Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links | Forum
   

  > Home > Actueel > Actuele berichten: 2012

  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003

  Actuele berichten: 2012

  • Symposium 'De relatie tussen mens en natuur in een verstedelijkte samenleving'
   - 27 december 2012 -
   Heimans en Thijsse Stichting Het volgende symposium van de Heimans en Thijsse Stichting vindt plaats op vrijdag 19 april 2013 in Gebouw Gaia, Wageningen Universiteit, Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen.
   Met o.a. voordrachten door Marjolein Kloek, Arjen Wals en Tracy Metz en de uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene.
   Lees verder ...
  • Boekbespreking 'Wanhoop nooit aan vooruitgang. Brieven van Jac.P. Thijsse'
   - 27 december 2012 -
   Wanhoop nooit aan vooruitgang Nadat in 2005 Sietzo Dijkhuizen's biografie van Thijsse was verschenen komt Marga Coesèl met een heel bijzondere bijdrage over leven en werk van deze grote persoonlijkheid, die in elke Nieuwsbrief met portret en ex libris prijkt. Een uitgebreide recensie door Eddy van der Maarel.
   Lees verder ...
  • Overheid moet actiegroepen voor natuur en landschap serieus nemen
   - 20 december 2012 -
   Burgerverzet Actiegroepen van burgers ontwikkelen vaak een alternatief plan voor ingrepen in natuur en landschap dat voldoet aan het beleid van de overheid. Als de overheid deze plannen serieuzer neemt, zullen er minder conflicten escaleren. Actiegroepen in de groene leefomgeving bestaan doorgaans uit zeer betrokken mensen die zorg voor het landschap hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van Alterra.
   Lees verder ...
  • Veel draagvlak voor natuur, maar barsten zijn zichtbaar
   - 15 november 2012 -
   Natuur In tegenstelling tot wat krantenberichten en politieke discussies leken te suggereren, is het draagvlak onder de bevolking voor 'de natuur' veel minder teruggelopen dan je zou denken, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Maar het debat is wel gepolariseerd en de aandacht voor natuur is van karakter veranderd. En dat heeft consequenties, met name voor beleidsmakers en de traditionele natuurbeschermers.
   Lees verder ...
  • Hoe negatieve verhalen het natuurbeleid frustreerden
   - 13 november 2012 -
   Natuur De groeiende kritiek op het natuurbeleid is voor een belangrijk deel het resultaat van onverwachte effecten van de implementatie van het Europees natuurbeleid die hebben geleid tot een negatieve beeldvorming, zo laten onderzoekers van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, zien.
   Lees verder ...
  • Natuurroer om, een maand later
   - 1 november 2012 -
   Groen Kennisnet Staatsbosbeheer gooit het roer om. Voortaan moet natuur uit het verdomhoekje. Daarnaast wil de organisatie minder afhankelijk worden van de overheid. Hoe kansrijk is dit idee? "Nieuw elan", kondigde Staatsbosbeheer, met ruim vijftig andere organisaties, aan.
   Lees verder ...
  • Natuurorganisaties: optimisme over coalitieakkoord
   - 1 november 2012 -
   Natuurorganisaties: optimisme over coalitieakkoord Het kabinet van VVD en PvdA stelt natuurorganisaties in staat de natuur goed te beheren. Daarnaast is er opnieuw zicht op het vervolmaken van het nationaal natuurnetwerk. Bij natuurorganisaties Natuurmonumenten en De12Landschappen overheerst daarom optimisme over het vandaag gepubliceerde regeerakkoord.
   Lees verder ...
  • Presentatie 'Wanhoop nooit aan vooruitgang'
   - 31 oktober 2012 -
   Marga Coesel Op vrijdag 26 oktober is in de Artis Bibliotheek het boek 'Wanhoop nooit aan vooruitgang - Brieven van Jac.P. Thijsse' gepresenteerd. Deze bloemlezing, samengesteld door Marga Coesèl, toont Thijsse in al zijn veelzijdigheid: een groot schrijver, een gepassioneerde natuurbeschermer en # vooral # een betrokken en warme persoonlijkheid. De brieven geven tal van nieuwe bijzonderheden van het leven en werk van Thijsse.
   Lees verder ...
  • Investeren in groen: gezondheidswinst voor iedereen
   - 25 oktober 2012 -
   Investeren in groen: gezondheidswinst voor iedereen In een oproep aan het nieuwe kabinet geven bestuurders van GGD Nederland, zorgverzekeraar Menzis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Big Move, Trimbos instituut en Alterra Wageningen UR aan dat er veel gezondheidswinst is te behalen door gebruik te maken van groen in stedelijke gebieden. Dat levert een forse vermindering op van de zorgkosten.
   Lees verder ...
  • 'Natuurverhaal is toe aan vernieuwing'
   - 17 oktober 2012 -
   Stichting wAarde De gangbare opvattingen over natuur, natuurbeleid en natuurbeheer zijn achterhaald. De individuele burger beschouwt natuur in toenemende mate als iets dat maakbaar en manipuleerbaar is. Bovendien vervaagt de grens tussen virtuele en echte natuur in ras tempo, zeker onder jongeren.
   Lees verder ...
  • Partij voor de Dieren houdt symposium over wildernisnatuur
   - 16 oktober 2012 -
   Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren Noord-Holland organiseert op woensdagmiddag 17 oktober een symposium over natuur en wildernis in Noord-Holland. Volgens de partij is de discussie over natuur teveel gericht op de kosten van natuurbeheer en raken de waarden van natuur en de biodiversiteit teveel op het tweede plan. Daarom zullen inspirerende en eigenzinnige sprekers in de Statenzaal in Haarlem hun visie op natuur geven.
   Lees verder ...
  • Commissie legt tekortkomingen Natuurakkoord bloot
   - 12 oktober 2012 -
   Natuur De12Landschappen en Natuurmonumenten waarschuwen voor achteruitgang van de natuur. Ze roepen de Tweede Kamer op om dit te voorkomen. Daartoe moeten op zijn minst de afspraken die in het Lenteakkoord voor 2013 zijn gemaakt, ook de komende jaren worden voortgezet. Ze doen dat naar aanleiding van het rapport van de commissie-Jansen, dat dinsdag is verschenen.
   Lees verder ...
  • Natuurwet Bleker controversieel verklaard
   - 10 oktober 2012 -
   Henk Bleker De natuurwet van staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) is dinsdag controversieel verklaard. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde het voorstel daartoe van de PvdA. Alleen CDA en VVD waren tegen. Volgens Lutz Jacobi (PvdA) is het impact van het plan van de demissionaire staatssecretaris veel te groot.
   Lees verder ...
  • Henk Bleker 'winnaar' Vieze Vijftig
   - 8 oktober 2012 -
   Henk Bleker Henk Bleker is in de VroegeVogels-uitzending van 7 oktober uitgeroepen tot winnaar van de Vieze50-verkiezingen. Online stemmers beschouwen de demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie als de grootste tegenkracht van de verduurzaming in 2012.
   Lees verder ...
  • Marc van den Tweel nieuwe algemeen directeur Natuurmonumenten
   - 1 oktober 2012 -
   Marc van den Tweel Het bestuur van Natuurmonumenten heeft Marc van den Tweel benoemd tot algemeen directeur. Hij is de opvolger van Jan Jaap de Graeff die sinds 2003 Natuurmonumenten leidt en in juni zijn vertrek aankondigde. Marc van den Tweel komt per 1 januari 2013 in dienst en treedt per 1 februari in functie als algemeen directeur.
   Lees verder ...
  • Natuurmonumenten presenteert OERRR voor alle kinderen van Nederland
   - 26 september 2012 -
   ... Door de ogen van een kind ziet de natuur in Nederland er anders uit. Dat is het uitgangspunt van het op 24 september gepresenteerde initiatief 'OERRR' van Natuurmonumenten in Amsterdam. Kinderen en ouders worden hiermee gestimuleerd om natuur en buiten zijn volop te beleven.
   Lees verder ...
  • Boek: 'Wanhoop nooit aan vooruitgang'
   - 25 september 2012 -
   Wanhoop nooit aan vooruitgang Jac.P. Thijsse, grondlegger van de Nederlandse natuurbescherming, was een gedreven brievenschrijver. 'Wanhoop nooit aan vooruitgang' bevat de mooiste van de vele brieven die hij heeft geschreven. In oktober komt dit nieuwe boek van Marga Coesèl uit.
   Lees verder ...
  • Boek 'Waardevol Groen'
   - 15 september 2012 -
   Waardevol Groen Dat Nederland niet zonder natuur en landschap kan, is voor iedereen helder. Maar hoe financieren we de aanleg en het beheer van het groen en valt er door eigenaren ook geld te verdienen met natuur? Overheden, natuurbeheerders, burgers en bedrijven zijn op zoek naar alternatieve financieringsvormen en verdienmodellen voor de groene ruimte.
   Lees verder ...
  • Natuurlijk Amsterdam
   - 25 augustus 2012 -
   Natuurlijk Amsterdam Remco Daalder kent als stadsecoloog elk stukje natuur in Amsterdam. Hij vertelt er zeer aanstekelijk over in dit boekje met tien wandelingen in de stad plus zes in de bekende 'buitengebieden' als de waterleidingduinen en Botshol. Met tekeningen van Herwolt van Doornen.
   Lees verder ...
  • Nomineren kandidaten Heimans en Thijsse Prijs 2013
   - 23 juni 2012 -
   Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) In 2013 zal wederom de Heimans en Thijsse Prijs (de Bronzen Spreeuw) uitgereikt worden. Deze prijs is een erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage aan de samen leving hebben geleverd in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Voor 1 september 2012 kunnen kandidaten voor deze prijs genomineerd worden.
   Lees verder ...
  • Boekbespreking 'Wild van de economie'
   - 22 juni 2012 -
   Wild van de economie In het juni-nummer van de Nieuwbrief van de Heimans en Thijsse Stichting geeft Eddy van der Maarel een korte recensie van het boek 'Wild van de economie. Over de baten van bronst, burlen en andere beestachtige belevenissen' door Tom Bade, Reinier Enzerink, Berend van Middendorp en Gerben Smid. Hier de volledige versie van deze recensie.
   Lees verder ...
  • App bij de wandelingen en fietstochten van het boek Natuur in Nederland
   - 14 juni 2012 -
   App Natuur in Nederland Vandaag komt de app 'Natuur in Nederland' uit. Deze app maakt het mogelijk de tochten die beschreven worden in het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse zelf te maken. De nieuwe app voor iPhone en Android smart phones voert je met de gps van je mobiel en een overzichtelijk kaartje door de natuur langs juist die punten waar iets moois valt te beleven.
   Lees verder ...
  • 'De Toekomst van de natuursector'
   - 28 mei 2012 -
   De Toekomst van de natuursector Bij het afscheid van Jos Teeuwisse als directeur bij de Zoogdiervereniging werd in januari stilgestaan tijdens een minisymposium 'De toekomst van de natuursector'. Diverse sprekers gaven vanuit verschillende invalshoeken hun visie op dit thema.
   Lees verder ...
  • 10 puntenplan voor de natuur
   - 14 mei 2012 -
   Natuur Een gezonde economie kan niet zonder gezonde natuur. Natuur is niet alleen waardevol voor maatschappij en economie, maar heeft een eigen essentiële intrinsieke waarde. De groene organisaties van Nederland presenteren voor de verkiezingen van 12 september 2012 daarom een 10 puntenplan om de dreigende crisis in de Nederlandse natuur te keren.
   Lees verder ...
  • Eerste Nationale Vogelweek
   - 12 mei 2012 -
   Blauwborst Met meer dan 100 activiteiten door heel Nederland is de eerste Nationale Vogelweek nu al een schot in de roos. De Vogelweek is van 12 tot en met 18 mei. In alle twaalf provincies in Nederland zijn meerdere activiteiten georganiseerd. Het gaat om wandelingen, fietstochten, lezingen, tellingen en speciale workshops. Voor elk wat wils.
   Lees verder ...
  • Uit ons Krijtland 100 jaar
   - 11 mei 2012 -
   Uit ons Krijtland Het was vorig jaar een eeuw geleden dat het boek 'Uit ons Krijtland' van Eli Heimans bij uitgeverij W. Versluys te Amsterdam verscheen. Ter gelegenheid daarvan verscheen er een artikel in drie delen in het Natuurhistorisch Maandblad van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
   Lees verder ...
  • Victor Westhoff-lezing 2012
   - 9 mei 2012 -
   Bas Haring De veertiende Victor Westhoff-lezing zal uitgesproken worden op donderdag 30 mei 2012 om 15.00 uur in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen door prof. dr. Bas Haring. Thema van de lezing: Bouwmeesters - op zoek naar een nieuwe verantwoordelijkheid jegens de natuur.
   Lees verder ...
  • Kabinetscrisis; nieuwe kansen voor vogels en natuur
   - 1 mei 2012 -
   Blauwborst Met de val van het kabinet lijken zich nieuwe kansen voor de natuur voor te doen. Het regeerakkoord waarin natuur het kind van de rekening was is vervallen. De kans dat de nieuwe natuurwet van Bleker ongewijzigd naar de kamer wordt gestuurd is klein. Het begrotingsakkoord voor 2013 zoals dat tussen de coalitiepartijen CDA en VVD en de partijen ChristenUnie, GroenLinks en D66 is gesloten draait een deel van de bezuinigingen terug.
   Lees verder ...
  • Stichting NatuurWijs van start
   - 22 april 2012 -
   Stichting NatuurWijs Stichting NatuurWijs is een feit. De stichting laat basisschoolkinderen kennismaken met de natuur, door hen de verbondenheid met de natuur zelf te laten ervaren. Het programma wordt uitgevoerd door NatuurWijzers; boswachters, boomverzorgers, natuurgidsen en andere groenprofessionals, getraind in de NatuurWijs-werkwijze.
   Lees verder ...
  • Natuur onvoldoende beschermd door omgevingsvergunning
   - 20 april 2012 -
   Natuur De bescherming van zeldzame en bedreigde flora en fauna krijgt nauwelijks aandacht bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. In slechts 0,15 procent van de aanvragen voor zo'n vergunning (60 van de 40.000) is er volgens de aanvragers kans op schade voor bedreigde soorten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Alterra Wageningen UR onder 108 gemeenten.
   Lees verder ...
  • Expeditie wildernis
   - 20 april 2012 -
   Expeditie wildernis Bestaat wildernis nog in Nederland en waar kun je die dan vinden? Bram van de Klundert ging op zoek en verbleef in de twaalf 'wildste' Nederlandse natuurgebieden, o.a. Tiengemeten, Oostvaardersplassen en Rottumerplaat. Steeds een week overnachten in een hut of een tent zonder telefoon, radio of boeken.
   Lees verder ...
  • Jongerenpartijen kiezen voor natuur
   - 13 april 2012 -
   Natuur De jongerenorganisaties van VVD en CDA willen dat de volledige Ecologische Hoofdstuctuur # het netwerk van aangesloten natuurgebieden # wordt afgemaakt. Hiervoor willen ze 300 miljoen euro beschikbaar stellen.
   Lees verder ...
  • Nieuwe koers voor natuurbeleid nodig
   - 12 april 2012 -
   Natuur Tijdens de manifestatie 'De Groene Golflengte' op Radio Kootwijk in september 2011 vond een openbaar debat en een rondetafelgesprek over het natuurbeleid plaats. Deskundigen van natuurorganisaties, wetenschap, marktpartijen en overheden, lieten vanuit verschillende invalshoeken hun licht schijnen over het concept van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
   Lees verder ...
  • De Tarzan van de schapen: Jan Wolkers & Texel
   - 10 maart 2012 -
   De Tarzan van de schapen Schrijver, kunstenaar en natuurliefhebber Jan Wolkers droomde als kleine jongen al van Texel. Het Verkade-album van Jac. P. Thijsse over Texel diende als inspiratiebron. Zijn biograaf, Onno Blom, heeft die liefdesgeschiedenis tussen Wolkers en het eiland nu beschreven in het boek "De Tarzan van de schapen".
   Lees verder ...
  • Naar de natuur
   - 10 maart 2012 -
   Naar de natuur Ruim dertig jaar geleden begon Koos van Zomeren over de natuur te schrijven. Zijn eerste natuurverhaal ging over huismussen. Die zijn inmiddels bijna zeldzaam geworden, maar met de ooievaar en de grauwe klauwier gaat het verrassend goed. Onlangs verscheen Koos van Zomeren's nieuwste en laatste bundeling natuurbeschouwingen: Naar de natuur.
   Lees verder ...
  • Natuurakkoord stopt achteruitgang natuurkwaliteit niet
   - 16 februari 2012 -
   Natuur Ook de aanvullende maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies # in combinatie met de bezuinigingen op natuur # versoberen de bescherming van planten, dieren en habitats. Hierdoor worden de internationale verplichtingen niet nagekomen. Er is nog geen plan om de langetermijndoelen wel te realiseren.
   Lees verder ...
  • Jaarvergadering Algemeen Bestuur 2012
   - 8 februari 2012 -
   Heimans en Thijsse Stichting Op zaterdagmiddag 18 februari 2012 zullen we met het Algemeen Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting discussiëren over de nieuwe koers. We zullen dat doen aan de hand van het concept voor een nieuw strategisch plan. Na afloop van de AB vergadering zal Marjolein Kloek (WUR) een presentatie houden met de titel "Panorama Natuur, een visie op de toekomst van natuur(beleid) in Nederland door groene Young Professionals". Donateurs zijn welkom op deze dag in het Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2c in Amsterdam.
   Lees verder ...
  • Boekenmarkt op zaterdag 18 februari 2012 en op alle vrijdagen
   - 8 februari 2012 -
   Bibliotheek Heimans en Thijsse STichting Voorafgaand aan de jaarvergadering van het Algemeen Bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting is er een boekenmarkt in het Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam. Van 10 tot 13 uur is iedereen welkom in de fraaie bibliotheekzaal. Daarnaast is ook op alle vrijdagen zowel de bibliotheek als de boekenmarkt van 10 tot 16 uur open voor belangstellenden.
   Lees verder ...
  • Natuurverkenning 2010-2040: Nieuwe coalities essentieel voor toekomst natuur en landschap
   - 27 januari 2012 -
   Overhandiging Natuurverkenning Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde op 26 januari 2012 de scenariostudie Natuurverkenning 2010-2040: visies op de ontwikkeling van natuur en landschap aan staatssecretaris Bleker van EL&I tijdens een symposium over dit onderwerp. De Natuurverkenning maakt zichtbaar dat partijen in de samenleving heel verschillende motieven hebben om zich met natuur bezig te houden.
   Lees verder ...
  • Mooi Nederland
   - 25 januari 2012 -
   Natuur PvdA, GroenLinks en D66 komen met een alternatief voor de nieuwe Natuurwet van Bleker: De Initiatiefwet Mooi Nederland. De oppositiepartijen willen de 700 miljoen aan bezuinigingen van de staatssecretaris terugdraaien. Zo moet de Ecologische Hoofdstructuur worden afgemaakt en moet de aanleg van de robuuste verbindingen doorgaan.
   Lees verder ...
  • Geluidsopname voor het Heimans Diorama in Artis
   - 20 januari 2012 -
   Heimans Diorama Sinds lange tijd zijn er weer vogel- en zeegeluiden te horen bij het Heimans Diorama in Artis. De door Henk Meeuwsen gemaakte geluidsopname van de vogels die in het diorama staan opgesteld zijn door de Heimans en Thijsse Stichting aangeboden aan Artis.
   Lees verder ...
  • Agnes van den Berg benoemd tot bijzonder hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap
   - 20 januari 2012 -
   Agnes van den Berg Per 1 januari 2012 is Agnes van den Berg benoemd tot bijzonder hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De instelling van de leerstoel valt in een periode waarin er een breed gedeelde zorg leeft om de aantasting van natuur- en landschapswaarden.
   Lees verder ...
  • Verslag van het Heimans Symposium in Artis
   - 12 januari 2012 -
   Heimans Diorama Een beknopt verslag van het symposium in gebouw De Volharding in Artis op 10 december 2011. De ruim 80 deelnemers werden na de plezierige wandeling door Artis met koffie en thee ontvangen. Daarna opende voorzitter Frank Berendse het symposium met een terugblik op de 150 jaar sinds de geboorte van Heimans en een vooruitblik op de drie lezingen.
   Lees verder ...


  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^