Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Subsidie van LNV voor draagvlak natuur

  2,8 mln. Euro subsidie van LNV voor draagvlak natuur

  - 14 maart 2007 -

  Minister Gerda Verburg van LNV (copyright RVD/foto Eric Maas)
  Minister Gerda Verburg van LNV
  Minister Verburg van LNV heeft de nieuwe Regeling LNV-subsidies voor de eerste keer opengesteld. In 2007 stelt het ministerie van LNV in totaal voor 98 miljoen aan subsidies beschikbaar.

  In 2007 kan een aantal subsidies via het LNV-loket online worden ingediend. De verwachting is dat hiermee zowel de uitvoeringslasten voor de overheid als administratieve lasten n beleefde lasten voor de aanvragers verminderen.
  Een greep uit de mogelijkheden voor subsidie:

  Draagvlak natuur
  Voor de versterking van het draagvlak voor de natuur in de Nederlandse samenleving kan subsidie worden aangevraagd voor projecten of programma's. Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen en verenigingen op landelijk niveau, die zich bezighouden met educatie, voorlichting en visievorming. De regeling gaat open tussen 1 en 31 juli en er is 2,8 miljoen voor gereserveerd.

  Historische buitenplaatsen
  Voor de instandhouding van beschermde historische buitenplaatsen kunnen particuliere eigenaren maximaal 13.600 subsidie aanvragen. Voor het vergroten en verbeteren van de kennis en de deskundigheid ten behoeve van het behoud van deze buitenplaatsen kan ten hoogste 1.360 subsidie worden aangevraagd. De regeling wordt opengesteld van 1 april tot en met 31 mei en er wordt 215.000 voor uitgetrokken.

  Ontwikkeling van het landschap
  Gemeenten en provincies kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten die een bijdrage leveren aan de bevordering van een samenhangend en doelmatig beleid met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig landschap. De regeling staat open tussen 1 april en 31 oktober en er is 800.000 voor gereserveerd.

  Brochures en aanvraagformulieren
  De uitvoering van de regeling LNV-subsidies wordt gedaan door Dienst Regelingen. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij Het LNV-loket: 0800-22 333 22 of via de website www.minlnv.nl/loket. De Regeling LNV-subsidies en het openstellingsbesluit staan sinds 13 maart op deze site. Ongeveer twee weken vr de aanvraagdatum van de modules zijn ook de brochures en aanvraagformulieren op de website van Het LNV-loket te vinden.

  Bron: Ministerie van LNV


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^