Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Actuele berichten: 2008

  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003

  Actuele berichten: 2008

  • Water Natuurlijk wint de waterschapsverkiezingen
   - 2 december 2008 -
   water Natuurlijk Natuurmonumenten is verheugd over de verkiezingsuitslag voor Water Natuurlijk, die in een klap met 100 van de 502 te vergeven zetels de grootste partij in de waterschappen is geworden. Deze uitslag biedt nieuwe kansen aan de natuur. Natuurmonumenten bedankt iedereen die op Water Natuurlijk heeft gestemd.
   Lees verder ...
  • Specifiek landbouwbeleid nodig voor behoud 'oerhollands landschap'
   - 26 november 2008 -
   Oerhollands landschap Oerhollandse landschappen lopen gevaar door het huidige overheidsbeleid. De groene gebieden in de Randstad met cultuurhistorische waarde zullen verdwijnen als er voor deze gebieden geen specifiek landbouwbeleid ontwikkeld wordt waarin 'slow planning' centraal staat.
   Lees verder ...
  • Kabinet wil voorlopig maximaal 10% van de grond voor natuur onteigenen
   - 26 november 2008 -
   Landbouwgrond De ministerraad heeft op 21 november op voorstel van minister Verburg van LNV besloten om vast te houden aan het beleid om gronden voor natuur en recreatiegroen in principe op vrijwillige basis te verwerven. Het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) om vaker en sneller grond te onteigenen neemt het kabinet niet over.
   Lees verder ...
  • Landbouwgrond mag van bevolking natuur worden
   - 8 november 2008 -
   Landbouwgrond Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt het niet erg dat landbouwgrond wordt omgezet in natuur. Slechts 22 procent is negatief over deze ontwikkeling. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over beleving en gebruik van het platteland.
   Lees verder ...
  • Water Natuurlijk
   - 8 november 2008 -
   water Natuurlijk Tussen 13 en 25 november kunt u weer stemmen voor een nieuw bestuur van uw waterschap. Waterschapsverkiezingen worden eens in de vier jaar georganiseerd. Nieuw is dat u dit keer op een lijst stemt. Dit kan de lijst van een bestaande politieke partij zijn, maar natuurlijk ook die van een nieuwkomer als Water Natuurlijk.
   Lees verder ...
  • Natuursprong brengt kinderen de natuur in
   - 19 oktober 2008 -
   Spelend kind 'Spelen tot je groen ziet'. Onder dat motto is het beweegprogramma Natuursprong van start gegaan. Staatsbosbeheer, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Jantje Beton hebben de handen ineengeslagen om een beweegprogramma te maken dat kinderen naar de natuur lokt.
   Lees verder ...
  • Laat Je Groene Hart Zien
   - 16 oktober 2008 -
   Groen hart Laat Je Groene Hart Zien. Met deze oproep voert Natuurmonumenten sinds begin deze maand campagne voor het behoud en herstel van de bijzondere natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het Groene Hart. Na decennia van lippendienst is het de hoogste tijd dat er gehandeld wordt, vindt Natuurmonumenten.
   Lees verder ...
  • 100 jaar Nederlandse Mycologische Vereniging
   - 16 oktober 2008 -
   Mycologie Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Nederlandse Mycologische Vereniging is een speciaal postzegelvel uitgegeven. Het postzegelvel 100 jaar NMV is te koop op alle Postkantoren.
   Lees verder ...

  • Minister Cramer ondertekent Landschapsakkoord
   - 16 oktober 2008 -
   Minister Cramer Minister Cramer heeft op 27 september, samen met vele anderen, het Landschapsakkoord ondertekend. In dit 'Akkoord van Apeldoorn' beloven overheden, milieuorganisaties, bouwers en belangengroeperingen het bedreigde Nederlandse landschap een krachtige impuls te geven.
   Lees verder ...
  • Symposium Kind in de Natuur
   - 22 september 2008 -
   Symposium Kind in de Natuur Op 17 oktober organiseert Natuur en Milieu Overijssel een symposium 'Kind in de Natuur'. Dit symposium wil het 'natuurlijk spelen' in Overijssel onder de aandacht brengen. Om spelen in de natuur te stimuleren is Natuur en Milieu Overijssel van mening dat er meer natuurlijke speelterreinen moeten komen.
   Lees verder ...
  • Reacties op Natuurbalans 2008
   - 22 september 2008 -
   Leersumse veld De invulling van het nieuwe waterbeleid # de Europese Kaderrichtlijn Water # helpt de natuur in ons land onvoldoende, vindt Vogelbescherming Nederland. Dat blijkt uit de Natuurbalans 2008, waarin de kwaliteit van natuur en landschap in relatie tot het gevoerde beleid beschreven wordt.
   Lees verder ...
  • Volg de purperreigers naar Afrika
   - 4 september 2008 -
   Purperreiger Tien purperreigers zijn voorzien van kleine, lichtgewichtsatellietzenders. Met deze techniek is het mogelijk om de trekroute van de purperreiger in kaart te brengen. Waar gaan ze heen? Welke route nemen ze? Vliegen ze in ťťn keer de Sahara over? Antwoorden op deze vragen dragen bij aan een betere bescherming.
   Lees verder ...
  • Reacties op nieuw Deltaplan
   - 4 september 2008 -
   Kust Natuur- en milieuorganisties hebben overwegend positief gereageerd op het advies dat de Deltacommissie onder leiding van oud-landbouwminister Cees Veerman gisteren heeft gepresenteerd. Wel missen zij enkele elementen.
   Lees verder ...

  • Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2008
   - 19 augustus 2008 -
   ... Het Nationaal Groenfonds heeft de inschrijving voor de Natuurprijs 2008 geopend. Het fonds wil hiermee vernieuwende initiatieven in natuur stimuleren. Thema dit jaar is Regionale Samenwerking in Natuurbeheer.
   Lees verder ...

  • Nederlander kan visie landschap op internet kwijt
   - 19 augustus 2008 -
   Visie op landschap Nederlanders kunnen tot eind augustus op internet hun mening kwijt over het Nederlandse landschap. De ministers Gerda Verburg (LNV) en Jacqueline Cramer (VROM) roepen iedereen op mee te doen aan een peiling en forum op de site van het ministerie van LNV.
   Lees verder ...
  • Vogelfestival 2008
   - 11 augustus 2008 -
   Vogelfestival 2008 Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseren ook in 2008 weer het Vogelfestival. Het evenement vindt plaats in het weekend van 23 en 24 augustus 2008 in de Oostvaardersplassen bij Lelystad.
   Lees verder ...

  • Nederlander gemiddeld maar 4 uur per week in de vrije natuur
   - 11 augustus 2008 -
   4 uur per week in de vrije natuur Gemiddeld brengt de Nederlander maar vier uur per week door in de natuur. Daar zijn we niet tevreden mee, want eigenlijk zouden we er het liefst twee keer zo veel tijd in willen doorbrengen. Dat blijkt uit gegevens van de nationale Buiten Barometer, een onderzoek dat Blauw Research verricht in opdracht van Landal GreenParks.
   Lees verder ...
  • Heimans en Thijsse Prijs 2008
   - 10 juli 2008 -
   Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) De Heimans en Thijsse Prijs 2008 zal op zaterdag 20 september in Hoofddorp worden uitgereikt aan de heren Jan Wartena te Vledder en Ton Engelman te Haarlem. Beiden hebben een uitzonderlijke staat van dienst op het gebied van de natuureducatie.
   Lees verder ...
  • In de natuur, Naar de natuur:
   Muziek in het voetspoor van Heimans en Thijsse

   - 30 juni 2008 -
   In de natuur, Naar de natuur Met een mengeling van verbazing en trots presenteren Margriet Verbeek en Eddy van der Maarel een CD-album dat een heel nieuwe kant van natuurbeleving in de geest van Heimans en Thijsse laat zien, beter gezegd laat horen!
   Lees verder ...

  • Hugo Polderman Groenste Politicus
   - 28 juni 2008 -
   Hugo Polderman Groenste Politicus Natuurmonumenten heeft Hugo Polderman van de SP uitgeroepen tot de Groenste Politicus 2007-2008. Algemeen directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten overhandigde Polderman een kastje vol vogelgeluiden en bood hem een ritje aan op de inmiddels bekende Open en Groen-bakfiets over het Plein in Den Haag.
   Lees verder ...
  • De luister van Zuid Friesland
   - 25 juni 2008 -
   De luister van Zuid Friesland, aquarellen van Rein Stuurman Vorige zomer is het Natuurmuseum Frysl‚n gestart met de Zomerprentententoonstelling, een jaarlijks terugkerende expositie met werk uit het Prentenkabinet van het museum. Het Prentenkabinet heeft als thema: illustratoren van het Nederlandse natuurboek sinds 1900. Deze zomer staat in het teken van de aquarellen van Rein Stuurman.
   Lees verder ...
  • Nederlands soortenregister compleet!
   - 1 juni 2008 -
   Soortenregister compleet! Op de wereldbiodiversiteitsdag (22 mei 2008) completeerde minister Gerda Verburg van LNV met een symbolische handeling het Nederlands Soortenregister. De website bevat nu alle groepen meercellige planten, dieren en schimmels, in totaal 35.116 inheemse soorten.
   Lees verder ...
  • Jeugd heeft recht op groen
   - 1 juni 2008 -
   jeugd heeft recht op groen Jongeren worden nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van natuur en groen in de stad. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Natuur en Milieu en IVN Nederland. Het toont aan dat het voor gemeenten vaak moeilijk is jongeren te betrekken bij stadsontwikkeling. In de brochure 'Jeugd heeft recht op groen' geven de onderzoekers aanbevelingen voor verbetering van jongerenparticipatie bij groen en natuur in de stad.
   Lees verder ...
  • Dag van het Park 2008
   - 1 mei 2008 -
   Dag van het Park Op 25 mei 2008 is het weer zover, dan wordt in een groot aantal gemeenten de 4e editie van de Dag van het Park georganiseerd. De Dag van het Park is een initiatief van de ANWB dat is overgenomen van een voorbeeld in BelgiŽ. Daar is de Dag van het Park al ruim 15 jaar een landelijk succes.
   Lees verder ...
  • Bespiegelingen van een Schrijvertje
   - 27 april 2008 -
   Bespiegelingen van een Schrijvertje Het waterbeheer in ons land en daarbuiten kent roerige, drukke tijden. Dat geldt voor alle aspecten van dat water. De afgelopen vier jaar schreef Theo Claassen daarover columns in het personeelsblad van Wetterskip Frysl‚n. Al die (24) columns zijn nu gebundeld in een prachtig boek.
   Lees verder ...
  • 100.000 hectare van Natuurmonumenten
   - 27 april 2008 -
   Grensmaas Natuurmonumenten heeft haar honderdduizendste hectare natuur veiliggesteld. Deze mijlpaal is bereikt met de aankoop van dertien perceeltjes (3,6 hectare) tussen het Limburgse Itteren en Borgharen. De aangekochte grond ligt in het natuurontwikkelingsgebied Grensmaas.
   Lees verder ...
  • Victor Westhoff-lezing 2008
   - 23 april 2008 -
   Victor Westhoff De tiende Victor Westhoff-lezing zal uitgesproken worden op donderdag 29 mei 2008 om 15.00 uur in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen door prof. dr. Matthijs G.C. Schouten. Titel van de lezing zal zijn "Natuur: gebruiksgoed of bondgenoot?"
   Lees verder ...
  • Interactieve natuurbeleving
   - 23 april 2008 -
   ecoduct Planten en dieren verdwijnen. De Nederlandse natuur raakt door wegen en verstedelijking versnipperd. Dat wisten we natuurlijk allang, maar populair-wetenschappelijk museum Museon brengt de problematiek met de tentoonstelling 'Leefruimte voor mens en dier' permanent onder de aandacht. Lees verder ...
  • Beleef de Lente
   - 7 april 2008 -
   Beleef de lente Op 18 maart is Vogelbescherming Nederland gestart met haar campagne 'Beleef de Lente' in natuurreservaat De Geul op Texel. In het terrein van Staatsbosbeheer is bij de lepelaarkolonie de eerste webcam in werking gesteld. Iedereen kan via de website www.beleefdelente.nl 24 uur per dag, zeven dagen per week, de avonturen van de sierlijke lepelaars volgen. Deze lente staan op nog vijf andere plaatsen in het land webcams opgesteld.
   Lees verder ...
  • www.landschapsveiling.nl
   - 7 april 2008 -
   www.landschapsveiling.nl Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opende op 2 april de website www.landschapsveiling.nl in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Rheden. Deze website is een initiatief van kenniscentrum Triple E en biedt het beheer en onderhoud van landschapselementen 'te koop' aan.
   Lees verder ...
  • LLiNK in Natura
   - 2 april 2008 -
   LLiNK in Natura Passie, schoonheid en smaak van natuur op Terschelling!
   Het leukste natuurprogramma van Nederland is weer terug! LLiNK in Natura bewondert opmerkelijke landschappen en diersoorten en inspireert tot uitstapjes in eigen land.
   Lees verder ...

  • Natuurbericht.nl
   - 2 april 2008 -
   natuurbericht.nl Natuurbericht.nl houdt u op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in de natuur. Biologen geven u dagelijks informatie over onder andere vlinders, zoogdieren, amfibieŽn, libellen, planten, zeedieren en vogels. Via Natuurbericht.nl kunt u de trek van ganzen op de voet volgen en krijgt u dagelijks een natuurverwachting voor planten, vlinders en libellen.
   Lees verder ...
  • Nederlandse veldflora's
   - 19 maart 2008 -
   Nederlandse veldflora's Een verzoek van een onderwijsinspecteur aan een Leidse hoogleraar was de directe aanleiding de eerste veldflora van Nederland samen te stellen; deze verscheen in 1870, kort na de oprichting van de Hoogere Burgerschool. Een onlangs verschenen boek behandelt het verhaal van de Nederlandse veldflora's en hun schrijvers.
   Lees verder ...
  • Scholieren creŽeren favoriete natuurgebied
   - 8 maart 2008 -
   klimboom Ruim 700 kinderen van 26 Nederlandse basisscholen gaan op vrijdag 14 maart hun zelf ontworpen natuurgebied maken. Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en Natuurmonumenten brengen hiermee een nieuwe manier van natuurontwikkeling in praktijk. Zo'n 11 hectare voormalige landbouwgrond bij het Harderbos in Flevoland verandert in een 'natuur-ontdek-gebied'.
   Lees verder ...
  • Botanische wereld uitgebeeld
   - 1 maart 2008 -
   Botanisch tekening In het Natuurmuseum Frysl‚n is van 8 maart tot en met 20 april 'Botanische Wereld Uitgebeeld' te zien. In deze tentoonstelling tonen de leden van de vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland hun werk.
   Lees verder ...

  • Kamervragen over ecosysteembenadering
   - 22 februari 2008 -
   Blauwborst Staatsbosbeheer kiest voor spontane natuurontwikkeling, ook al gaat dat ten koste van bepaalde vogelsoorten. De vraag is of de Europese regelgeving dat toelaat. CDA-Kamerlid Annie Schreijer-Pierik heeft schriftelijke vragen gesteld aan LNV minister Gerda Verburg over ontwikkeling van de vogelstand in de Oostvaardersplassen.
   Lees verder ...
  • Kwaliteitsimpuls voor natuur- en milieueducatie
   - 21 februari 2008 -
   Milieueducatie De ministerraad heeft ingestemd met de nota Kiezen, leren, meedoen met voorstellen om natuur- en milieueducatie (NME) te versterken. Dit op voorstel van ministers Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
   Lees verder ...
  • Boeken bij Vroege Vogels
   - 12 februari 2008 -
   Boeken bij Vroege Vogels De natuurbeschermingsbeweging en de vogelbescherming ontstonden pas rond 1900. De geschiedenis van deze bewegingen is opgetekend in twee boeken, de natuur als bondgenoot van biologe Marga CoesŤl en een eeuw vogels beschermen van SOVON directeur Frank Saris. Zij waren op 13 januari te gast bij het radioprogramma Vroege Vogels.
   Lees verder ...
  • WAT ER IS als er WATER IS
   - 9 februari 2008 -
   WAT ER IS als er WATER IS Na een middag en een avond plakken zaten alle plaatjes in het album. Een nieuw Verkade-album? Nee, het gedenkboek bij het 40-jarig jubileum van de Werkgroep Ecologische Waterbeoordeling. Het boek werd de Heimans en Thijsse Stichting aangeboden door het bestuur van de W.E.W, mede namens mede-uitgever Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Het heet 'WAT ER IS als er WATER IS '.
   Lees verder ...
  • Open dag in het Hugo de Vries Centrum
   - 30 januari 2008 -
   Bibliotheek Heimans en Thijsse Stichting Op zaterdag 9 februari wordt in de hal van het Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2C, Amsterdam (naast de Hortus Botanicus), van 11 - 16 uur een open dag gehouden voor donateurs van de Heimans en Thijsse Stichting en belangstellenden.
   Lees verder ...
  • Vogels op school
   - 30 januari 2008 -
   Vogels op school 'Vogels op school' is een samenwerking van de jeugdnatuurclub WILDzoekers en SchoolTV. Op televisie wordt in het programma 'Nieuws uit de natuur' aandacht besteed aan vogels en 'Vogels op school'. U kunt meedoen aan de verkiezing van de Vogelvriendelijkste school van Nederland.
   Lees verder ...
  • Henk van Halm stopt met natuurrubriek in Trouw
   - 8 januari 2008 -
   Henk van Halm Na meer dan 40 jaar stopt Henk van Halm (72) met zijn natuurrubriek in Trouw. Zo kort en krachtig als zijn bijdragen aan de krant waren, zo was ook zijn e-mail half december: 'Ik was het oorspronkelijk niet van plan, maar ik stop met mijn dagelijkse natuurstukje. Vanaf nieuwjaarsdag stuur ik niets meer.' Om meteen daarna potentiŽle opvolgers te noemen.
   Lees verder ...


  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006-2003


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^