Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Victor Westhoff-lezing 2010

  Victor Westhoff-lezing 2010

  - 18 april 2010 -

  De twaalfde Victor Westhoff-lezing zal uitgesproken worden op donderdag 27 mei 2010 om 15.00 uur in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen door prof. Louise O. Fresco, hoogleraar aan de UvA. Thema van de lezing zal biodiversiteit zijn.

  Prof. Louise O. Fresco Hoe verhoudt biologische diversiteit zich tot voedselvoorziening? Meer genetische diversiteit betekent niet automatisch een groter, beter of diverser voedselaanbod, in gematigde noch tropische gebieden. Gebieden met hoge variatie in rassen van voedselgewassen en agrarische landschappen, dus met hoge agrobiodiversiteit, zijn niet zonder meer de meest productieve gebieden op aarde. Ook is het onjuist dat hoge productiviteit altijd samen gaat met genetische of landschappelijke armoede.
  Toch ervaren we allemaal dat genetische en landschappelijke variatie historisch alles bepalend zijn en in de toekomst belangrijk is en dus inherent 'goed'. Onze ideeën over agrodiversiteit van gewassen en voedsel hebben niet alleen een wetenschappelijke maar ook een culturele en morele achtergrond. Pas al we die begrijpen, kunnen we een evenwichtig beleid bepalen voor voedsel en agrobiodiversiteit, zowel nationaal als internationaal.

  De Victor Westhofflezing wordt georganiseerd door de Afdeling Filosofie & Wetenschapstudies van het Institute for Science, Innovation and Society (Dr. Riyan van den Born) en de Afdeling Acquatische Ecologie van het Institute for Water and Wetland Resereach (Prof. Dr. Joop Schaminée).

  Bron: Westhofflezing


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^