Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Actuele berichten: 2007 - 2003

  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003 |

  Actuele berichten: 2007 - 2003

  • Natuurmonumenten boekt ledenwinst
   - 23 december 2007 -
   Natuurmonumenten In 2007 is het ledenaantal van Natuurmonumenten gegroeid. Er zijn zo'n 2.000 nieuwe leden ingeschreven. Het ledenaantal is gestegen van 879.000 naar 881.000. Leden waarderen natuurgebieden dichtbij huis en maken zich zorgen over oprukkende bebouwing en klimaatverandering.
   Lees verder ...
  • Woordvoerders van de natuur
   'De kinderen van nu zijn de beslissers van de toekomst'

   - 6 december 2007 -
   Woordvoerders van de natuur IVN en staatsbosbeheer werken samen aan een nieuw educatief programma. De relatie jeugd en natuur is heel belangrijk, zowel voor draagvlak voor de natuur als voor de ontwikkeling van het kind. Omdat kinderen tegenwoordig minder buiten komen is het een zorgpunt dat die relatie met de natuur niet meer 'vanzelf' ontstaat. IVN en Staatsbosbeheer delen deze zorg en hebben de ambitie om via het project 'Woordvoerders van de Natuur' een positieve bijdrage te leveren om de betrokkenheid van de jeugd met de natuur te vergroten.
   Lees verder ...
  • 'Vrij spel voor natuur en kinderen'
   - 1 december 2007 -
   Vrij spel voor natuur en kinderen 'Vrij spel voor natuur en kinderen' luidt de titel van het boek waarin de auteurs, Marianne van Lier en Willy Leufgen, u deelgenoot willen maken van hun langdurige zoektocht naar inspirerende projekten in binnen- en buitenland. Daarnaast willen zij u door middel van dit rijk geïllustreerde boek kennis laten maken met de talrijke mogelijkheden om alle denkbare educatieve buitenruimte op een heel andere manier in te richten en te gebruiken dan we tot nu toe om ons heen waarnemen.
   Lees verder ...
  • Natuurinteresse bij kinderen sterk afgenomen
   - 1 december 2007 -
   Kinderen in de natuur Kinderen tonen de laatste twintig jaar steeds minder interesse voor de natuur. Ze gaan minder de natuur in en blijven er korter. Dat blijkt uit een vorige week gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam waaraan 325 kinderen in de leeftijd van tien tot dertien jaar deelnamen.
   Lees verder ...
  • Natuurorganisaties willen snel herstel natuurgebieden
   - 1 december 2007 -
   Natura 2000 De natuurorganisaties Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland missen urgentie in de Nota van Antwoord die minister Verburg vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de invoering van Natura 2000. Duidelijk is wel dat de minister de noodzaak van natuurherstel onderkent die door het Milieu- en Natuurplanbureau recent is onderzocht, maar zij voegt nog niet de daad bij het woord.
   Lees verder ...
  • Rechter verbiedt drukjacht op wilde zwijnen Veluwe
   - 29 november 2007 -
   Wild zwijn De drukjacht op zwijnen op de Veluwe is voorlopig taboe. De rechtbank in Amsterdam heeft vorige week de Faunabescherming in het gelijkgesteld. Die laat in een reactie weten 'blij verrast' te zijn. De verleende ontheffingen aan zowel de Wildbeheereenheid Veluwe (WBE) als aan de jagermeester van de koningin worden geschorst. Het is nu aan de provincie om een bezwaarschrift in te dienen. Zolang de zaak zich juridisch voorsleept, mag er niet worden gejaagd.
   Lees verder ...
  • Een tuin vol vogels
   - 28 november 2007 -
   Een tuin vol vogels Wakker worden en vogels in de tuin horen zingen. Midden op de dag een merel een bad zien nemen. 's Avonds luisteren naar het geluid van mussen die een plek voor de nacht zoeken. Kortom: genieten van een tuin vol vogels!
   De cursus Een tuin vol vogels van Teleac maakt dat mogelijk! Lees verder ...
  • 'De natuur als bondgenoot'
   - 12 november 2007 -
   De natuur als bondgenoot Anderhalve eeuw geleden was er in Nederland nog natuur in overvloed en dacht niemand aan natuurbescherming. Sindsdien is er veel veranderd. Heimans, Thijsse en hun navolgers zagen de natuur achteruit gaan en zetten de bescherming ervan met succes op de kaart. De KNNV Uitgeverij presenteert dit verhaal nu in een episch nieuw boek: De natuur als bondgenoot.
   Lees verder ...
  • 'Die grote grazers zijn religie'
   - 10 november 2007 -
   Mijn Vogels Ornitoloog Albert Beintema rekent af met modes in natuurbescherming. Beintema werd bekend door zijn boek over het waterhoentje van Tristan da Cunha. In zijn laatste boek is hij kritisch over de natuurbescherming.
   Lees verder ...

  • Natuurorganisaties bieden 3.600 stageplaatsen aan
   - 8 november 2007 -
   Stageplaatsen Een aantal natuurorganisaties zorgt ervoor dat er in 2011 in hun gebieden 3.600 stageplaatsen beschikbaar zijn voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het gaat om Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Landschapsbeheer Nederland en IVN. Ze leveren hiermee een bijdrage aan de verplichte maatschappelijke stage voor scholieren.
   Lees verder ...
  • Natuurlijk Nico
   - 2 november 2007 -
   Nico de Haan In de NCRV tv-serie 'Natuurlijk Nico' neemt Nico de Haan u telkens mee op ontdekkingstocht door heel Nederland. Hij laat ons zien dat er in ons eigen land eigenlijk ontzettend veel mooie dingen te zien zijn.
   Lees verder ...

  • In Memoriam Jan Wolkers
   - 20 oktober 2007 -
   Jan Wolkers Gisteren is op 81 jarige leeftijd Jan Wolkers overleden. De bekende schrijver/kunstenaar deelde vaak zijn passie voor de natuur. Wolkers was een groot bewonderaar van Jac. P. Thijsse.
   Lees verder ...
  • Impressie Heimans en Thijsse Dag 2007 te Wilhelminaoord
   - 13 oktober 2007 -
   Impressie Heimans en Thijsse Dag 2007 te Wilhelminaoord Op 6 oktober vond de Heimans en Thijsse Dag 2007 plaats te Wilhelminaoord (Dr). Dit jaar stond de H&T Dag in het teken van de natuur- en milieueducatie. De dag was ook een nagedachtenis aan Harry Wals, oud-voorzitter van de H&T Stichting, die in juni 2006 overleed.
   Lees verder ...

  • Staatsbosbeheer pleit voor groen bewegen op recept
   - 10 oktober 2007 -
   Staatsbosbeheer pleit voor groen bewegen op recept Bewegen in de natuur blijkt een succesvol middel te zijn in de strijd tegen obesitas. Uit Engels onderzoek blijken mensen het bewegen in een groene omgeving hoger te waarderen en het daardoor langer vol te houden. Deze resultaten blijken vooral goed te zijn bijvoorbeeld in vergelijking met de resultaten die worden bereikt via sportscholen.
   Lees verder ...
  • Vroege Vogels nu ook op tv
   - 6 oktober 2007 -
   Menno en Andrea Met ingang van vandaag zijn Menno Bentveld en Andrea van Pol niet alleen meer op Radio 1 te horen met het VARA-programma 'Vroege Vogels'. Ze presenteren, onder dezelfde titel ook een televisieversie van het programma op de zaterdagavond op Nederland 2.
   Lees verder ...
  • Terug naar de natuur
   Filosoferen over mens, dier en natuur

   - 1 oktober 2007 -
   Matthijs Schouten Studium Generale van de Universiteit Utrecht organiseert in de serie 'Terug naar de natuur' nog drie interessante lezingen. In de serie laten de sprekers aan de hand van actuele thema's zien hoe ons natuurbeeld wordt bepaald door cultuur en tijdsgeest en welke invloed dit heeft op ons handelen.
   Lees verder ...
  • 'Een eersteklas landschap'
   - 28 september 2007 -
   De Beer Op 17 oktober 2007 verschijnt een boek over de geschiedenis van natuurmonument De Beer. De Beer lag ooit op de kop van Rozenburg, maar moest wijken voor de aanleg van Europoort aan het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig. Het boek heeft als titel 'Een eersteklas landschap. De teloorgang van natuurmonument De Beer'.
   Lees verder ...
  • Cees Veerman overhandigt m2 natuur aan voorzitter MKB-nederland
   - 27 september 2007 -
   Cees Veerman overhandigt m2 natuur aan voorzitter MKB-nederland Onder het motto 'elke vierkante meter telt' is Natuurmonumenten vandaag gestart met een bakfietstour door alle Nederlandse provincies. Voorzitter Cees Veerman bijt het spits af en biedt Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland (het midden- en kleinbedrijf), een vierkante meter natuur aan.
   Lees verder ...
  • Natuurmonumenten teleurgesteld in kabinet
   - 19 september 2007 -
   Natuurmonumenten teleurgesteld in kabinet Natuurmonumenten is teleurgesteld dat het kabinet voor 2008 geen extra geld vrijmaakt voor natuur en landschap en daarna slechts beperkte middelen inzet. Investeringen in klimaatbuffers, leefgebieden van kwestbare soorten en natuuronderwijs blijven uit. Een gemiste kans om het nu aanwezige draagvlak in de samenleving te verzilveren.
   Lees verder ...
  • MNP: Natuurbeleid schiet tekort
   - 12 september 2007 -
   Kikker De hoeveelheid natuur die het kabinet wil realiseren, wordt met het huidige beleid niet gehaald. Het is nodig dat er méér natuur komt én dat de natuurgebieden veel groter worden. Dat concludeert het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in de Natuurbalans die gisteren werd aangeboden aan minister Verburg van LNV.
   Lees verder ...
  • Meer ruimte voor scharrelkinderen
   - 5 september 2007 -
   Meer ruimte voor scharrelkinderen Er wordt ontzettend veel georganiseerd om kinderen in aanraking te brengen met de natuur. Toch komt twee derde van hen niet of nauwelijks 'buiten'. Reden voor diverse natuurorganisaties om de krachten te bundelen in een burgerinitiatief en het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten.
   Lees verder ...
  • Het laatste kind in het bos
   - 30 augustus 2007 -
   Het laatste kind in het bos Richard Louv, succesvol Amerikaans journalist en futurist, schreef een indrukwekkende bestseller: 'Last Child in the Woods'. Het boek gaat over het gebrek aan contact van kinderen met de natuur en de verontrustende gevolgen daarvan voor hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.
   Lees verder ...
  • Schaakspel met de natuur
   - 13 augustus 2007 -
   Victor Westhoff NatuurMedia brengt een voor de Stichting Natuur en Milieu gemaakte documentaire uit 1995 over Victor Westhoff (overleden 2001) opnieuw uit op DVD. Met ongezouten uitspraken over wildernisnatuur en opnames van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) van voor de oorlog.
   Lees verder ...
  • Tentoonstelling D.T.E. van der Ploeg
   - 10 augustus 2007 -
   Tentoonstelling D.T.E. van der Ploeg Vanaf dit jaar zal het Natuurmuseum Fryslân elke zomer een selectie uit haar uitgebreide prentencollectie exposeren. Op 30 juni is deze zomerserie gestart met 'Op planten net útsjoen', werk van D.T.E. van der Ploeg (1919-2006). Tevens is er een filmpje over natuur in de jonge jaren van Van der Ploeg en dezelfde -door hem zelf becommentarieerde- natuur 50 jaar later. Men moet wel snel zijn: de tentoonstelling staat nog tot en met 26 augustus!
   Lees verder ...
  • Een eeuw vogels beschermen
   - 27 juli 2007 -
   Een eeuw vogels beschermen In het boek 'Een eeuw vogels beschermen' kijken de auteurs terug op de ontwikkelingen van de vogelbescherming. Het boek geeft een historisch overzicht. Op de bijgevoegde DVD staat ruim 2 uur uniek beeldmateriaal: de eerste films van de vroegere Nederlandse vogelparadijzen en verloren gewaande films met oude natuurbeelden, o.a. met Jac. P. Thijsse.
   Lees verder ...
  • Heimans en Thijsse Dag 2007 in Wilhelminaoord
   - 1 juli 2007 -
   School in Bos Dit jaar op 5 en 6 oktober staat de Heimans en Thijsse Dag in het teken van de natuur- en milieueducatie. De dag is ook een nagedachtenis aan Harry Wals, die in juni 2006 overleed. De dag wordt gehouden in "School in Bos" in Wilhelminaoord (Drenthe). "School in Bos" is het Haags Buitencentrum voor Natuur en Milieueducatie. Het werd opgezet onder leiding van Harry Wals.
   Lees verder ...
  • Nominaties voor de Heimans en Thijsse Prijs 2008
   - 1 juli 2007 -
   de Bronzen Spreeuw De Heimans en Thijsse Stichting hoopt in 2008 opnieuw de Heimans en Thijsse Prijs, die bestaat uit een bronzen beeldje van een spreeuw en een oorkonde, toe te kennen. Daarvoor ontvangt de Commissie Activiteiten en Prijzen graag voordrachten van personen, groepen of organisaties, die naar de mening van de voordragers voor de Heimans en Thijsse Prijs in aanmerking komen.
   Lees verder ...
  • Prijs voor 'Polititicus met het groenste hart'
   - 30 juni 2007 -
   Prijs voor 'Polititicus met het groenste hart' Dinsdag 26 juni heeft Natuurmonumenten politici uitgedaagd om de mouwen op te stropen voor de natuur en het landschap. Directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten heeft aan de leden van de Vaste Kamercommissies van LNV en VROM een petitie aangeboden. Daarnaast heeft hij ze aangespoord mee te dingen naar de prijs voor de 'Politicus met het groenste hart'.
   Lees verder ...
  • Winnaars Essaywedstrijd 'Natuurherstel'
   - 11 juni 2007 -
   Victor Westhoff Tijdens de Westhoff-lezing 2007 zijn twee prijswinnaars van de essaywedstrijd 'Natuurherstel' voor jongeren tot 27 jaar bekendgemaakt. De winnaars zijn Dirk Kruijt en Maartje Bakker. Er is voor twee winnaars gekozen omdat beide inzendingen van hoog niveau waren maar onvergelijkbaar zijn met elkaar.
   Lees verder ...
  • Eerste landschapsveiling ter wereld in Ooijpolder
   - 10 juni 2007 -
   Ooijpolder Een aantal hectaren van het natuurgebied Ooijpolder bij Nijmegen gaan op 15 september onder de hamer tijdens de eerste landschapsveiling te wereld. Mensen kunnen tijdens de veiling bieden op landschapselementen als een stuk weiland, een haag of een oever.
   Lees verder ...
  • Cees Veerman voorzitter Natuurmonumenten
   - 14 mei 2007 -
   Cees Veerman De verenigingsraad van Natuurmonumenten heeft op 12 mei Cees Veerman benoemd als nieuwe voorzitter. Een zeer royale meerderheid van de leden stemde voor het voorstel van het bestuur. De oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit volgt Herman Wijffels op als voorzitter.
   Lees verder ...
  • Tiengemeten geopend als natuurgebied
   - 14 mei 2007 -
   Tiengemeten Met het planten van een struik opende landbouwminister Gerda Verburg vorige week donderdag officieel het eiland Tiengemeten in het Haringvliet als natuurgebied.
   Lees verder ...

  • Kopje van Bloemendaal 100 jaar
   - 5 mei 2007 -
   Thijsse op het Kopje Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het Kopje van Bloemendaal als uitzichtpunt officieel door Koningin Wilhelmina werd opengesteld. Het villapark Duin en Daal was toen al enkele jaren in ontwikkeling, waaronder de bouw en opening van het later zo gerenommeerde hotel Duin en Daal, waarvan de laatste uitbreiding in 1907 in gebruik werd genomen.
   Lees verder ...
  • Expositie '80 jaar Texel-album van Verkade'
   - 3 mei 2007 -
   Verkade-album Texel Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat het beroemde Verkade-album over Texel uitkwam. Reden voor het Maritiem & Jutters Museum om in samenwerking met de gemeente Texel een expositie te organiseren, die te zien is van 28 april tot en met 28 oktober 2007.
   Lees verder ...
  • Nieuwe website 'Vogels en de wet' van start
   - 20 april 2007 -
   Vogelbescherming Nederland heeft er een nieuwe website bij: vanaf vandaag gaat www.vogelsendewet.nl de lucht in. Deze digitale vraagbaak is een handig hulpmiddel voor vragen over wat wel en wat niet is toegestaan in relatie tot vogels.
   Lees verder ...
  • Kind bloeit op in natuur
   - 20 april 2007 -
   Bij kinderen die drie dagen intensief in de natuur doorbrengen, is een forse toename (bijna 30 procent) te zien in positieve houding en gedrag.
   Lees verder ...
  • De baten boven water
   - 16 april 2007 -
   Er is alle reden om met andere ogen naar de economie van water en natuur te kijken. De Coalitie Baten Schoon Water dringt er bij overheden op aan om de baten van water systematisch mee te nemen in de besluitvorming over de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.
   Lees verder ...
  • Forum van de Heimans en Thijsse Stichting online!
   - 9 april 2007 -
   Sinds enkele dagen is het Forum van de Heimans en Thijsse Stichting op internet bereikbaar. Het doel van dit Forum is een digitale ontmoetingsplaats te bieden voor donateurs van de Heimans en Thijsse Stichting en belangstellenden.
   Lees verder ...
  • Landschap, natuur en nationale identiteit
   - 1 april 2007 -
   Naar aanleiding van het feit dat Natuurmonumenten in 2005 honderd jaar bestond heeft het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap op 18 november 2005 een congres gewijd aan de geschiedenis van natuurbeleving en natuurbescherming in Nederland. De op dat congres gehouden lezingen zijn nu gebundeld in een boekwerk.
   Lees verder ...
  • NCRV serie Natuur in de Stad
   - 1 april 2007 -
   Vanaf zaterdag 7 april kunt u om 18.00 uur op Nederland 2 kijken naar de nieuwe serie Natuur in de Stad. In zeven delen laat dit programma u de bijzondere en verrassende natuur in grote Nederlandse steden zien.
   Lees verder ...
  • Dorrestijns Vogelgids - Hans Dorrestijn
   - 17 maart 2007 -
   "Vroeger was ik leuk. Toen schreef ik over drank en dronkenschap, over mijn ongelukkige huwelijk, over seks en het gebrek daaraan. Goddank, al die verschrikkingen hebben nu plaatsgemaakt voor iets prettigs. Het bierglas ruimde het veld voor de verrekijker, de kastelein werd vervangen door de ornitholoog, het nachtbraken maakte plaats voor het vroeg uit de veren en de kater werd verslagen door de wintertaling en de appelvink."
   Een boeiend nieuw boek over de natuurbeleving van Hans Dorrestijn.
   Lees verder ...
  • Jaarverslag Heimans en Thijsse Stichting over 2006
   - 17 maart 2007 -
   Onlangs is het jaarverslag van de Heimans en Thijsse Stichting over 2006 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin zijn alle activiteiten van de Stichting in het afgelopen jaar beschreven.
   Lees verder ...
  • 2,8 mln. Euro subsidie van LNV voor draagvlak natuur
   - 14 maart 2007 -
   Minister Verburg van LNV heeft de nieuwe Regeling LNV-subsidies voor de eerste keer opengesteld. In 2007 stelt het ministerie van LNV in totaal voor 98 miljoen aan subsidies beschikbaar. Voor de versterking van het draagvlak voor de natuur in de Nederlandse samenleving kan in totaal voor 2,8 miljoen euro subsidie worden aangevraagd voor projecten of programma's.
   Lees verder ...
  • Uitnodiging Essaywedstrijd Natuurherstel
   - 26 februari 2007 -
   Maak een essay over je ideeën over nieuwe natuur en natuurherstel. Laat daarbij je hersens kraken en je talent spreken. Er is behoefte aan jong bloed en frisse standpunten! Door deelname maak je jezelf en je ideeën bekend bij de gevestigde veldbiologen en natuurbeschermers in ons land. Alle inzenders worden uitgenodigd bij de Westhoff-lezing aanwezig te zijn, die traditioneel wordt gehouden in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
   Lees verder ...
  • Boek over Frederik van Eeden sr.
   - 17 februari 2007 -
   Vóór Heimans en Thijsse - Frederik van Eeden sr. en de natuurbeleving in negentiende-eeuws Nederland
   Bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is onlangs een publicatie verschenen van wetenschapshistoricus Klaas van Berkel met deze titel.
   Lees verder ...
  • Landschapsmanifest in gesprek met kabinet
   - 10 februari 2007 -
   Het nieuwe kabinet investeert extra in natuur en vitaal platteland: van € 40 miljoen oplopend naar € 100 miljoen per jaar. De coalitiepartners in het nieuwe kabinet Balkenende hebben aangegeven met het maatschappelijke veld in gesprek te willen gaan over de uitwerking van de voorstellen in het bereikte akkoord. De partners in het Landschapsmanifest, waaronder IVN, pakken die handschoen van het nieuwe kabinet graag op.
   Lees verder ...
  • Te weinig aandacht voor natuur in regeerakkoord
   - 9 februari 2007 -
   Natuurmonumenten kan zich volledig vinden in het uitgangspunt van het regeerakkoord om 'een duurzame ontwikkeling van mens, leefomgeving en economie te bereiken'. De vertaling die dit krijgt in de natuurparagraaf is te mager. Dat stelt algemeen directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten.
   Lees verder ...
  • NCRV serie Nationale Landschappen
   - 8 februari 2007 -
   Vanaf zaterdag 24 februari kunt u bij de NCRV om 18.00 uur op Nederland 2 kijken naar de natuurserie Nationale Landschappen. Nationale Landschappen laat in zes afleveringen de grote variatie zien van het Nederlandse landschap.
   Lees verder ...
  • Bosbezoeker moet natuur met rust laten
   - 2 februari 2007 -
   We moeten de natuur in het bos met rust laten. Steeds meer mensen trekken erop uit om in bossen te winkelen. Een mandje lekkere paddenstoelen mee, dennen - en hulsttakjes voor in het kerststukje, of een mooi hertengewei voor aan de muur of om te verkopen aan een handelaar. Volgens boswachters en jachtopzieners loopt dit gedrag van mensen intussen de spuigaten uit en moet het maar eens afgelopen zijn.
   Lees verder ...
  • Jongeren weten niets van de natuur
   - 26 januari 2007 -
   Jongeren raken vervreemd van de natuur. Niet alleen verdwijnt er steeds meer groen uit de stad, ook tijdens lessen wordt nauwelijks meer aandacht besteed aan onze natuurlijke omgeving. Het niveau in het onderwijs op het gebied van natuur is onder de maat. De generatie van morgen verliest haar zicht op de natuur en kent haar plek niet meer in het ecologische systeem. Dat stelt IVN-directeur Jurr van Dalen.
   Lees verder ...
  • Jeugdbond # 60 jaar CJN, KJN, ACJN en JNM
   - 25 januari 2007 -
   Een groep Oude Sokken van deze jeugdverenigingen heeft een bijzonder boek gemaakt. Het is nu 60 jaar geleden dat de Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie begon. Later, in 1961, wordt de Katholieke Jeugdbond voor Natuurstudie opgericht.
   Lees verder ...
  • Winsemius wil meer groen in Vinex-wijken
   - 24 januari 2007 -
   Met een inhaalslag moeten Vinex-wijken, zoals het Haagse Ypenburg, Leidsche Rijn bij Utrecht en het Amsterdamse IJburg, groener worden. Dat bepleit minister Pieter Winsemius van Ruimtelijke Ordening vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
   Lees verder ...
  • Groene jongerenorganisaties sturen brief naar formateur Wijffels
   - 19 januari 2007 -
   De groene jongerenorganisaties van Nederland hebben formateur Wijffels deze week een brief gestuurd, met daarin hun zorgen over de toekomst van de aarde. Ze willen dat bij het vormen van een nieuw kabinet concrete afspraken gemaakt worden rond milieu, natuur en duurzame ontwikkeling.
   Lees verder ...
  • Natuurdagboek van Henk van Halm in Trouw
   - 10 januari 2007 -
   In dagblad Trouw houdt Henk van Halm dagelijks een Natuurdagboek bij. Hierin komen veel onderwerpen uit de Nederlandse natuur aan bod, van schelpen op het Noordzeestrand tot vogelzang in de vroege morgen. Elke dag neemt Henk een ander boeiend dier of plantje nader in beschouwing.
   Lees verder ...
  • Homo vinex mist wild groen
   - 9 januari 2007 -
   Extra kavels voor huizen brengen meer op dan groen. Vinexwijken hebben daardoor maar weinig natuur. Kinderen groeien op zonder wilde planten en dieren.
   Lees verder ...
  • PBC Cultuurprijs voor Clara Sloet
   - 17 december 2006 -
   Op 15 oktober 2006 werd de Cultuurprijs 2006 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel uitgereikt aan mevrouw Dr. Clara J.M. Baronesse Sloet van Oldruitenborgh uit Vollenhove, als waardering voor de wijze waarop zij in het bijzonder jonge mensen stimuleert op het terrein van landschapsonderhoud, cultuur en muziek.
   Lees verder ...
  • Natuurmonumenten wil 500 miljoen extra voor natuurbeleid
   - 17 december 2006 -
   Het nieuwe kabinet moet als het aan de Vereniging Natuurmoumenten ligt 500 miljoen euro extra uittrekken voor natuurbeleid. Het geld is niet alleen nodig om de Nederlandse natuur mooi te maken, maar ook om financieel de vruchten te kunnen plukken van gedane investeringen.
   Lees verder ...
  • Leaders For Nature
   - 13 december 2006 -
   In een open brief aan de kabinetsinformateur, de politiek leiders van de politieke partijen in de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet breken meer dan 70 leiders uit het Nederlandse bedrijfsleven een lans voor een kabinet met een mondiale visie op natuur- en milieubeleid.
   Lees verder ...
  • Jeugd en Natuur
   - 15 november 2006 -
   Het Consumentenplatform van het ministerie van LNV heeft zich onlangs gebogen over het thema Jeugd en Natuur. Komen kinderen nog wel genoeg in de natuur? Is de jeugd zich nog wel voldoende bewust van de natuur in hun leefomgeving?
   Lees verder ...
  • Red ons landschap!
   - 15 november 2006 -
   Van Vollenhoven vraagt aandacht voor natuur en landschap in brief aan lijsttrekkers. Onze Nederlandse landschappen verdwijnen in rap tempo, en de aanleg van nieuwe natuur stagneert. Er is daadkrachtig optreden nodig als wij het landschap willen redden. Dat schrijft professor mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van Nationaal Groenfonds en Nationaal Restauratiefonds, in zijn brief aan de lijsttrekkers.
   Lees verder ...
  • Commissie Activiteiten en Prijzen zoekt nieuwe leden!
   - 28 oktober 2006 -
   De Commissie Activiteiten en Prijzen van de Heimans en Thijsse Stichting bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wij zoeken nog enkele nieuwe leden, die zich willen inzetten voor de organisatie en uitvoering van activiteiten.
   Lees verder ...
  • 'Je moet laten zien wat natuur allemaal oplevert'
   - 16 oktober 2006 -
   Tom Bade heeft een originele kijk op de combinatie mens en natuur. Hij spreekt regelmatig op congressen en schrijft erover. Intussen promoveert hij op het thema 'natuur en economie'.
   Lees verder ...
  • Impressie van de Heimans en Thijsse Dag 2006 te Beuningen
   - 8 oktober 2006 -
   Op 23 september vond de Heimans en Thijsse Dag 2006 plaats te Beuningen. 's Middags werd de Bronzen Spreeuw uitgereikt aan Marianne van Lier en Willy Leufgen van de Stichting Oase. De foto's geven een impressie van deze geslaagde dag.
   Lees verder ...
  • De laatste les van Jac. P. Thijsse - Naardermeer
   - 16 september 2006 -
   Ze hadden nooit aan het erfgoed van schoolmeester Jac. P. Thijsse moeten komen, de planologen en wegenbouwers van Verkeer en Waterstaat. Mede daarom sneuvelde deze week de verbinding tussen de A6 en de A9.
   Lees verder ...
  • Nieuwsbrief online!
   - 12 september 2006 -
   Het bestuur van de Stichting heeft besloten dat vanaf nummer 30 de Nieuwsbrief van de Heimans en Thijsse Stichting als pdf file beschikbaar is voor de donateurs!
   Lees verder ...
  • Links naar audiovisuele fragmenten
   - 6 september 2006 -
   Vanaf heden zijn via de website van de Heimans en Thijsse Stichting interessante radio-, tv- en film-fragmenten te bekijken en te beluisteren
   Lees verder ...
  • Jaarverslag 2005
   - 19 augustus 2006 -
   Wilt u meer weten over de activiteiten van de Stichting in 2005?
   Lees verder ...
  • Spreeuwensuite
   - 17 augustus 2006 -
   De Spreeuwensuite is een vijfdelig stuk voor piano solo, gecomponeerd door de Nederlandse componiste Margriet Verbeek.
   Lees verder ...
  • Heimans en Thijsse Prijs 2006 wordt toegekend aan Stichting Oase
   - 14 juli 2006 -
   De Heimans en Thijsse Prijs 2006 zal worden toegekend aan de Stichting Oase. De uitreiking van de Bronzen Spreeuw en bijbehorende oorkonde zal plaatsvinden tijdens de Heimans en Thijsse Dag op zaterdag 23 september 2006 in Beuningen.
   Lees verder ...
  • In Memoriam Harry Wals
   - 14 juli 2006 -
   Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat op 26 juni 2006 Harry Wals, oud-voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting, was overleden.
   Lees verder ...
  • In het spoor van Verkade
   - 6 april 2006 -
   In 2006 is het 100 jaar geleden dat het eerste Verkadealbum "Lente" uitkwam. Veel illustraties voor de albums zijn vervaardigd door Voerman jr. Reden voor Hattem om van 13 mei 2006 t/m 15 januari 2007 een combinatie van tentoonstellingen te organiseren.
   Lees verder ...
  • Thijsse's Hof; Tachtig jaar natuurontwikkeling
   - 2 april 2006 -
   Vandaag is het eerste exemplaar van het nieuwe boekje over Thijsse's Hof overhandigd aan Roel de Wit, initiator van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en oud Commissaris van de Koningin in Noord-Holland.
   Lees verder ...
  • Thijsse's Verkade-album 'Lente' 100 jaar
   - 25 maart 2006 -
   'Het is nog niet uitgemaakt, wie het eerst de lente proclameert: de zanglijster, de sneeuwklokjes of de hazelaar.' Zo begint het het eerste Verkade-plaatjesalbum over de Nederlandse natuur, geschreven door Jac. P. Thijsse en getiteld Lente.
   Lees verder ...
  • JNM organiseert reünie voor CJN, KJN en ACJN
   - 11 februari 2006 -
   De Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) bestaat 60 jaar en organiseert van 25 tot 28 mei 2006 een reünie voor oudleden van de Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden (CJN), Katholieke Jeugdorganisatie voor Natuurstudie (KJN) en de Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie (ACJN).
   Lees verder ...
  • Digitalisering boekencollectie
   - 19 januari 2006 -
   De Heimans en Thijsse Stichting is momenteel druk bezig met de zogeheten digitalisering van onze boekencollectie, met subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
   Lees verder ...
  • Thijsse's Weblog
   - 9 december 2005 -
   Beste Natuursportvrienden,
   Dit jaar is het 80 jaar geleden dat ik de planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch kado kreeg. (...)
   Van dit nieuwe medium wil ik graag gebruik maken om U over het wel en wee van Thijsse's Hof te berichten. Regelmatig zult U hier draadjes lezen die verwijzen naar interessante wandelingen, tentoonstellingen of bedreigingen van de natuur.
               Ko Thijsse
   Lees verder ...
  • Bewegende beelden van Thijsse
   - 7 december 2005 -
   Jac. P. Thijsse zien praten en lopen? Het kan!
   Op 4 juli 1930 neemt Thijsse afscheid op het Kennemerlyceum te Bloemendaal. Hij heeft daar vanaf 1921 als leraar gewerkt. De beelden zijn van van het "Polygoon Hollands Nieuws", helaas zonder geluid.
   Klik hier om de beelden te bekijken op de website "/Geschiedenis" (VPRO).
   Klik hier voor een pagina met nog meer interessante radio-, tv- en filmfragmenten.
  • Vereniging Natuurmonumenten 100 jaar
   - 3 november 2005 -
   Natuurmonumenten bestaat dit jaar honderd jaar. De Vereniging, die in 1905 begon met een handjevol leden en als enig bezit een startkapitaal van honderd gulden, beheert nu bijna 90.000 hectare natuurgebieden en telt ruim 900.000 leden.
   De natuurbescherming wordt thans gedragen door brede lagen van de bevolking. Dat was begin vorige eeuw wel anders. Slechts een klein groepje natuurliefhebbers meende toen dat de natuur bescherming behoefde, de overgrote meerderheid van de bevolking zag er noch de noodzaak noch de wenselijkheid van in.
   Lees hier het artikel van Marga Cousèl op de website van de Universiteit van Amsterdam.
  • Website Heimans en Thijsse Stichting op internet
   - 21 juli 2005 -
   Na een lange aanloopperiode staat nu de website van de Heimans en Thijsse Stichting op internet! Wij hopen hiermee een brede bekendheid te kunnen geven aan de activiteiten van de Stichting. Donateurs en andere belangstellenden kunnen vanaf nu zelf actuele informatie bekijken op de website.
   Aan de website wordt nog steeds gewerkt. Opmerkingen zijn van harte welkom. U kunt hiervoor een bericht sturen naar de webmaster.
  • Heimans en Thijsse Dag 2005
   - 19 juli 2005 -
   De eerstvolgende Heimans en Thijsse Dag voor donateurs en andere belangstellenden zal worden gehouden op zaterdag 24 september 2005 in Amsterdam. Het thema van deze bijzondere dag is Natuur in de kunst. Het belangrijkste programmaonderdeel is een bezoek aan de tentoonstelling Wereld Natuur Kunst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
   Deze grote tentoonstelling over de natuur in de kunst wordt georganiseerd door de Nieuwe Kerk in samenwerking met Staatsbosbeheer. Door middel van zo'n 175 objecten uit vele Nederlandse en enkele buitenlandse museale en particuliere collecties zal het natuurbeeld van vier wereldculturen worden getoond: van het Westen, de islam, het Oosten en de inheemse volkeren. Maar behalve een prachtige verzameling kunstvoorwerpen gepresenteerd in een spectaculaire vormgeving is dit een tentoonstelling met een doel. Initiatiefnemer Staatsbosbeheer wil de natuur 'naar de stad brengen', niet alleen om bezoekers te laten genieten, maar vooral ook om duidelijk te maken dat ieder mens een beeld van de natuur heeft dat door de eigen cultuur wordt bepaald.
  • Leve de natuur! Jac. P. Thijsse op Beeckestijn
   - 10 juli 2005 -
   Thijsse op Beeckestijn Van 15 juli t/m 16 oktober 2005 presenteert museum Beeckestijn in Velsen-Zuid de tentoonstelling Jac. P. Thijsse - Leve de natuur! Aan de hand van foto's, documenten, film- en geluidsopnames, portretten van Thijsse en persoonlijke voorwerpen wordt in de tentoonstelling een beeld geschetst van zijn grote passie voor de natuur.
   Een van de thema's is het onderwijzerschap. Thijsse heeft als (hoofd)onderwijzer op Texel en in Amsterdam en later als leraar aan het Kennemerlyceum in Haarlem bijgedragen aan vernieuwingen in het onderwijs, met name op het gebied van natuureducatie. Over Thijsse wordt wel gezegd dat hij een man was die "met de kinderen naar buiten ging, en die berm en slootkant tot klaslokaal maakte".
   Tijdens de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd.
  • Jac. P. Thijsse - Een biografie Jac. P. Thijsse, een biografie
   - 7 april 2005 -
   "Natuurbeschermer, flaneur en auteur van de Verkade-albums" is de ondertitel van dit boek dat in maart 2005 is uitgekomen. Biograaf Sietzo Dijkhuizen volgt Thijsse door de vier seizoenen van zijn leven, onderzoekt zijn rol als popularisator van natuurhistorische kennis, en zijn betekenis als onderwijzer en leraar. Ook beschrijft hij Thijsses contacten met tijdgenoten als Eli Heimans en diens invloed op zijn schrijverschap. Dijkhuizen zoekt de feiten achter Jac. P. Thijsses welhaast mythische status als volksopvoeder, schetst de sociaal-culturele ontwikkelingen tussen 1865 en 1945, en vraagt wat Thijsses bijdrage was aan het burgerlijk "beschavingsoffensief" van die jaren.
  • Heimanspad in Zanderij Crailo geopend
   - 14 maart 2005 -
   Op zaterdag 12 maart j.l. werd het Heimanspad in de Zanderij Crailo geopend. Het is een overzichtelijke wandelroute van anderhalve kilometer langs en door de voormalige zandafgraving. Het pad is gemarkeerd met zwerfkeien en er staan vijf fraai vormgegeven informatiepanelen langs. Het pad begint bij een paneel gewijd aan Eli Heimans, op een punt met uitzicht over de Zanderij. Hier wordt de speciale band die Heimans had met de Zanderij benadrukt.
   De opening vond plaats door het onthullen van het Heimanspaneel. Door gezamenlijke inspanning van het Goois Natuurreservaat, de Rotary en de Heimans en Thijsse Stichting heeft E. Heimans nu en waardig monument in zijn geliefde Zanderij.
  • 100 jaar geleden: Naardermeer gered van de Amsterdamsche modderspuiters
   - 13 januari 2005 -
   Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat B&W van Amsterdam het plan lanceerde om het Naardermeer te bestemmen als vuilstortplaats. Dat plan ging niet door, o.a. door fel protest van Thijsse. De bedreiging van het Naardermeer vormde indirect aanleiding tot de oprichting van Natuurmonumenten, dit jaar een eeuw geleden.
   Lees verder ...
  • Jac. P. Thijsse benoemd tot Grootste Groene Nederlander
   - 17 november 2004 -
   De Grootste Groene Nederlander aller tijden is Jac. P. Thijsse (1865 -1945). Nederlands eerste milieuactivist, die grote bekendheid kreeg als auteur van de beroemde Verkade natuuralbums is overtuigend winnaar van de verkiezingen voor de Grootste Groene Nederlander, georganiseerd door Milieudefensie Magazine dat de uitslag deze week publiceert in haar nieuwste nummer.
   Klik hier voor meer informatie.
  • Uitreiking bronzen spreeuwen 2004
   - 9 oktober 2004 -
   Vandaag is tijdens een feestelijke bijeenkomst in Denekamp de Heimans en Thijsseprijs, een bronzen spreeuw, uitgereikt aan de heer A.T.W. Eysink uit Agelo en de heer H. Heemsbergen uit Wageningen.
   De heer Eysink ontvangt de prijs onder meer vanwege het feit dat hij er bij uitstek in slaagt om een echte brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van natuurbeheer.
   De heer Heemsbergen ontvangt de prijs voor de grote bijdrage die hij heeft geleverd aan het uitdragen en doen (her)beleven van het gedachtengoed van Jac. P. Thijsse en vanwege het uitdragen van zijn grote visie op het gebied van inheemse wilde planten en het beheer ervan in civiel-technische objecten.
  • Toegekende subsidies 2004
   - 5 juni 2004 -
   Dit jaar werden voor het laatst subsidies toegekend voor kleine projecten. Helaas laat de financiële toestand van de Stichting het niet toe om dit nuttige werk voort te zetten. De subsidies gaan naar:
   - Basisschool De Kade te Amsterdam.
   - Werkgroep Tolhuispark e.o., IVN Noordoost-Friesland te Dokkum.
   - Volkstuinvereniging 'Tuinderslust' te Rotterdam.
   - Werkgroep Bechstein's vleermuizen in Overijssel te Rouveen.
  • Heimans en Thijssedag 2003
   Natuurbrug Zanderij Crailo
   Natuurbrug Zanderij Crailo (foto: ARCADIS)
   - 4 oktober 2003 -
   Vandaag vond de Heimans en Thijssedag, een uitgebreide donateursdag, plaats in Zanderij Crailo. Aandacht werd besteed aan het Heimans' keienpad en het grootste ecoduct van Europa.

  • Eli Heimans plaquette in Artis onthuld
   - 12 juli 2003 -
   Fred Nordheim en Nico Schonewille van de KNNV-afdeling Amsterdam onthulden op vrijdag 11 juli, 17.00 uur in Artis bij de oudste boom van Amsterdam, de Eli Heimans plaquette. Eli Heimans heeft in diverse publicaties met ontzag en verwondering over deze boom geschreven. In de Groene Amsterdammer (1903) schreef hij "Wel kunnen we samen even over het 'heilige' veld rondlopen [...]. Daarnaast rijst weer zoo'n kronkeltakkige eik omhoog, een dertig meter stellig; met de grote bruine beuken de trots van Artis".
   Inmiddels blijkt uit zeer recent onderzoek dat de genoemde kronkeltakkige eik, een zomereik (Quercus robur) van ruim 200 jaar oud is en daarmee de oudste boom van Amsterdam. De oudste boom van Amsterdam staat in Artis naast het buitenverblijf van de chimpansees.
   Klik hier voor een verslag van de onthulling van de Heimans plaquette.
  • Toegekende subsidies 2003
   - 1 juni 2003 -
   Ook dit jaar zijn weer subsidies toegekend voor kleine projecten. In totaal waren 37 aanvragen ingediend, die weer een goed inzicht geven in de breedte van het vrijwilligerswerk dat door velen overal in Nederland wordt verricht op scholen en in stichtingen, verenigingen en werkgroepen. De subsidies gingen naar:
   - Valentijnschool te Delfshaven.
   - Natuurvereniging De Ruige Hof te Amsterdam Zuidoost.
   - Openbare Montessorischool te Oegstgeest.
   - Stichting Lingewaard Natuurlijk te Bemmel.
  • Jac. P. Thijssemonument onthuld op Texel
   - 1 mei 2003 -
   Op Texel is vandaag het Jac. P. Thijsse monument onthuld. Het monument is gemaakt van glas, door de bekendste inwoner van Texel, Jan Wolkers.
   Klik hier voor een artikel over de onthulling en hier voor een artikel over de ontmoeting tussen Jan Wolkers en Hans Thijsse, Jac. P. 's kleinzoon.
  • Jac. P. Thijsselint
   - 3 april 2003 -
   In de Vinex-wijk Leidsche Rijn (Utrecht) wordt een groot centraal park aangelegd, het "Leidsche Rijnpark". Rondom dit park komt een strook met de naam "Jac. P. Thijsselint". Het lint heeft een lengte van 12 kilometer en krijgt een recreatieve bestemming. In eerste instantie bestaat het lint uit een schelpenpad van vier meter breed, met aan beide kanten grasvlakten. Aan de randen van het gras komen middelgrote en kleine bomen, in combinatie met jonge aanplant. De aanleg van het Jac. P. Thijsselint start in het voorjaar van 2004.
   Klik hier voor meer informatie.
  • Uitreiking van de bronzen spreeuw 2003
   - 21 maart 2003 -
   Vandaag is in kasteel Groeneveld de opvolger van de Heimans en Thijsse prijs, de "bronzen spreeuw", uitgereikt aan Marga Coesèl en Jaap Zwier. Zij ontvingen deze prijs voor hun zeer grote verdiensten voor de bibliotheek en het archief van de Stichting.
  • Heimans en Thijsse Website
   - 10 februari 2003 -
   Op zoek naar meer informatie over het leven en werk van Heimans en Thijsse? Neem eens een kijkje op de Heimans en Thijsse Website, opgezet door Herbert Kuyvenhoven (webmaster van de website van de Heimans en Thijsse Stichting). Zijn verzameling boeken van en over Heimans en Thijsse en hun tijdgenoten vormt de basis voor deze website.


  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003 |


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^