Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > 'Een toekomst voor weidevogels?'

  'Een toekomst voor weidevogels?'

  - 24 maart 2010 -

  Wat heeft oud schaatskampioen Ard Schenk met weidevogels? En wat doet een groene loper in een natuurgebied? Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) was maandag 22 maart in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland aanwezig bij de premičre van de film 'Een toekomst voor weidevogels?'.

  Gerda Verburg en Ard Schenk 'Een toekomst voor weidevogels?' gaat in op het leven van de weidevogels en de unieke waarde van het weidevogellandschap als cultuurverschijnsel. In de film vertelt boerenzoon en voormalig schaatskampioen Ard Schenk over zijn liefde voor weidevogels en het weidevogelbeheer. De film is gemaakt in opdracht van de Kenniskring Weidevogellandschap. Deze Kenniskring is door voormalig minister Veerman van LNV in het leven geroepen om adviezen te geven over het weidevogelbeheer in Nederland.

  Arkemheen-Eemland
  In het Nationaal Landschap Arkemheem-Eemland zijn onlangs met succes collectieve beheerplannen voor het weidevogelbeheer ontwikkeld. Natuurmonumenten heeft samen met de Agrarische Natuur- en landschapvereniging Ark&Eemlandschap en de weidevogelcollectieven een weidevogelbeheerplan opgesteld dat in de omgeving breed wordt gedragen. Een groot deel van de boeren in dat gebied doet mee met weidevogelbeheer, onderhoudt landschapselementen en/of heeft boerenlandpaden opengesteld. De goede samenwerking tussen boer en natuur draagt niet alleen bij aan instandhouding van de weidevogelpopulatie maar zorgt ook voor versterking van de overige biodiversiteit.

  De uitvoering van het weidevogelbeheer is een verantwoordelijkheid van de provincies. Met de invoering van het Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer begin dit jaar, is het weidevogelbeheer geďntensiveerd. De film die maandag voor het eerst wordt vertoond, is gemaakt voor provinciale en lokale bestuurders en betrokkenen bij de uitvoering van weidevogelbeheer zoals boeren, terreinbeheerders en vrijwilligers. De film dient ter inspiratie voor een nieuw, beter, effectiever weidevogelbeheer. Dit beheer gaat uit van een gebiedsbenadering, waarbij het behoud van de weidevogels een plek krijgt bij alle activiteiten in een gebied.

  Bron: LNV


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^