Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Steeds meer tijdelijke natuur

  Steeds meer tijdelijke natuur

  - 2 oktober 2010 -

  Nederland krijgt steeds meer tijdelijke natuur. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft na Amsterdam (9 hectare) ook aan andere gemeenten toestemming gegeven om tijdelijke natuur aan te leggen op braakliggende terreinen. Het gaat op dit moment om nog eens 148 hectare tijdelijke natuur in Steenwijk en Almelo.

  Rugstreeppad In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit dat er een groeiende belangstelling is voor tijdelijke natuurgebiedjes op braakliggende (bouw)terreinen. Overheden, projectontwikkelaars en (nuts) bedrijven tonen interesse en ook in het buitenland (Zweden en Vlaanderen) wordt het idee opgepakt. Volgens de minister levert tijdelijke natuur een bijdrage aan de biodiversiteit. Omdat de terreinen in principe toegankelijk zijn voor het publiek kan tijdelijke natuur ook helpen de natuur weer dichter bij de mensen te brengen.

  Minister Verburg startte vorig jaar de eerste proef met tijdelijke natuur in de haven van Amsterdam. Daar zijn inmiddels de eerste bijzondere soorten zoals de rugstreeppad en de oeverzwaluw gesignaleerd. Almelo en Steenwijk volgen het voorbeeld van Amsterdam en er lopen nog enkele aanvragen voor tijdelijke natuur.

  Verspreid over Nederland liggen veel stukken land braak die tijdelijk kunnen veranderen in mooie natuurgebiedjes. Het gaat om terreinen die zijn aangekocht door overheden en projectontwikkelaars voor woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen en ontgrondingen. Vaak duurt het jaren voordat op deze terreinen daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden. Tot nu toe werden de terreinen vaak schoon gehouden om ervoor te zorgen dat er zich geen wettelijk beschermde planten of dieren kunnen vestigen.

  Met een ontheffing van de Flora- en faunawet wordt aan de natuur ruim baan gegeven om op termijn plaats te maken voor bij voorbeeld bedrijfsontwikkeling of woningbouw. Vooral planten en dieren die pionieren op braakliggende terreinen, zoals verschillende soorten orchideeŽn, de rugstreeppad en plevieren kunnen van de tijdelijke natuurgebiedjes profiteren.

  Bron: Vroege Vogels


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^