Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Cees Veerman voorzitter Natuurmonumenten

  Cees Veerman voorzitter Natuurmonumenten

  - 14 mei 2007 -

  De verenigingsraad van Natuurmonumenten heeft op 12 mei Cees Veerman benoemd als nieuwe voorzitter. Een zeer royale meerderheid van de leden stemde voor het voorstel van het bestuur. De oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit volgt Herman Wijffels op als voorzitter.

  Vertrouwen
  Cees Veerman Veerman zei na de benoeming onder de indruk te zijn van het grote vertrouwen dat de verenigingsraad in hem stelt. "Dit is een ontroerend moment. Ik zal bewijzen dat ik het vertrouwen waard ben. Ik zal mij met hart en ziel inzetten voor natuur en landschap."

  Jongeren
  Als grote opgave ziet Veerman het betrekken van jongeren bij de natuur. Om de natuurbescherming in de samenleving te verankeren is het cruciaal dat de jeugd de gelegenheid krijgt een band met de natuur op te bouwen. Scholen moeten dan ook inzet zijn van het natuurbeleid, aldus Veerman. "We moeten de jeugd interesseren voor natuurbehoud."

  Geld overheid
  Daarnaast vindt hij dat de overheid veel meer geld beschikbaar moet stellen voor natuur en landschap. "Er gaat veel geld naar infrastructuur, naar zorg, naar sociale zekerheid. Dat is allemaal heel erg nodig, maar voor onze leefomgeving zijn ook veel financiŽle middelen nodig."

  Bruggenbouwer
  Het bestuur koos na gesprekken met verschillende kandidaten voor Cees Veerman als nieuwe voorzitter, omdat hij een capabel bestuurder is met een groot nationaal en internationaal netwerk. Volgens het bestuur is Veerman iemand die in staat is bruggen te bouwen tussen Natuurmonumenten en andere partijen in de samenleving. Voor het behoud van het Nederlandse landschap en de natuurwaarden die daarbij horen is het in de ogen van het bestuur van wezenlijk belang dat Natuurmonumenten de samenwerking zoekt met de samenleving.

  Bron: Natuurmonumenten


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^