormt. Met die maatregel zal in korte tijd enorme winst kunnen worden geboekt. Het geld is beschikbaar. Bovendien is een volledige schadevergoeding al langer mogelijk voor agrariŽrs die voor dit doel vertrekken. Hopelijk brengt de motie van de Tweede Kamer een eind aan het geaarzel bij provincies en waterschappen en tonen hun bestuurders eensgezind daadkracht om de 'TOP-gebieden' aan te pakken en waar nodig over te gaan tot verwerving van 'ontbrekende schakels'.

  Bron: Natuurmonumenten


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^