Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links | Forum
   

  > Home > Actueel > Actuele berichten: 2013

  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003

  Actuele berichten: 2013

  • 'Spinder' wint Jan Wolkers Prijs 2013
   - 28 oktober 2013 -
   Spinder De eerste Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek is in het radioprogramma Vroege Vogels uitgereikt aan Simon van der Geest. De vijfendertig jarige auteur heeft met zijn spannende jeugdboek 'Spinder' het meest bekroonde boek van het jaar, want begin van de maand oktober won hij er ook al een Gouden Griffel voor.
   Lees verder ...
  • Waternoot en waterpest, spiegelbeeld en echo
   - 4 oktober 2013 -
   Waternoot Wie grasduint in de onvolprezen Heimans en Thijsse Bibliotheek loopt de kans op een onvermoed spoor gezet te worden. Zo ook in dit geval. Een wens van Jac. P. Thijsse, in de eerste druk van 'In Sloot en Plas' uit 1895: "Ook hoop ik nog eens een waterspreeuw te zien en 't nest van een ijsvogeltje en … de waternoot. Vooral die waternoot!" Een artikel geschreven door Piet Roos.
   Lees verder ...
  • De Nieuwe Wildernis
   - 26 september 2013 -
   De Nieuwe Wildernis In één van 's werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een aantal filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden van Europa.
   Lees verder ...
  • Tijdschriften aangeboden
   - 14 september 2013 -
   Bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting Zoals in de Nieuwsbrief is aangekondigd, gaat de Heimans en Thijsse Stichting wegens ruimtegebrek een aantal tijdschriften afstoten. Een uitgebreide analyse heeft duidelijk gemaakt welke tijdschriften al aanwezig zijn in andere bibliotheken. Deze tijdschriften worden nu aangeboden aan donateurs en belangstellenden.
   Lees verder ...
  • Heruitgave 'In het Vondelpark'
   - 31 augustus 2013 -
   In het Vondelpark De heruitgave van het boekje 'In het Vondelpark' uit 1901, geschreven door Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, is nu beschikbaar in de iBookstore van Apple. Deze digitale uitgave is gemaakt door Hans Homburg en is in samenwerking met de Heimans en Thijsse Stichting tot stand gekomen.
   Lees verder ...
  • Verslag Symposium 'Mens en natuur in een verstedelijkte omgeving'
   - 27 juli 2013 -
   Heimans en Thijsse Stichting Op 19 april organiseerde de Heimans en Thijsse Stichting in Wageningen een geslaagd en druk bezocht symposium, onder leiding van voorzitter Frank Berendse, over de relatie tussen mens en natuur in een verstedelijkte samenleving. Het programma bestond uit drie inleidingen door Birgit Elands, Arjen Wals en Tracy Metz. Daarna discussieerde Prinses Irene van Lippe- Biesterfeld met 12 studenten van de WUR over hun relatie met de natuur. Tenslotte reikte Prinses Irene de Heimans en Thijsse Prijs uit aan het VARA programma Vroege Vogels.
   Lees verder ...
  • Twintig boeken op longlist Jan Wolkers Prijs
   - 27 juli 2013 -
   Jan Wolker Prijs Het beste natuurboek van Nederland krijgt dit jaar de eerste Jan Wolkers Prijs. Onlangs is de longlist van twintig titels bekend gemaakt in het radioprogramma 'Vroege Vogels' dat samen met Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant de prijs in het leven riep. Ook het boek "Wanhoop nooit aan vooruitgang" door Marga Coesèl over de brieven van Jac. P. Thijsse staat op de longlist.
   Lees verder ...
  • Boekbespreking 'Duinen en mensen: Texel'
   - 6 juli 2013 -
   Duinen en mensen: Texel Dit boek is weer een nieuw deel in de serie 'Duinen en mensen' die begonnen is met 'Duinen en mensen: Kennemerland', dat weer was voortgekomen uit 'Bewogen kustlandschap, duinen en polders van Noord-Kennemerland' en besproken is in Nieuwsbrief 37 van de Heimans en Thijsse Stichting.
   Lees verder ...
  • Uitvoering natuurbeleid kan ambitieuzer en effectiever
   - 16 mei 2013 -
   Onbeperkt houdbaar De uitvoering van het natuurbeleid is te weinig ambitieus en onvoldoende toegerust om de gestelde natuurdoelen te realiseren. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid' dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ).
   Lees verder ...
  • Victor Westhoff-lezing 2013
   - 27 april 2013 -
   Ed Nijpels De vijftiende Victor Westhoff-lezing zal uitgesproken worden op woensdag 29 mei 2013 in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen door Ed Nijpels. Thema van de lezing: "Deugdelijk bestuur: U bedoelt Nederland? Natuurbeleid in het spanningsveld tussen daadkracht en draagvlak." Kees Bastmeijer zal als co-referent optreden.
   Lees verder ...
  • Maarten! special Verkade-albums
   - 26 april 2013 -
   ... 'Zo ziet mijn gedroomde Nederland eruit,' schrijft Maarten van Rossem over de Verkade-albums uit de jaren dertig. Het nieuwste nummer van Maarten! is geïnspireerd door deze boeken vol plakplaatjes van de Nederlandse natuur, die hele generaties bij elkaar spaarden met het consumeren van koekjes en beschuiten van Verkade. Wat is er nog over van deze idyllische wereld van houtsnippen en rietkragen?
   Lees verder ...
  • Opening nieuw instructielokaal Thijsse's Hof
   - 24 april 2013 -
   Instructielokaal Thijsse's Hof Op zaterdag 20 april was er een feestelijke bijeenkomst op de Thijsse's Hof in Bloemendaal. Er werd, onder grote belangstelling, een nieuw instructielokaal geopend. Er werd ook afscheid genomen van Willem Holthuizen, die na 37 jaar voorzitter te zijn geweest van de stichting Thijsse's Hof, het voorzitterschap heeft overgedragen aan Henk Wijkhuisen.
   Lees verder ...
  • Vroege Vogels krijgt Heimans en Thijsse Prijs
   - 20 april 2013 -
   ... Vrijdag 19 april kreeg Vroege Vogels de Heimans en Thijsse Prijs uit handen van Prinses Irene. Eens in de twee jaar wordt deze Prijs # de Bronzen Spreeuw # uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van natuureducatie, natuurbehoud of natuuronderzoek.
   Lees verder ...
  • Naar gekleurde recreatie in het groen
   - 19 april 2013 -
   Turkse picknick In de Nederlandse multiculturele samenleving wonen, werken en recreëren mensen met verschillende culturele achtergronden. Deze diversiteit aan culturen zie je echter minder goed terug wanneer je de Nederlandse natuur ingaat. Daar kom je Nederlanders van allochtone afkomst nauwelijks tegen. Vinden zij de Nederlandse natuur te saai, te wild, of niet interessant?
   Lees verder ...
  • De 24 uur van de Natuur
   - 13 april 2013 -
   De 24 uur van de Natuur Op zaterdag 22 juni 2013 staat 24 uur lang, tussen 0.00u en 24.00u de natuur in de belangstelling van het Nederlandse publiek. De 24 uur van de Natuur is de nationale 'open dag' van de natuur en roept iedereen op om juist deze dag extra van de Nederlandse natuur te genieten.
   Lees verder ...
  • Mens en natuur: inspiratie uit twee essays
   - 12 april 2012 -
   InnovatieNetwerk Natuur is belangrijk voor onze samenleving, nu en in de toekomst. InnovatieNetwerk heeft als opdracht samen met partijen uit de samenleving te werken aan grensverleggende vernieuwingen op dit terrein. Hebben wij natuur eigenlijk echt nodig? En hoe actueel is de weerstand tégen natuur? Weten natuurbeschermers wat ze willen? Met de essays Testament van Terra en Op zoek naar onze natuur worden er tal van eyeopeners rond het thema mens & natuur geboden.
   Lees verder ...
  • VARA's Vroege Vogels krijgt Heimans en Thijsse Prijs uit handen van Prinses Irene
   - 10 april 2013 -
   Vroege Vogels Eens in de twee jaar wordt de Heimans en Thijsse Prijs # de Bronzen Spreeuw # uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van natuureducatie, natuurbehoud of natuuronderzoek. Het bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting heeft dit jaar unaniem besloten de prijs toe te kennen aan het VARA-programma Vroege Vogels.
   Lees verder ...
  • Tekort aan buitenruimte voor kinderen
   - 5 april 2013 -
   OERRR Geef kinderen meer ruimte om de natuur te ervaren. Dat adviseert Natuurmonumenten naar aanleiding van een onderzoek dat zij onder 7600 Nederlandse kinderen deed. Natuurmonumenten hield een enquête naar natuurbeleving onder kinderen tussen 4 en 16 jaar. De uitkomst daarvan is 2 april door Haagse basisschoolkinderen en boswachters van Natuurmonumenten voor de ingang van de Tweede Kamer overhandigd aan Sharon Dijksma, staatssecretaris van Natuur.
   Lees verder ...
  • 'Mooi Nederland: eerste stap naar goede natuurwet'
   - 28 maart 2013 -
   Natuur Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn positief over de natuurwetplannen van PvdA, D66 en GroenLinks. Hun initiatiefnota Mooi Nederland is een duidelijke breuk met het wetsvoorstel van voormalig staatssecretaris Bleker, die de bestaande natuurwetgeving wilde uithollen. Mooi Nederland biedt een basis om natuur goed te beschermen en te herstellen.
   Lees verder ...
  • Symposium 'De relatie tussen mens en natuur in een verstedelijkte samenleving'
   - 23 maart 2013 -
   Prinses Irene Op vrijdag 19 april vindt in Wageningen het symposium 'De relatie tussen mens en natuur in een verstedelijkte samenleving' plaats. Sprekers zijn onderzoeker Birgit Elands, Prof. Arjen Wals (Natuur- en Milieu-Educatie) en publiciste Tracy Metz. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld zal de Heimans en Thijsse Prijs 2013 uitreiken.
   Lees verder ...
  • Schetsboekjes van Thijsse digitaal en online
   - 22 maart 2013 -
   Schetsboekje Twee schetsboekjes van Jac.P. Thijsse met tekeningen en aantekeningen over Texel uit het archief van de Heimans en Thijsse Stichting zijn gedigitaliseerd en online gezet. De schetsboekjes (met de skyline uit ca. 1930) zijn nu te bekijken via de website "Duinen en mensen".
   Lees verder ...
  • Veiling gronden door Dijksma gevaar voor natuur
   - 21 maart 2013 -
   Sharon Dijksma Natuur die binnenkort onder de virtuele hamer gaat, dreigt teloor te gaan. Uit angst de prijs te drukken weigert de overheid waarborgen voor natuur- en landschapswaarden in te bouwen bij de aanstaande internetveiling van natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Dit blijkt uit de gister verstuurde brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.
   Lees verder ...
  • Rob Bijlsma winnaar Edgar Doncker Prijs
   - 21 maart 2013 -
   Rob Bijlsma Bijlsma ontving de Edgar Doncker Prijs 2013 prijs vanwege zijn formidabele bijdrage aan de kennis en bescherming van roofvogels in ons land. Hij leverde deze bijdrage grotendeels op eigen kracht en met beperkte financiële middelen.
   Lees verder ...
  • In het spoor van Eli Heimans
   Natuurbescherming en -educatie in Zwolle

   - 21 maart 2013 -
   Het Engelse Werk In het derde nummer jaargang 2012 van het Zwols Historisch Tijdschrift staat een uitgebreid artikel van Jan van de Wetering over Eli Heimans (1861-1914), die samen met Jac. P. Thijsse beschouwd wordt als pionier van de natuurbescherming in ons land. Heimans, geboren en getogen in Zwolle, was de zoon van de eigenaar van een zijdeververij in de Papenstraat. In het Engelse Werk ontwikkelde zich zijn belangstelling voor de natuur en als onderwijzer in Amsterdam ontstond een hechte samenwerking met Thijsse.
   Lees verder ...
  • Nieuw: Jan Wolkers Prijs
   - 12 maart 2013 -
   Jan Wolkers Het beste natuurboek van Nederland krijgt dit jaar de eerste Jan Wolkers Prijs. Dit is een initiatief van Vroege Vogels, Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000,= en een originele tekening gemaakt door Siegfried Woldhek. Alle 'groene' boeken die zijn verschenen tussen 1 januari 2012 en 1 juni 2013 komen voor de bekroning in aanmerking. Onverschillig of het een roman, dichtbundel, kinderboek of (semi-) wetenschappelijk werk is. Zolang de natuur maar de hoofdrol speelt.
   Lees verder ...
  • Natuur: genieten, waarderen en beschermen
   - 9 maart 2013 -
   Natuur Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken organiseert in juni een Natuurtop met partijen die van belang zijn voor een levendige natuur. Dat zijn behalve maatschappelijke (natuur)organisaties ook het bedrijfsleven, provincies en andere overheden. De staatssecretaris vindt dat het tijd is om met een gezamenlijke visie op natuur te komen.
   Lees verder ...
  • "Natura 2000 oorzaak crisis natuurbehoud"
   - 4 maart 2013 -
   Natura 2000 Natura 2000 heeft het draagvlak voor natuurbehoud in ons land in een crisis gestort. Dat stellen Raoul Beunen en collega's in een artikel in Land Use Policy. Beunen bracht de invloed in kaart van de Vogel- en Habitatrichtlijn op de natuurbescherming in ons land.
   Lees verder ...
  • Naar agrarisch natuurbeheer dat wél effectief is
   - 4 maart 2013 -
   Grutto De zorg voor natuur en landschap in het boerenland moet beter. De beste resultaten worden bereikt als boeren, natuur- en landschapsorganisaties de handen ineen slaan om versnippering tegen te gaan en elkaars kennis en ervaring optimaal te benutten. Dat stellen Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland in een vandaag gepresenteerde visie 'Naar een effectief agrarisch natuurbeheer'.
   Lees verder ...
  • Over de leliën der zee
   - 1 februari 2013 -
   Fossiele zeelelie in tentoonstelling Naturalia Al een tijdje houd ik me bezig met de inventarisatie en bestudering van de collectie van Eli Heimans, zie het blog over "De ontsluiting" dat ik voor www.veldwerkverhalen.nl schreef. Door het doornemen van archieven van de Heimans en Thijsse Stichting en andere publicaties over Heimans en zijn werk wist ik dat er ook een nogal groot stuk moest zijn met daarin een zeelelie, gekocht voor 187 Hollandse guldens. Dit had ik echter nog niet aangetroffen.
   Lees verder ...
  • "De ontsluiting", een ontdekking uit de Heimans collectie
   - 1 februari 2013 -
   Herontdekte ammoniet uit Heimans collectie "Gewoon een niet zo beste afdruk van een ammoniet, niks bijzonders eigenlijk", dacht ik nog. Ik wilde hem al weer wegleggen, maar dan draai je hem toch nog even om. En juist die achterkant maakte het fossiel ineens wel interessant. Daar stonden namelijk in potlood onder elkaar de volgende woorden en afkortingen te lezen: Schw Alb, zonnesteen, Witte Jura, 1913, (iets onleesbaars), Eningen en EHs.
   Lees verder ...
  • Factsheet jeugd, natuur, gezondheid
   - 1 februari 2013 -
   Jeugd, natuur en gezondheid Agnes van den Berg, bijzonder hoogleraar beleving natuur en landschap, heeft in opdracht van IVN een factsheet gemaakt over Jeugd, natuur, gezondheid. Er zijn vele onderzoeken op dit gebied gedaan, die antwoord geven op de vraag waarom kinderen natuur nodig hebben, natuur als bewegingsruimte en natuur als ontspanningsruimte.
   Lees verder ...
  • Irene: struikelblokken in strijd voor natuur
   - 23 januari 2013 -
   Prinses Irene Prinses Irene en haar NatuurCollege strijden voor meer aandacht voor de natuur in het onderwijs. Hierbij komen ze belangrijke 'struikelblokken' tegen. Dit vertelde Irene van Lippe-Biesterfeld dinsdag aan de tweede kamer. Zij vindt het bijvoorbeeld niet goed dat natuur een keuzenvak is op de pabo. Het zou een verplicht vak moeten zijn.
   Lees verder ...
  • 10e Nationale Tuinvogeltelling breekt alle records
   - 21 januari 2013 -
   Huismus Dit weekend hebben bijna 60.000 mensen deelgenomen aan de 10e editie van de Nationale Tuinvogeltelling. Het grootste televenement van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Voor het eerst zijn er meer dan een miljoen vogels geteld.
   Lees verder ...
  • €200 miljoen voor natuurgebieden
   - 18 januari 2013 -
   Sharon Dijksma Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stelt in 2013 €200 miljoen beschikbaar om de natuur een nieuwe impuls te geven. Eén van de projecten is de Markerwadden dat €15 miljoen krijgt. Er komen eilanden in het Markermeer waardoor er extra natuur ontstaat.
   Lees verder ...
  • Boekenmarkt en jaarvergadering Algemeen Bestuur
   - 14 januari 2013 -
   Bibliotheek Op zaterdagmiddag 23 februari 2013 vindt de jaarlijkse vergadering van het Algemeen Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting plaats. Deze vergadering kan bijgewoond worden door de donateurs van de Stichting. Tijdens deze vergadering wordt o.a. het jaarverslag over 2012 en de begroting voor 2013 vastgesteld. Voorafgaand aan de vergadering is er van 10.00 - 13.00 uur een boekenmarkt.
   Lees verder ...


  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^