Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Archief van actuele berichten > Jeugd en Natuur

  Consumentenplatform LNV - 'Geschaafde knie mag best'
  - 15 november 2006 -

  Het Consumentenplatform van het ministerie van LNV heeft zich onlangs gebogen over het thema Jeugd en Natuur. Komen kinderen nog wel genoeg in de natuur? Is de jeugd zich nog wel voldoende bewust van de natuur in hun leefomgeving? Wat zijn de kansen en belemmeringen voor het stimuleren van contact tussen jeugd en natuur? Op welke wijze kan natuur een bijdrage leveren aan het welzijn van de jeugd. Dit waren de belangrijkste vragen die LNV stelde aan het platform.

  Er is opinieonderzoek naar vrijetijdsbesteding en natuur uitgevoerd onder 414 ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de ouders vindt dat er wel natuur in de omgeving aanwezig is waarin het kind zou kunnen spelen. Maar liefst 95% van de ouders is van mening dat ze zelf behoren tot de belangrijkste be´nvloeders van de vrijetijdsbesteding van het kind. Tegelijk geeft 43% van de ondervraagde ouders aan dat tijdsgebrek een reden is om niet vaker met hun kind de natuur in te trekken. Maar ook de veiligheidsbeleving speelt een rol: 40% van de ouders maakt zich veel zorgen over de veiligheid als het kind alleen buitenspeelt. In sterk stedelijke gebieden spelen kinderen minder frequent alleen buiten dan in minder stedelijke gebieden.

  Klik hier voor het volledige persbericht (met bijlagen) op de website van het ministerie van LNV.


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^