Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Nieuwe website 'Vogels en de wet' van start

  Nieuwe website 'Vogels en de wet' van start

  - 20 april 2007 -

  Vogelbescherming Nederland heeft er een nieuwe website bij: vanaf vandaag gaat www.vogelsendewet.nl de lucht in. Deze digitale vraagbaak is een handig hulpmiddel voor vragen over wat wel en wat niet is toegestaan in relatie tot vogels. Van heel eenvoudige vragen over de plezierjacht, tot ingewikkelde vragen over bescherming van natuurgebieden. Alles wat je altijd al wilde weten en in sommige gevallen moet weten, staat op deze website.

  Vogelbescherming Nederland Net als de mens, worden ook vogels en natuur beschermd door wetten en regels. Daar hoef je gelukkig niet dagelijks bij stil te staan, maar soms is het belangrijk om te weten hoe iets geregeld is. Om die reden heeft Vogelbescherming Nederland een digitale vraagbaak opgezet om vragen te beantwoorden over wat er nu wel en niet is toegestaan in relatie tot vogels.

  De vragen zijn verdeeld over zes thema's zoals bijvoorbeeld 'Kappen en snoeien' en 'Jacht en schadebestrijding'. Per thema staan er veelgestelde vragen met een kort antwoord. Als er behoefte is om méér te weten te komen, biedt de vraagbaak de mogelijkheid om aan de hand van verschillende deelvragen dieper in het onderwerp te duiken.

  www.vogelsendewet.nl beantwoordt zowel eenvoudige vragen over het kappen van bomen in het broedseizoen of wat je moet doen als je een vogel vindt, als complexere vraagstukken over bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens nabij belangrijke vogelgebieden.

  Behalve antwoorden op specifieke vragen, staat er informatie over de acties die men kan ondernemen tegen overtredingen van de regels; algemene informatie over relevante regelgeving zoals de Natuurbeschermingswet; uitleg over lastige juridische begrippen zoals significante effecten; en een samenvatting van belangrijke rechterlijke uitspraken.


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^