Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Een 'derde natuur'. Over de verhouding tussen natuur en mens

  Een 'derde natuur'. Over de verhouding tussen natuur en mens

  - 11 december 2010 -

  Artis-professor Erik A. de Jong geeft in het voorjaar van 2011 een nieuwe reeks hoorcolleges. Deze colleges verkennen hoe onze cultuur in een lange traditie landschappen, tuinen en (stads)parken heeft gemaakt en van betekenis voorzien, natuur heeft bewonderd en verzameld in collecties en musea, de natuurlijke wereld een plaats heeft gegeven in riten, verhalen, gebruiken en afbeeldingen.

  Het Artispark
  Het Artispark, theater van de 'derde' natuur (foto: Ronald van Weeren)
  Naast wildernis (eerste natuur) en het agrarische cultuurlandschap (tweede natuur) is een derde natuur ontstaan die de natuur in onze wereld aanwezig laat zijn. Natuurlijk gegeven en menselijke interventie zijn zo op verschillende manieren verweven geraakt.

  Aan de orde komen de betekenis van plant en dier, van landschap, (stads)park en tuin, het natuurhistorische museum, en de rol van literatuur, film en fotografie.

  Ook de niet-westerse wereld komt aan bod. Tot slot wordt een sessie kijken naar natuurfilms gepland, met toelichting en discussie na.
  Programma
  1. Donderdag 10 maartTuin, Park, Landschap: over 'derde natuur' door Erik de Jong (Nederlandse cultuurgeschiedenis, UvA)
  2. Donderdag 17 maartLijn en beweging: het landschap als ervaringswereld door Erik de Jong
  3. Donderdag 24 maartHeilige bossen en wilde dieren. Een antropologische visie op mens, dier en landschap door Jet Bakels (adjunct directeur/conservator Museum Maluku, Utrecht)
  4. Donderdag 31 maartHet dier en de media door Maarten Reesink (Capaciteitsgroep Mediastudies)
  5. Donderdag 7 aprilHoe het is om een vleermuis te zijn. Dieren in wetenschap en literatuur door Wiel Kusters (Universiteit Maastricht)
  6. Donderdag 14 aprilNatuur & Emotie. Dier, plant en landschap in de actuele fotografie door Ellen Dosse (producer bij Hazazah Film & Photography, Amsterdam)
  7. Donderdag 21 aprilKunstvormen der natuur: over esthetica en natuur door Erik de Jong
  8. Donderdag 28 aprilArchief, ark, museum: het verzamelen en tonen van natuur door Erik de Jong
  9. Donderdag 12 meiDierenfilms kijken met discussie onder leiding van Maarten Reesink en Erik de Jong

  De nieuwe collegereeks wordt, evenals vorig jaar, georganiseerd in samenwerking met de Illustere School van de Universiteit van Amsterdam.

  Men kan zich inschrijven via: www.hum.uva.nl/illustereschool (onder aanbod staan de bijeenkomsten vermeld. In de berichten van elke bijeenkomst staat de link aanmelden). Men kan zich vooraanmelden door een mail te sturen aan: illustereschool-fgw@uva.nl. De brochure met vermelding van alle colleges en aanmeldingsdetails kan worden aangevraagd middels een mail aan hetzelfde e-mailadres.

  De serie kan ook gevolgd worden door reguliere studenten (vakcode: AB77491). Er worden voor hun twee colleges toegevoegd waarin literatuur besproken wordt en de voorwaarden voor een klein essay (samen 5 ECTS), zie de details op de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen (http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/nl/c/11582.html).

  Een 'derde natuur'. Over de verhouding tussen natuur en mens
  Hoorcollege

  Data:donderdagen 10, 17, 24 en 31 maart, 7, 14, 21 en 28 april en 12 mei
  Tijd:10.00 # 12.00 uur, op 7 april is de aanvangstijd 13.00 uur
  Locatie:Artis, Plantage Kerklaan 38-40, Collegezaal
  Prijs:€ 180,- / AUV-leden € 124,-
  Docenten:prof. dr. Erik de Jong (coördinator), dr. Jet Bakels, Ellen Dosse, prof. dr. Wiel Kusters en drs. Maarten Reesink

  Cv's van de sprekers:
  Dr. Jet Bakels studeerde culturele antropologie en promoveerde op de betekenis van de tijger en krokodil in Indonesië (2000). Zij is gespecialiseerd in de relatie tussen mens & dier en maakte over dit onderwerp verschillende exposities en informatieve familieboeken, waaronder Menseneters. Koninklijke tijgers en heilige haaien (2006) en Luna, strijd om een verdwaalde orka (2010). Sinds 2009 is zij adjunct directeur/conservator in het Museum Maluku, Utrecht.

  Ellen Dosse is producer bij Hazazah Film & Photography te Amsterdam. Zij is specialiste op het gebied van de moderne fotografie. Als consultant produceert zij tentoonstellingen en publicaties over dit onderwerp.

  Cultuur- en landschapshistoricus Erik A. de Jong bezet de Artis leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij tevens adviseur van Artis waar hij ondermeer werkt aan de inrichting van Het Groote Museum, een nieuwe museale presentatie over biodiversiteit en de relatie cultuur - natuur. Hij werkt aan een boek Walking the Landscape, over de praktijk van het wandelen in natuur, park, tuin en landschap.

  De dichter en essayist Wiel Kusters is hoogleraar algemene letterkunde aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij publiceerde onder meer over relaties tussen wetenschap en literatuur bij Willem Frederik Hermans en Leo Vroman. In 2008 verscheen zijn boek Koolhaas' dieren. Over de biologie van een schrijver. In 2010 zag zijn biografie van de dichter Pierre Kemp het licht: Pierre Kemp. Een leven. Momenteel werkt hij aan een biografie van Kees Fens.

  Drs Maarten Reesink is verbonden aan de leerstoelgroep Media en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisaties zijn reality-tv en commerciële televisie. Momenteel specialiseert hij zich in Animal Studies, dat zich bezighoudt met de representatie en betekenis van dieren in de populaire en audiovisuele cultuur.

  Bruine beren uit Canoa Bay
  Bruine beren uit Canoa Bay, Aghileen Pinnacles, Alaska. Diorama uit 1926 in het Museum for Natural History te New York door Robert Rockwell, taxidermist en Belmore Brown, schilder (foto: Erik de Jong)

  Literatuur die gelezen kan worden (bij ieder college een artikel/hoofdstuk, verplicht voor studenten):
  1. John Dixon Hunt, Greater Perfections. The Practice of Garden Theory, London, Thames and Hudson, 2000, pp. 32-76 (Chapter 3).
  2. D. Meinig,'The Beholding Eye. Ten Versions of the Same Scene,'in: D. Meinig (ed.), The Interpretation of Ordinary Landscapes. Geographical essays, New York/Oxford, Oxford University Press, 1979, pp. 33-51.
  3. Jet Bakels, 'De tijger valt aan,' in: idem, Het verbond met de tijger. Visies op mensenetende dieren in Kerinci, Sumatra, Leiden, CNWS Publications Vol. 93, 2000, Deel van hoofdstuk I, pp.1-50.
  4. Maarten Reesink, 'Er is iets met dieren'. Een korte inleiding in 'animal studies', in: Bart Hageraats (red.), Kijken naar natuur. Sprong uit de moraal?, Zeist KNNV Uigeverij, 2010, pp. 63-83.
  5. Wiel Kusters, Koolhaas' dieren. Over de biologie van een schrijver, Maastricht, Uitgeverij Vantilt, 2008, pp. 9-23.
  6. René ten Bosch, 'Zweefwezens', in: Het geniale dier. Een andere antropologie, Amsterdam, Boom, 2008, pp. 159-175.
  7. Lorraine Daston, Katharine Park, 'Wonders of Art, Wonders of Nature', in: Wonders and the Order of Nature 1150-1750, New York, Zone Books, 1998, pp. 255-303.
  8. Karen Wonders, 'Scenes from the primordial Wilderness,' in: Habitat Dioramas. Illusions of Wilderness in Museums of Natural History, Uppsala, Almquist & Wiksell, 1993, 148-191.
  9. Derek Bousé, 'Family Values, Social Mores, Behavioral Norms,' in: Wildlife Films, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2000, 152-185.


  » Meer actuele berichten


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^