Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Victor Westhofflezing 2016

  Victor Westhofflezing 2016

  - 18 maart 2016 -

  Prof. mr. Pieter van Vollenhoven zal op woensdag 18 mei 2016 de achttiende Victor Westhofflezing uitspreken in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Het thema van de lezing is "Onze natuur vraagt om ruimte, duidelijkheid en betrokkenheid".

  Prof. mr. Pieter van Vollenhoven De jaarlijkse Westhofflezing, vernoemd naar prof. dr. Victor Westhoff, de invloedrijkste naoorlogse natuurbeschermer in Nederland, heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbend en inspirerend platform dat het veld van de natuurbescherming jaarlijks bijeen brengt en een breed publiek weet aan te spreken.

  Programma

  14:00 Ontvangst met koffie en thee
  14:30 Aanvang lezingenprogramma

  Prof. dr. Joop Schaminée
  Leerstoelhouder Westhoff-leerstoel Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit
  Introductie De Victor Westhofflezing

  Hoofdspreker: Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

  Co-referent: Prof. dr. ir. Eric Luiten

  Uitreiking van De “Zilveren Parnassia”
  Sinds 2015 wordt in plaats van de Westhoffwedstrijd de “Zilveren Parnassia” uitgereikt. De “Zilveren Parnassia” is een aanmoedigingsprijs voor een jong en maatschappelijk geëngageerd onderzoeker die zich op het vlak van natuuronderzoek en natuurbehoud aantoonbaar manifesteert.

  16:30 Sluiting lezingenprogramma

  Na afloop zal er gelegenheid zijn om onder het genot van een drankje en een hapje met de sprekers van gedachten te wisselen.

  Toegang
  Gratis na aanmelding.

  Inschrijven
  U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier of door een mail te sturen aan: secrwesthoff@science.ru.nl.

  Prof. mr. Pieter van Vollenhoven: "Zelf voel ik mij zeker verbonden met de natuur. Zo was ik namelijk thuis opgevoed, maar een kenner ben ik absoluut niet. Door toeval, want het onderwerp veiligheid werd mijn werkterrein, ben ik betrokken geraakt bij de monumentenwereld en later bij de wereld van het groen. Deze combinatie heeft uiteindelijk geleid tot de studie "Monumenten, inspiratiebron voor de natuur" (november 2015). Deze studie heeft mij ervan overtuigd, dat onze natuur - als je die wilt beschermen - om meerdere redenen vraagt om ruimte en om duidelijkheid, waar het nu vaak aan ontbreekt, maar ook om betrokkenheid van ons allen. Bij deze studie heb ik mogen ervaren dat mensen en bedrijven zeer bereid zijn om zich voor de natuur in te zetten en eveneens zie ik kansen om hetzelfde enthousiasme en dezelfde sfeer te creëren als ik heb ondervonden tijdens de Open Monurnentendagen. Die sfeer en ook het feest na een geslaagde restauratie, ben ik bij het onderwerp natuur zelden tegengekomen."

  Prof. ir. Eric Luiten is rijksadviseur Landschap en Water. Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke programma’s en projecten die het cultuurlandschap en het waterbeheer betreffen. Zo is hij betrokken bij de landschappelijke gevolgen van energietransitie, natuurbescherming en gemeenschappelijk landbouwbeleid. Maar ook programma’s zoals Ruimte voor de Rivier, Revisie van de Afsluitdijk en de Marker Wadden.

  Bron: Westhofflezing


  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^