Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Archief van actuele berichten > In het spoor van Verkade

  In het spoor van Verkade
  - 6 april 2006 -

  Hattem; In hetspoor van Verkade Hattem # Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het eerste Verkade-album, getiteld 'Lente', verscheen en bestaat bovendien het merk Verkade 120 jaar. Omdat er van oudsher tal van lijntjes liggen tussen de Gelderse Hanzestad Hattem en Verkade wordt 2006 in Hattem een breed opgezet Verkadejaar georganiseerd. Onder het motto 'In het spoor van Verkade' vinden er tal van evenementen plaats waaronder tentoonstellingen, schoolprojecten, wandel- en fietstochten, Verkademenu's, duo-presentaties en ondernemersacties. Het jaar waarin Hattem haar culturele en natuurhistorische waarden wil uitdragen wordt op 13 mei a.s geopend door de Gelderse Commissaris der Koningin, de heer C.G.A. Cornielje.

  Jan Voerman sr. # de vermaarde IJsselschilder # was getrouwd met Anna Verkade en vormde het middelpunt van de kunstenaarskolonie in Hattem. Hun zoon Jan jr., tevens kleinzoon van Verkade-oprichter Ericus, werkte als illustrator mee aan maar liefst 27 Verkade-albums.
  Jac. P. Thijsse verzorgde een groot deel van de teksten en droeg in hoge mate bij aan een biologisch reveil, de opkomst van natuureducatie en de oprichting van Natuurmonumenten. In één van zijn albums, 'de IJsel', bespreekt hij de uiterwaarden van Hattem.

  Reden voor Hattem om van 13 mei 2006 t/m 15 januari 2007 een combinatie van tentoonstellingen te organiseren:

  • In het Voerman Museum is de expositie "100 jaar Verkadealbums" te zien.
   De Verkade-albums èn hun oorspronkelijke aquarellen inclusief studiemateriaal komen aan bod in een tentoonstelling in het Voerman Museum Hattem. Vanuit een grote affiniteit met kunst besloot De Verkade-albums de familie Verkade in 1906, na de uitgave van drie van oorsprong Duitse sprookjesalbums, om eigen albums te ontwikkelen. Men koos voor een centraal thema dat in toenemende mate populair werd in Nederland: de natuur. Voor de teksten werd Jac. P. Thijsse aangetrokken,voor de illustraties tekende o.a. Jan Voerman jr. De rest is geschiedenis. Maar liefst 3,2 miljoen albums gingen over de toonbank. Het werd daarmee één van de meest succesvolle marketingacties in de 20e eeuw. Het Voerman Museum Hattem laat ook één van de plaatjeskasten voor de ruilverzoeken zien en wijdt een speciale ruimte aan Jac. P. Thijsse, aanstichter van een biologisch reveil in Nederland en tevens betrokken bij de oprichting van Natuurmonumenten. In dat kader worden er ook speciale Thijsse- wandel- en fietsroutes uitgegeven, gebaseerd op het album 'De IJsel'.
   Lees verder voor meer informatie over de historie van Verkade

   Voerman Museum

  • Het Nederlands Bakkerij Museum geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Verkade en haar contact met de consument.
   De Meisjes van Verkade. Dat was vanaf het einde van de 19e eeuw in de volksmond de naam voor de honderden jonge Amsterdamse meisjes die iedere ochtend per trein of bus naar Zaandam reisden om te werken in de Verkade-fabriek. Het is tevens de titel van een tentoonstelling in het Nederlands Bakkerijmuseum. Aan de hand van de ervaringen van 'de meisjes' wordt het verhaal verteld van de successtory van Verkadebiscuit tussen 1911 en 1940.
   Blauwe koektrommel voor gemengde biscuits. Foto Eva Posthuma Het woord 'biscuit' werd overigens in 1915 binnen de Verkade-organisatie vervangen door het woord 'biskwie' omdat het teveel verwarring opriep met het woord 'beschuit'. De Verkadebiskwie is er in vele soorten en smaken. Veel namen roepen nostalgische herinneringen op: Café Noir, Maria, Nizza, San Francisco, Petit Beurre en ga zo maar door. In de expositie worden een 35-tal bijzondere uitweegblikken getoond alsook een levensgrote koektrommel, de haarnetjes, de oefenblokken en de fabriekskostuums van de meisjes. Er wordt een Verkade-film vertoond, er zijn affiches, er is een heus Cees Dekkerlaantje met materiaal van deze vermaarde Verkade-ontwerper enz. enz. In de Gelagkamer van het museum kan men terecht voor een 'koffie Verkade'.

   Nederlands Bakkerij Museum


  • Het Stadhuis in Hattem sluit hierop aan met een expositie over leven in de 20ste eeuw in Hattem.
   Medio 2006 is in het stadhuis deze expositie te bezichtigen waarin de geschiedenis van Hattem wordt belicht aan de hand van een vijftiental onderwerpen. De titel luidt '100 jaar Hattem 1900 # 2000'.

   Gemeente Hattem  Klik hier voor de website "In het spoor van Verkade"


  Klik hier voor een overzicht van actuele berichten.


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^