Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Woordvoerders van de natuur

  Woordvoerders van de natuur
  'De kinderen van nu zijn de beslissers van de toekomst'

  - 6 december 2007 -

  IVN en staatsbosbeheer werken samen aan een nieuw educatief programma. . De relatie jeugd en natuur is heel belangrijk, zowel voor draagvlak voor de natuur als voor de ontwikkeling van het kind. Omdat kinderen tegenwoordig minder buiten komen is het een zorgpunt dat die relatie met de natuur niet meer 'vanzelf' ontstaat. IVN en Staatsbosbeheer delen deze zorg en hebben de ambitie om via het project 'Woordvoerders van de Natuur' een positieve bijdrage te leveren om de betrokkenheid van de jeugd met de natuur te vergroten.

  Woordvoerders van de natuur

  Doel van het project is om een educatief programma te maken dat gericht is op actief beleven, verwonderen en ontdekken. Het daagt deelnemers uit om een eigen beeld over de natuur te vormen. Er wordt aangesloten bij landelijke beleidsthema's als ecosystemen/biodiversiteit en landschap/cultuurhistorie. Daarnaast biedt het programma kinderen de mogelijkheid woordvoerder te worden van die natuur, omdat zij zich daarbij betrokken voelen en natuur léuk is!

  Het project richt zich op de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs. Op deze leeftijd hebben persoonlijke ervaringen in de natuur een belangrijke invloed op het verdere denken en handelen met betrekking tot de natuur. De leerkrachten worden actief betrokken, omdat zij een belangrijke schakel vormen bij duurzame overdracht naar de kinderen. Er wordt aangesloten op de netwerken die beide organisaties hebben binnen natuureducatie, onderwijs en vrijwilligers.

  Er is gekozen voor een samenwerkingsproject in het kader van natuureducatie via scholen, gericht op actieve beleving en betrokkenheid van kinderen bij de natuur in hun leefomgeving. Door de specialistische kennis van IVN en Staatsbosbeheer op het vlak van natuur, natuurbeheer, communicatie en educatie te bundelen kunnen partijen elkaar versterken. Naast een goed educatief product en bijbehorende organisatie leidt dit ook tot versterking van de samenwerking, nu en in de toekomst.

  Het VSB-fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben subsidie toegezegd waardoor het mogelijk is om in 2 jaar tijd een basisprogramma te maken en het op 8 locaties te testen. Op 21 november 2007 is de samenwerkingsovereenkomst tussen IVN en Staatsbosbeheer voor dit project ondertekend.

  Bron: IVN.


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^