Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   
   
  Actuele berichten:
 • Wandelboekje natuurvrienden
 • Symposium Wild of geordend
 • Boek: 'Van vuilnisbelt tot ...'
 • 'Actie voor natuurherstel'
 • Waarom natuurwaarnemers?
 • Effectieve natuurbescherming
 • Berendse officier bij afscheid
 • Documentaire Jacob Heimans
 •   Van vuilnisbelt tot natuurmonument  
  Nieuwsbrief 50, juni 2016
  Nieuwsbrief
  juni 2016

  Wild of geordend

  Natuurbeelden, strategieën en bondgenootschappen in het Nederlandse natuurbehoud

  SYMPOSIUM ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2016

  Nieuwe natuur, nep of noodzaak?

  Van veel kanten is er kritiek op de aanleg van 'nieuwe natuur'. Natuurorganisaties zouden kiezen voor verkeerde partners. Met havens en industrie worden deals gesloten, terwijl de hoeders van het agrarisch cultuurlandschap in de steek worden gelaten. De ontpoldering van de Hedwigepolder is een sprekend voorbeeld. De kritiek is beeldend verwoord door de Vlaamse schrijver Chris de Stoop in zijn boek Dit is mijn hof. Maar het schitterende boerenlandschap van een paar decennia terug, dat rijk was aan vogels, vlinders en bloemen, bestaat niet meer. Door vergaande schaalvergroting en het gebruik van landbouwgif zijn dode landschappen ontstaan. Tegelijkertijd eisen woningbouw, wegen, industrie en havens steeds meer ruimte op. De grote vraag is hoe we in de 21ste eeuw voldoende ruimte scheppen om de natuur een duurzame toekomst te geven. De landbouw het land uit? Grootschalige natuurontwikkeling? Of een fundamentele verandering van landbouw en voedselmarkt?

  Over dit dilemma organiseert de Heimans en Thijsse Stichting op 17 september een symposium met prikkelende sprekers en een paneldiscussie.

  Klik hier voor het programma van dit symposium.

  LOCATIE
  Linnaeusgebouw (zaal Linnaeus 3), Heyendaalseweg 137, 6525 AJ Nijmegen

  OPGAVE
  U kunt zich opgeven via dit aanmeldingsformulier. Uw opgave wordt definitief nadat u € 10,- hebt overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 0003 8310 69 ten name van Heimans en Thijsse Stichting Amsterdam, onder vermelding van 'Symposium 2016'. Voor studenten geldt een bijdrage van € 5,-.

  De Heimans en Thijsse Stichting stimuleert de belangstelling voor de ontwikkeling van de natuurbescherming als culturele stroming.

  Ze helpt waardevol cultureel erfgoed op het gebied van de ontwikkeling van natuurbeleving, natuurstudie, natuurbehoud en natuureducatie te behouden en toegankelijk te maken.

  Daarnaast vervult zij de rol van katalysator en aanjager van nieuwe, eigentijdse initiatieven, ter versterking van de betrokkenheid bij en bevlogenheid voor natuurbehoud in Nederland.

  De Stichting verzorgt een Nieuwsbrief en Nieuwsm@il,
  organiseert donateursdagen en kent tweejaarlijks de
  Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) toe aan
  personen en organisaties met uitzonderlijke verdiensten
  op het werkterrein van de Stichting.

  Eli Heimans
  Jac.P. Thijsse, bekend als schrijver van
  veel Verkade-albums, en Eli Heimans,
  de naamgevers van de Stichting, waren
  in het begin van de vorige eeuw de
  grondleggers van de natuurbescherming
  in Nederland.
  Jac. P. Thijsse
  Eli Heimans
   
  Jac. P. Thijsse

  Lees verder:

  Actueel | Beeld & geluid | Beuningen | Biografie Heimans | Biografie Thijsse | Boekenmarkt | Catalogus | CD | Collectie | Contact | Donateur worden | Dossier Bezuinigingen | Dossier Boeken | Dossier Oostvaardersplassen | Dossier Personen | Heimans Symposium | Hoofddorp | H&T Dagen | H&T Prijs | Jaarverslagen | Koersel-Beringen | Links | Natuur als bondgenoot | Nieuwsbrief | Nieuwsmail | Stichting | Symposium 'Mens en natuur ...' | Twitter | Wanhoop nooit aan vooruitgang | Wilhelminaoord

  Heimans en Thijsse Stichting <p> De Heimans en Thijsse Stichting te Amsterdam beheert een documentatiecentrum op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie, natuurbescherming en natuureducatie in Nederland. <p> De Stichting verzorgt een Nieuwsbrief, organiseert donateursdagen en kent tweejaarlijks de Bronzen Spreeuw (Heimans en Thijsse Prijs) toe aan personen en organisaties met uitzonderlijke verdiensten op het werkterrein van de Stichting.

  bezoekers sinds 1-4-2006

  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^