Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Actuele berichten: 2009

  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003

  Actuele berichten: 2009

  • Vroege Vogels Parade 2009
   - 10 december 2009 -
   Vroege Vogels Natuur- en milieu-organisaties hebben het afgelopen jaar opnieuw leden en donateurs verloren. In 2009 steunden in totaal net iets meer dan vier miljoen mensen (4.013.900) de goede doelen. In 2008 waren dat er 4.075.101. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het VARA-radioprogramma Vroege Vogels, dat de resultaten in de uitzending presenteerde.
   Lees verder ...
  • Speelnatuur in de stad. Hoe maak je dat?
   - 2 december 2009 -
   Speelnatuur in de stad Weet je nog hoe eindeloos je speelde op dat veldje, met die geurende struiken, die boom waarvan het je lukte erin te klimmen, hoe je het ijs voelde kraken bij die sloot? Hoe je daar met je vriendjes je fantasie kon laten gaan en de tijd vergat? Ondanks de toenemende aandacht en zorg voor het opgroeiende kind, verdwijnen groene, avontuurlijke speelplekken en -plekjes steeds meer uit de woonomgeving. Dat moet veranderen.
   Lees verder ...
  • 'Landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland'
   - 2 december 2009 -
   Landelijk Gebied Het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland. Het betrekken van de burgers in het maatschappelijk debat, verbetering van de besluitvorming en de demografische ontwikkeling zijn dé kansen om de kwaliteit van het landelijk gebied te verhogen. Dit stelt de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies 'Braakliggend veld' over de toekomst van het landelijk gebied.
   Lees verder ...
  • Extra geld voor ommetjes en landschapsherstel
   - 2 december 2009 -
   Bospad Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit investeert €4,7 miljoen extra in de uitvoering van de Agenda Landschap. Daarvan is één miljoen bestemd voor wandelen op en naar het platteland; de ommetjes. Daarnaast is er extra geld voor het herstel van het landschap en het betrekken van burgers.
   Lees verder ...
  • Investeren in Natura 2000 is de moeite waard
   - 2 december 2009 -
   Natura 2000 Het Europese netwerk van natuurgebieden, Natura 2000, ontvangt onvoldoende financiering voor het herstel en beheer waardoor afgesproken natuurdoelen niet zullen worden gehaald. Voor zes landen, waaronder Nederland, is onderzocht wat de kosten en beschikbare fondsen voor de realisatie en het beheer van de Natura 2000-gebieden zijn.
   Lees verder ...
  • Minister verbiedt houden drie soorten exotische eekhoorns
   - 2 december 2009 -
   Grijze eekhoorn De Zoogdiervereniging is zeer verheugd met de beslissing van Minister Verburg om de handel en het bezit van drie exotische eekhoornsoorten te verbieden. Het gaat om de grijze eekhoorn, de Pallas' eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn. De Zoogdiervereniging pleitte eerder dit jaar in een brief aan minster Verburg voor een verbod op het houden van grijze eekhoorns en Pallas' eekhoorns.
   Lees verder ...
  • Onno Hoes leidt Coalitie Biodiversiteit
   - 7 november 2009 -
   Onno Hoes De Brabantse gedeputeerde Onno Hoes leidt de groep burgers en bedrijven die gaat proberen Nederlanders ervan te overtuigen dat het belangrijk is dat er zo veel mogelijk verschillende planten- en diersoorten blijven bestaan.
   Lees verder ...
  • Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
   - 7 november 2009 -
   Natuurlijk Klimaatbuffers Vrijdag 30 oktober hebben in Utrecht de directeuren van zeven natuurorganisaties een overeenkomst over de 'Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers' gesloten. De Waddenvereniging, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Stichting Ark, Staatsbosbeheer en de12Landschappen spraken af samen te werken aan een ambitieus programma om Nederland klimaatbestendiger te maken.
   Lees verder ...
  • Het bedwongen bos, Nederlanders & hun natuur
   - 5 november 2009 -
   Het bedwongen bos Niets is zo veranderlijk als de Nederlandse natuur; zij verandert mee met de menselijke behoeften. Dat we nog eens voor ons plezier naar hazen en herten zouden kijken zonder ze dood te schieten, was eeuwenlang ondenkbaar. Een nieuw boek van Dik van der Meulen
   Lees verder ...
  • Kennisdag 'Samen voor Natuur'
   - 2 november 2009 -
   Samen voor Natuur Op 26 november aanstaande organiseren SBNL (Organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer), Nationaal Groenfonds, Hogeschool van Hall Larenstein en Staatsbosbeheer de Kennisdag 'Samen voor Natuur' met het thema "CONTACT".
   Lees verder ...
  • 101 vragen (en antwoorden) over de toekomst van
   Natuur en Landschap

   - 1 november 2009 -
   RMNO In het kader van het project Kenniskamer Natuur en Landschap (opdrachtgever Min LNV) heeft de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) een overzicht gemaakt van 101 relevante vragen en antwoorden. Een boeiende kennisrapportage!
   Lees verder ...
  • Grotere rol voor boer bij aanleg en beheer natuur
   - 14 oktober 2009 -
   Grotere rol voor boer bij aanleg en beheer natuur Boeren moeten meer kansen krijgen om zelf natuur en recreatieterreinen aan te leggen en te beheren. Provincies en natuurorganisaties doen er goed aan bij nieuwe natuurprojecten direct agrariërs te betrekken. Boeren en Agrarische natuurverenigingen moeten ook het eerste recht hebben om natuur aan te leggen op eigen grond, als die grond een natuurbestemming heeft.
   Lees verder ...
  • Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Joop Schaminée
   - 7 oktober 2009 -
   Joop Schaminée Joop Schaminée heeft de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Natuurbehoud 2009 gewonnen. De prijs van 50.000 euro wordt op 4 november uitgereikt door prinses Margriet in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. De jury roemde niet alleen de boekenserie 'De Vegetatie van Nederland', maar ook de wijze waarop Schaminée zijn werk uitdraagt aan de buitenwereld en de praktijk.
   Lees verder ...
  • Documentaire 'Rotvos' wint Gouden Kalf
   - 3 oktober 2009 -
   Rotvos De documentaire Rotvos heeft gisteren tijdens het Nederlands Film Festival het Gouden Kalf gewonnen in de categorie Lange Documentaire. De documentaire wordt in 2010 uitgezonden in NCRV Dokument op Nederland 2. Rotvos toont hoe ingewikkeld natuurbeheer in Nederland kan zijn en wat de rol is van de spreekwoordelijke sluwe vos.
   Lees verder ...
  • Financiering van het landschap
   - 3 oktober 2009 -
   Nieuwspoort Op 30 september 2009 maakten de 12 provinciale Landschappen en Rabobank in Nieuwspoort bekend dat zij samen gaan werken aan de financiering van het landschap. De provinciale Landschappen stellen dat het nu tijd is om het landschap versterkt onder de aandacht te brengen van politiek en burger, om daadwerkelijk het verschil te maken.
   Lees verder ...
  • Kansen voor EHS onbenut
   - 3 oktober 2009 -
   Deltanatuur De aankoop van nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stagneert. Er wordt te weinig grond aangekocht voor nieuwe natuur terwijl de herinrichting voor de wel verworven gronden achterblijft. Dat blijkt uit de Natuurbalans 2009 van het Planbureau voor de Leefomgeving, die op 9 september is aangeboden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
   Lees verder ...
  • Filantropie is serieuze inkomstenbron voor natuurfinanciering
   - 24 september 2009 -
   Wilgen knotten Het Nederlandse liefdadigheidsaandeel aan natuur heeft een ongekend vermogen. Dat stelt Theo Schuyt, hoogleraar Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Op verzoek van het ministerie van LNV heeft de VU een verkenning gedaan naar de potentie van charitatieve geldstromen voor de financiering van natuur.
   Lees verder ...
  • TNS-NIPO: Nederlanders willen meer Natuur
   - 22 september 2009 -
   Op de banken voor meer natuur! Het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden moet op tijd af, om zo het uitsterven van planten en dieren te voorkomen. Dat vindt 88 procent van de Nederlanders, dat blijkt uit een representatieve enquête dat TNS-NIPO heeft uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten.
   Lees verder ...
  • Jelle de Jong nieuwe directeur IVN Nederland
   - 18 september 2009 -
   Jelle de Jong Jelle de Jong is per 1 september 2009 aangesteld als nieuwe directeur van IVN Nederland, de vereniging voor natuur- en milieueducatie. De voormalig topman van Tempo-Team gaat zich bezighouden met de dagelijkse leiding van de organisatie. Een van de speerpunten wordt het professioneel begeleiden en ondersteunen van de ruim 18.000 vrijwilligers.
   Lees verder ...
  • Natuurorganisaties moeten leren luisteren naar burgers
   - 14 september 2009 -
   Naardermeer Door beter te luisteren naar de wensen van omwonenden kunnen natuurorganisaties veel lokale conflicten over natuurbeheer in de kiem smoren. Dat blijkt uit het onderzoek van Arjen Buijs waarop hij op 11 september promoveerde aan Wageningen Universiteit.
   Lees verder ...
  • 29 september 2009 symposium 'Natuur als Kuur'
   - 12 september 2009 -
   Kasteel Groeneveld Groen draagt bij aan een goede gezondheid. Dit komt vooral doordat groen stress vermindert en sociale samenhang in een buurt bevordert. Bewoners van groene wijken komen zelfs minder vaak bij de huisarts met klachten zoals diabetes, astma en depressie. Dit blijkt uit het recent afgesloten wetenschappelijk onderzoeksprogramma 'Vitamine G'.
   Lees verder ...
  • Heimans en Thijsse Dag 2009 afgelast!
   - 5 september 2009 -
   Heimans en Thijsse Stichting Door omstandigheden komt de Heimans en Thijsse Dag, die zou worden gehouden op zaterdag 10 oktober 2009, helaas te vervallen. Degenen die zich hadden aangemeld en betaald zullen hun geld terugontvangen.
   Lees verder ...
  • Website over natuurmonument De Beer
   - 25 juli 2009 -
   De Beer Het is al weer bijna twee jaar geleden dat het boek over De Beer is uitgekomen. Nu is er echter ook een aparte website over De Beer. Het natuurmonument De Beer lag ooit aan de monding van de Nieuwe Waterweg op de kop van Rozenburg. Het was een prachtig voorbeeld van een dynamisch duinsysteem waar de zee vrij spel had.
   Lees verder ...
  • Nationaal Groenfonds Natuurprijs
   - 25 juli 2009 -
   Nationaal Groenfonds Natuurprijs De Nationaal Groenfonds Natuurprijs staat voor originele, haalbare en doeltreffende ideeën om te komen tot meer of kwalitatief betere natuur in Nederland. De prijs wordt uitgereikt aan het beste praktische initiatief met voorbeeldfunctie, waarbij gedrevenheid, passie, doorzettingsvermogen en duurzaamheid centraal staan. Samenwerking speelt een belangrijke rol.
   Lees verder ...
  • Eerste ontheffing voor tijdelijke natuur
   - 20 juli 2009 -
   Rugstreeppad Op een braakliggend terrein van Haven Amsterdam krijgt de natuur de komende jaren ruim baan. Minister Gerda Verburg van LNV heeft onlangs het startsein gegeven voor de eerste proef met tijdelijke natuur.
   Lees verder ...
  • Duinen en mensen: Kennemerland
   - 15 juli 2009 -
   Duinen en mensen Een nieuw boek over duinen en landgoederen van Kennemerland. Het boek beschrijft het grootste deel van onze vastelandsduinen: regionaal van opzet maar is van landelijke betekenis door vervlechting van natuur, archeologie en historie en door het beeld van grote allure (vele nieuwe impressies, schilderijen en kaarten).
   Lees verder ...
  • Erik de Jong benoemd tot Artis-professor
   - 15 juli 2009 -
   Erik de Jong Tuin- en landschapshistoricus Erik de Jong is per 1 september 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam. Deze zgn. Artisleerstoel is ingesteld op voordracht van de Stichting Natura Artis Magistra en het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, beide te Amsterdam.
   Lees verder ...
  • Meer natuur voor recreatie
   - 2 juli 2009 -
   Spelende kinderen Recreanten krijgen meer ruimte in natuurgebieden. Minister Gerda Verburg (LNV) heeft onlangs bekendgemaakt dat ze 95.000 hectare dicht bij de stad liggende groene gebieden wil openstellen voor recreatie. Verburg wil zo ruimte bieden voor landschappelijk verantwoord ondernemerschap.
   Lees verder ...
  • Waddenzee is werelderfgoed
   - 2 juli 2009 -
   Waddenzee De Waddenzee is geplaatst op de werelderfgoedlijst van Unesco. De commissie van de Unesco, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, heeft dat onlangs besloten. Minister Gerda Verburg (Landbouw en Natuur) reageerde zeer verheugd.
   Lees verder ...
  • Nominaties voor de Heimans en Thijsse Prijs 2010
   - 27 juni 2009 -
   ... De Heimans en Thijsse Stichting hoopt in 2010 opnieuw de Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) toe te kennen. Deze prijs is een erkenning van de bijzondere inzet van personen of organisaties voor natuurbeleving, natuurstudie, natuurbehoud en natuureducatie.
   Lees verder ...
  • Een mooier landschap, maak het mee!
   - 27 juni 2009 -
   Een mooier landschap, maak het mee! 'Een mooier landschap, maak het mee!'. Onder dat motto willen de ministers van LNV en VROM, samen met de twaalf provincies en ruim veertig maatschappelijke organisaties de natuur onder de aandacht te brengen van de Nederlanders. Niet alleen om te genieten van het natuurschoon in ons land, maar ook om actief aan de slag te gaan met bescherming en behoud ervan.
   Lees verder ...
  • Jeugdadviesraad adviseert directie Natuurmonumenten
   - 12 juni 2009 -
   Jeugdadviesraad Natuurmonumenten Natuurmonumenten heeft sinds kort een Jeugdadviesraad; een raad van negen jongeren tussen 14 tot en met 20 jaar oud die de directie adviseert over de onderwerpen waar Natuurmonumenten zich voor inzet. Natuurmonumenten heeft de Jeugdadviesraad in het leven geroepen, omdat ze jongeren meer wil betrekken bij haar beleid.
   Lees verder ...
  • Boekenreeks Europese natuur in Nederland
   - 4 juni 2009 -
   Europese natuur in Nederland Op 28 mei is het derde en laatste deel verschenen van de omvangrijke boekenserie "Europese natuur in Nederland". Deze nieuwste uitgave omvat drie boeken: Hoog Nederland, Laag Nederland en Zee en kust. De prachtig geïllustreerde boeken beschrijven alle 165 Nederlandse natuurgebieden van Europees belang: de Natura 2000-gebieden.
   Lees verder ...
  • Nationale Plonzenweekend 2009
   - 9 mei 2009 -
   Kikkers Op 15, 16 en 17 mei organiseert RAVON voor de tweede keer het jaarlijkse Nationale Plonzenweekend. Iedereen in Nederland wordt dit weekend opgeroepen om amfibieën te gaan tellen. Dat kan in de eigen tuinvijver, maar ook in sloten, poeltjes en andere wateren.
   Lees verder ...
  • Knokken voor de natuur
   - 28 april 2009 -
   Knokken voor de natuur Burgers mogen wel meepraten, maar niet meebeslissen over het natuurbeleid, aldus Dianne Nijland van de Vogelbescherming. "Ik luister ook naar mijn kinderen, maar ík ben uiteindelijk degene die de beslissing neemt. Zo werkt het ook met de overheid, die moet uiteindelijk de beslissing nemen." Met deze treffende vergelijking won Nijland het debat 'Knokken voor de natuur'.
   Lees verder ...
  • Jongeren sporten graag in vrije natuur
   - 28 april 2009 -
   Buiten sporten Acht op de tien jongeren sporten graag in de vrije natuur. Vooral fietsen, lopen, zwemmen en schaatsen zijn populair. De meeste jongeren gebruiken liever geen vooraf gebaande paden. Dat blijkt uit een onderzoek dat TNS NIPO voor de Stichting wAarde uit Beek-Ubbergen heeft gedaan.
   Lees verder ...
  • Eekhoorn populairste dier van Nederland
   - 27 april 2009 -
   Eekhoorn De eekhoorn is het meest populaire, in het wild levende zoogdier van Nederland. De egel en de vos bezetten op afstand de tweede en derde plaats in de door het natuurtijdschrift Grasduinen en de Zoogdiervereniging georganiseerde verkiezing.
   Lees verder ...
  • Amsterdamse Bos 75 jaar
   - 27 april 2009 -
   Amsterdamse Bos 75 jaar Op 30 april 1934 ging de eerste spade de grond in voor de aanleg van wat toen nog het Boschplan heette. Nu 75 jaar later is het Amsterdamse Bos uitgegroeid tot een volwassen bos, dat jaarlijks miljoenen bezoekers trekt. Of zoals het jubileumboek van Jan Ebbinge zegt: 'het is een bos zonder weerga'.
   Lees verder ...
  • Naar een nieuw natuurverhaal
   - 15 april 2008 -
   Oostvaardersplassen In 2018 is de Ecologische Hoofdstructuur naar alle waarschijnlijkheid af. Daarmee wordt een hoofdstuk afgesloten, maar ook een nieuw geopend. In de korte film 'Bouwstenen voor een nieuw natuurverhaal' laat InnovatieNetwerk vijf deskundigen aan het woord die ieder vanuit hun eigen expertise hier hun visie op geven.
   Lees verder ...
  • Victor Westhoff-lezing 2009
   - 9 april 2009 -
   Cees Veerman De elfde Victor Westhoff-lezing zal uitgesproken worden op donderdag 28 mei 2009 om 15.00 uur in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen door Prof. dr. Cees Veerman. Titel van de lezing zal zijn "De toekomst van het platteland: natuur en landschap last of bijdrage?"
   Lees verder ...
  • Relatie groen # gezondheid nader beschouwd
   - 9 april 2009 -
   ... In de strijd om de ruimte dienen 'groen-voor-gezondheid' claims goed onderbouwd te worden. Onderzoekers van Alterra bekeken vier mogelijke causale mechanismen achter de relatie groen # gezondheid. Hun conclusie of vergroenen daadwerkelijk leidt tot gezondheidwinst is nog steeds moeilijk hard te maken.
   Lees verder ...
  • Menselijke resten belasten de natuur
   - 9 april 2009 -
   Natuurbegraafplaats Menselijke resten in de vorm van lijken of as belasten de natuur aanzienlijk. Natuurbegraven kan daarom in Nederland wel, maar onder strikte voorwaarden en op beperkte schaal. Het begraven van urnen met as heeft de voorkeur boven asverstrooiing of het ter aarde bestellen van een kist.
   Lees verder ...
  • Website Nieuwe Wildernis
   - 2 april 2009 -
   Wildernis Het Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer hebben een nieuwe website gelanceerd, wildernis.nu, met als doel aandacht te vragen voor de eigenlijke waarde van de natuur. Heeft de natuur 'recht' op een eigen bestaan zonder ingrijpen van de mens?
   Lees verder ...
  • Bewoners hechten aan landschap
   - 2 april 2009 -
   Landschap Hoe dichter mensen of bedrijven bij het landschap zitten, hoe meer ze bereid zijn bij te dragen aan het landschap. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen UR in samenwerking met TNS Nipo. Voor het onderzoek werden 1.360 bewoners en 235 bedrijven ondervraagd. Bewoners blijken gehecht te zijn aan het landschap en ze vinden het landschap mooi.
   Lees verder ...
  • Natuurmonumenten: Meer inzet nodig om deadlines EHS te halen
   - 15 februari 2009 -
   Natuur Al sinds 1990 wordt er gewerkt aan de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk dat de natuurgebieden in ons land met elkaar verbindt. In 2018 moet dat netwerk klaar zijn. Maar in het tempo waarin het nu gaat, zal de EHS niet op tijd klaar zijn. In sommige provincies kan het zelfs nog wel tientallen jaren duren. Natuurmonumenten wil daarom dat de overheden - rijk en provincies - meer werk gaan maken van de EHS.
   Lees verder ...
  • Universiteit van Amsterdam krijgt Artis-leerstoel
   - 15 februari 2009 -
   Ingang Artis De Universiteit van Amsterdam is een bijzondere leerstoel rijker: de Artis-leerstoel. Deze leerstoel, die voluit de naam draagt: Bijzondere Leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur, is officieel door het College van Bestuur van de UvA ingesteld en gevestigd aan de faculteit der Geesteswetenschappen, in de afdeling Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen.
   Lees verder ...
  • Prinses Irene breekt een lans voor natuureducatie
   - 29 januari 2009 -
   Prinses Irene De samenleving als geheel, en de overheid in het bijzonder, moet het belang van natuureducatie voor jonge kinderen veel hoger aanslaan. Dat hield prinses Irene de vaste Kamercommissie LNV vanochtend voor.
   Lees verder ...
  • Record Nationale Tuinvogeltelling
   - 28 januari 2009 -
   Huismus De zesde editie van de Nationale Tuinvogeltelling heeft alle records gebroken. Nog nooit deden zoveel mensen mee aan de landelijke telling. Dit jaar hebben 22.657 mensen hun gegevens ingevoerd. De vogelliefhebbers telden in totaal bijna 850.000 vogels.
   Lees verder ...
  • 2009: Darwinjaar
   - 28 januari 2009 -
   Darwin Op donderdag 12 februari wordt het Darwinjaar geopend in natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. Het is de geboortedag van Charles Darwin (1809 -1882), die vooral bekend werd door de evolutietheorie.
   Lees verder ...
  • Sportieve en gezonde samenwerking Menzis en Natuurmonumenten
   - 6 januari 2009 -
   Cees Veerman en Roger van Boxtel Natuurmonumenten en zorgverzekeraar Menzis hebben elkaar gevonden in een driejarige overeenkomst tot samenwerking. Menzis opent een fonds waarmee Natuurmonumenten natuur kan aankopen en beheren. Buiten zijn in de natuur is goed voor de gezondheid. Dat feit maakt Menzis en Natuurmonumenten natuurlijke partners op het gebied van natuurschoon, rust en gezondheid.
   Lees verder ...


  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^