Eli Heimans


Jac. P. Thijsse


Documentatie      
&
Debat
 • natuurbeleving
 • natuurstudie
 • natuurbehoud
 • natuureducatie


 • Heimans en Thijsse Stichting
   
  Home | Stichting | Actueel | Dossiers | Collectie | Contact | Links
   

  > Home > Actueel > Actuele berichten: 2010

  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003

  Actuele berichten: 2010

  • "Natuurbeschermers ervaren een zekere barbaarsheid"
   - 29 december 2010 -
   Matthijs Schouten Matthijs Schouten (58), bioloog, filosoof, bijzonder hoogleraar in Wageningen en Ierland, huisdenker van Staatsbosbeheer: 'Ik heb weleens voorgesteld om alle Nederlanders een brief te sturen, namens alle natuurorganisaties. Met daarin de vraag: 'Wij geven u een lijst met honderd soorten. Met het huidige budget kunnen we ze niet allemaal in stand houden. En u mag kiezen wat mag uitsterven: de koekoek of de kievit? De kamperfoelie of de dotterbloem?'
   Lees verder ...
  • "Streep door EHS is historische vergissing"
   - 27 december 2010 -
   Pieter van Vollenhoven Het stopzetten van de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur is een historische vergissing. De voorzitter van het Nationaal Groenfonds, prof. mr. Pieter van Vollenhoven zei dit gisteren in Vara's Vroege Vogels op Radio 1, als kritiek op het huidige kabinetsbeleid.
   Lees verder ...
  • Groene aanhang daalt onder 4 miljoen
   - 20 december 2010 -
   Vlaggen De totale aanhang van natuur- en milieu-organisaties is in 2010 gedaald tot onder de 4 miljoen leden/donateurs. Dat is de uitkomst van onderzoek door het VARA-radioprogramma Vroege Vogels dat zondag gepresenteerd werd. Van de vijf grootste organisaties is alleen het Wereld Natuur Fonds stabiel gebleven. Natuurmonumenten leed het grootste verlies uit haar geschiedenis, 63.000 leden zegden op dit jaar, een verlies van 7,5%.
   Lees verder ...
  • Gegevensautoriteit Natuur Jan van Groenendael:
   'Geef natuur een stem!'

   Jan van Groenendael - 18 december 2010 -
   Een reactie van Gegevensautoriteit Natuur Jan van Groenendael op de plannen van het kabinet. 'Laat ons hart spreken als teken van onze beschaving. Nederlanders hebben een warm hart voor de natuur, nu het kabinet nog.'
   Lees verder ...
  • Hart voor Natuur: samen in actie
   - 17 december 2010 -
   Hart voor Natuur Twintig natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder de noemer Hart voor Natuur willen de organisaties aandacht vragen voor de consequenties van de buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap.
   Lees verder ...
  • Kamermeerderheid geeft grazers niet de ruimte
   - 14 december 2010 -
   Oostvaardersplassen Een meerderheid in de Tweede Kamer (VVD, PVV en CDA) wil niet dat de heckrunderen, edelherten en konikpaarden uit de Oostvaardersplassen deze winter in een groter gebied naar voedsel kunnen zoeken. Afgelopen winter was er veel te doen over beelden van uitgeputte, stervende grazers.
   Lees verder ...
  • Natuurmusea bundelen krachten
   - 13 december 2010 -
   Vlinders in het collectiedepot van NCB Naturalis Tien Nederlandse natuur(historische) musea bundelen hun krachten in de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). Op 16 december wordt deze stichting opgericht tijdens het jubileumsymposium van Natuurmuseum Brabant in Tilburg.
   Lees verder ...
  • Een 'derde natuur'. Over de verhouding tussen natuur en mens
   - 11 december 2010 -
   Het Artispark Artis-professor Erik A. de Jong geeft in het voorjaar van 2011 een nieuwe reeks hoorcolleges. Deze colleges verkennen hoe onze cultuur in een lange traditie landschappen, tuinen en (stads)parken heeft gemaakt en van betekenis voorzien, natuur heeft bewonderd en verzameld in collecties en musea, de natuurlijke wereld een plaats heeft gegeven in riten, verhalen, gebruiken en afbeeldingen.
   Lees verder ...
  • Ontblote boswachters in actie op Binnenhof
   - 10 december 2010 -
   Ontblote boswachters in actie op Binnenhof Onder het motto 'natuur wordt uitgekleed' hebben ontblote boswachters van Natuurmonumenten op 8 december actie gevoerd op het Binnenhof. Er werd een petitie overhandigd die door ruim 75.000 mensen is ondertekend.
   Lees verder ...

  • Bleker gunt de grote grazers een groter gebied in winter
   - 3 december 2010 -
   Henk Bleker CDA en VVD voelen er niets voor, maar staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) wil de grote grazers deze winter meer ruimte bieden in natuurgebieden die aan de Oostvaardersplassen grenzen. Hij denkt aan bosgebieden waar geen recreanten komen en aan het Hollandse Hout, zei hij woensdag in debat met de Tweede Kamer.
   Lees verder ...
  • Nieuw beleid: ramp voor natuur
   - 1 december 2010 -
   Zilveren maan Het zal niemand zijn ontgaan: Nederland gaat bezuinigen. Uiteraard zal ook de natuur er niet aan ontkomen. In totaal zal er de komende jaren 2% op de totale rijksuitgaven worden gekort. Als je de (anti)natuurmaatregelen op een rijtje zet, blijkt dat daar bijna 40% bezuinigd zal worden.
   Lees verder ...
  • Beschutting voor grote grazers
   - 30 november 2010 -
   Aanleg beschuttingsrichels Staatsbosbeheer is deze week begonnen met de aanleg van dijkjes in de Oostvaardersplassen. Richels die de Konikpaarden, edelherten en Heckrunderen beschutting moeten geven tegen het barre weer. Dit is ťťn van de twaalf aanbevelingen uit het rapport van de commissie Gabor.
   Lees verder ...
  • De Nederlandse Biodiversiteit
   - 27 november 2010 -
   De Nederlandse Biodiversiteit In de gezaghebbende serie 'De Nederlandse Fauna' verscheen op donderdag 25 november het tiende deel: De Nederlandse Biodiversiteit. Van cyanobacteriŽn tot mosdiertjes en van kranswieren tot vogels: alle Nederlandse soortengroepen komen in dit jubileumdeel aan bod. Honderden Nederlandse specialisten werkten eraan mee.
   Lees verder ...
  • Economie heeft de natuur nodig
   - 27 november 2010 -
   Wientjes en van Boxtel Steeds meer bedrijven zien in dat de economie de natuur heel hard nodig heeft. Daarom is in Amsterdam het congres 'Biodiversiteit: kansen voor een Nieuwe Economie' gehouden. Aan de vooravond van het congres, dat 23 november plaatshad, tekenden Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Roger van Boxtel (IUCN NL) een intentieverklaring.
   Lees verder ...
  • Kogel voor zwakke dieren Oostvaardersplassen
   - 24 november 2010 -
   Oostvaardersplassen Zwakke heckrunderen, konikpaarden en edelherten die in de Oostvaardersplassen leven, moeten eerder de kogel krijgen dan nu gebeurt om onnodig lijden van de dieren te voorkomen. Dat adviseert een internationale commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Dzsingisz Gabor over het beheer van de grote grazers in het gebied.
   Lees verder ...
  • Nederland krijgt een Avatarbos
   - 19 november 2010 -
   Avatarbos Nederland krijgt in het Bentwoud bij Zoetermeer een zogenoemd Avatarbos. Het bos, vernoemd naar de succesvolle film uit 2009, is een initiatief van de Amerikaanse filmregisseur James Cameron en filmmaatschappij 20th Century Fox, de stichting wAarde uit Beek bij Nijmegen en Staatsbosbeheer.
   Lees verder ...
  • 'Landschap is in Nederland vogelvrij'
   - 17 november 2010 -
   Landschap In de afgelopen vijftien jaar is een onbebouwd gebied zo groot als de Noordoostpolder verstedelijkt. Het buitengebied is verrommeld. Landschap staat niet meer hoog op de politieke en maatschappelijke agenda, terwijl de biodiversiteit in heel Europa achteruitholt. Natura 2000 doet er iets aan. Dat is de boodschap van de auteurs van het boek Grenzeloze Natuur.
   Lees verder ...
  • Kabinet verlaagt doelstellingen EHS
   - 15 november 2010 -
   Natuur Het kabinet heeft de doelstellingen van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangepast. Het streven is niet meer om 100 procent van dit natuurnetwerk in 2018 gerealiseerd te hebben, maar 90 procent. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) vandaag gezegd.
   Lees verder ...
  • 'Niet boer maar burger moet centraal staan'
   - 13 november 2010 -
   Boerenland De druk van de intensieve veehouderij op natuur en milieu moet drastisch omlaag, en de tijden veranderen. Krimp van de veestapel ligt in het verschiet. Boeren klagen ten onrechte dat de Nederlandse overheid ze door strenge regelgeving het leven moeilijk maakt. De overheid houdt de boer juist de hand boven het hoofd, zegt Tia Hermans, onderzoeker bij Alterra Wageningen UR.
   Lees verder ...
  • 'Meer plaats voor wilde zwijnen'
   - 13 november 2010 -
   Wild zwijn Het is niet langer houdbaar dat wilde zwijnen alleen op de Veluwe en in de Limburgse Meinweg mogen voorkomen. Zwijnenpopulaties zijn zich op veel meer plekken in het land aan het vestigen en het wordt dus tijd te bezien waar de wilde varkens, die van oorsprong in Nederland thuishoren, kunnen leven zonder schade aan te richten of gevaar op te leveren.
   Lees verder ...
  • Artis NME-congres 22 november 2010
   - 3 november 2010 -
   Jaar van de biodiversiteit Natura Artis Magistra nodigt u van harte uit om op 22 november 2010 deel te nemen aan deze bijeenkomst, geÔnitieerd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Tijdens dit NME-congres vragen we ons af welke eisen er aan NME gesteld gaan worden om een bijdrage te kunnen leveren aan biodiversiteitsbehoud en duurzame economische groei.
   Lees verder ...
  • Wagenings Commentaar: Kabinetsplannen regelrechte ramp voor de natuur
   - 30 oktober 2010 -
   Frank Berendse Het nieuwe kabinet gaat flink bezuinigen op natuur en landschap. De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt 'herijkt'. Wat zijn daarvan de gevolgen? Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, geeft zijn visie.
   Lees verder ...
  • Bezuinigen op natuur kost geld
   - 30 oktober 2010 -
   Tweede Kamer Een beter natuurbeleid is niet goedkoper, maar levert wel meer op. Investeer in groen-blauwe dooradering van ons landschap. Over de plannen van het kabinet-Rutte om het natuurbeleid om te buigen zijn in de media tegenstrijdige geluiden vernomen. Een analyse door Paul Opdam in Trouw.
   Lees verder ...
  • D66 en GroenLinks in verzet tegen afbraak natuurbeleid
   - 28 oktober 2010 -
   Tweede Kamer Woensdagavond 27 oktober zijn twee moties aangenomen in reactie op het regeerakkoord over natuur. Natuurmonumenten is uiteraard verheugd dat de moties zijn aangenomen en natuur de afgelopen dagen hoger op de agenda is gekomen.
   Lees verder ...
  • Brandbrief naar fracties over natuurbeleid
   - 23 oktober 2010 -
   Tweede Kamer Vijf grote natuurorganisaties hebben alle fracties in de Tweede Kamer een brief gestuurd met het oog op het debat over de regeringsverklaring komende dinsdag. Hiermee vragen de organisaties aandacht voor de onevenredig zware bezuinigingen voor de natuur die het kabinet in het regeerakkoord aankondigt.
   Lees verder ...
  • Hoe beleven stadsjongeren natuur in de buurt?
   - 16 oktober 2010 -
   Gagelpolder In de periode van maart tot september 2010 hebben Staatsbosbeheer en Stichting wAarde onderzoek gedaan naar de natuurbeleving van jongeren in Overvecht, een Utrechtse wijk. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van het Programma 'Lekker Groen' van het ministerie van LNV (nu EZL&I).
   Lees verder ...
  • 'EHS: goed voor natuur ťn economie'
   - 15 oktober 2010 -
   Chris Kalden, directeur Staatsbosbeheer Het is niet zo gek dat het Planbureau voor de Leefomgeving oproept tot een herbezinning op de Ecologische Hoofdstructuur. We moeten alleen niet vergeten waar het om draait: het vergroten en verbinden van natuurgebieden en het tegengaan van verdroging, verzuring en vermesting.
   Lees verder ...
  • 'Stoppen met natuurbeleid onverantwoord'
   - 15 oktober 2010 -
   Jan Jaap de Graeff Natuurmonumenten laakt het voorstel van het Planbureau voor de Leefomgeving om te stoppen met het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, het groene netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland.
   Lees verder ...
  • 'Bezuinigen kan juist goed zijn voor natuur'
   - 14 oktober 2010 -
   Leersumse Veld De rem die het nieuwe kabinet-Rutte zet op de ontwikkeling van de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kan juist goed uitpakken voor de Nederlandse natuur. De doelen van deze natuurontwikkeling zijn al twintig jaar oud en daarom is Nederland volgens het Planbureau voor de Leefomgeving toe aan de vraag 'Welke natuur moet er eigenlijk worden beschermd?'.
   Lees verder ...
  • Natuurwerkdag viert tiende verjaardag
   - 4 oktober 2010 -
   Natuurwerkdag Landschapsbeheer Nederland organiseert op zaterdag 6 november alweer de tiende Natuurwerkdag. Van een initiatief met 95 locaties en 1.200 deelnemende vrijwilligers is de Natuurwerkdag uitgegroeid tot een kenmerkend evenement in het Nederlandse landschap dat vorig jaar ruim 10.000 vrijwilligers trok.
   Lees verder ...
  • Regeerakkoord breekt natuur af
   - 2 oktober 2010 -
   Regeerakkoord breekt natuur af "Door dit regeerakkoord wordt het natuurbeleid afgebroken. Dat is slecht voor de natuur", aldus Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten. Het nieuwe kabinet wil structureel 300 miljoen euro per jaar bezuinigen op natuur en landschap. Dat is, ook verhoudingsgewijs, een enorm bedrag.
   Lees verder ...
  • Steeds meer tijdelijke natuur
   - 2 oktober 2010 -
   Rugstreeppad Nederland krijgt steeds meer tijdelijke natuur. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft na Amsterdam (9 hectare) ook aan andere gemeenten toestemming gegeven om tijdelijke natuur aan te leggen op braakliggende terreinen. Het gaat op dit moment om nog eens 148 hectare tijdelijke natuur in Steenwijk en Almelo.
   Lees verder ...
  • Midterm Review ILG wijst op financiŽle knelpunten om natuurdoelen tot 2013 te halen
   - 2 oktober 2010 -
   Midterm Review ILG wijst op financiŽle knelpunten om doelen tot 2013 te halen Minister Verburg van LNV heeft de landelijke rapportage Midterm Review Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt een overzicht gegeven van de voortgang van de ILG-opgave en de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten na drie jaar ILG.
   Lees verder ...
  • Wild levert miljoenen op
   - 29 september 2010 -
   Wild zwijn De aanwezigheid van wild in een natuurgebied levert de omliggende bedrijven en middenstand miljoenen op. Als er bijvoorbeeld op de Veluwe geen herten en wilde zwijnen zouden rondlopen, zou de toerisme- en recreatiesector minstens 102 miljoen euro per jaar aan inkomsten mislopen.
   Lees verder ...
  • Ieder kind heeft recht op natuur
   - 29 september 2010 -
   Ieder kind heeft recht op natuur Gisteren ondertekenden 30 groene en maatschappelijke organisaties het manifest 'Ieder kind heeft recht op natuur!' Het initiatief voor dit manifest ligt bij IVN, IUCN NL en het NatuurCollege. De eerste handtekening werd gezet door HKH prinses Irene van Lippe-Biesterfeld namens het NatuurCollege.
   Lees verder ...
  • 'De Nederlandse natuur bestaat niet'
   - 27 september 2010 -
   ... Menno Schilthuizen, onderzoeker bij NCB Naturalis en bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, legt uit waarom "de" Nederlandse natuur niet bestaat. Deze avondlezing vindt plaats op dinsdag 5 oktober in het Planetarium van Artis, Amsterdam.
   Lees verder ...
  • Gemeenten kiezen ambassadeursoorten voor biodiversiteit
   - 4 september 2010 -
   Ambassadeursoorten Op 31 augustus 2010 is de website www.ambassadeursoorten.nl gelanceerd tijdens een bijeenkomst van de Coalitie Biodiversiteit in Naturalis te Leiden. Deze website is ontwikkeld als onderdeel van het project Gemeentelijke ambassadeursoorten dat voortborduurt op de ervaringen van Brabantse en Vlaamse gemeenten met ambassadeursoorten.
   Lees verder ...
  • Jubileum NJN 90 jaar!
   - 4 september 2010 -
   90 jaar NJN! Dit jaar bestaat de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) 90 jaar! Deze verjaardag wordt gevierd tijdens het jubileumweekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 september 2010. Op zaterdag 18 september vindt de reŁnie voor oud-leden plaats. Op die dag is er ook een symposium.
   Lees verder ...
  • Scharrelkids
   - 4 september 2010 -
   scharrelkids Scharrelkids is een nieuwe website plus een bewaargidsje voor (groot)ouders en opvoeders vol tips en wetenswaardigheden om kinderen de natuur te laten beleven. Kinderen van nu komen steeds minder vaak in aanraking met de natuur en dat belemmert hun ontwikkeling en heeft directe consequenties voor het toekomstige natuurbehoud in Nederland.
   Lees verder ...
  • Klimaatverandering vraagt om aanpassing natuurbeleid
   - 25 augustus 2010 -
   Grensmaas Bij uitvoering van het huidige beleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan het beleid kan zich beter richten op het vergroten van het aanpassingsvermogen van natuur.
   Lees verder ...
  • Staatsbosbeheer maakt telfout
   - 18 augustus 2010 -
   Heckrunderen Staatsbosbeheer heeft zich vergist bij het tellen van het aantal heckrunderen dat in de Oostvaardersplassen leeft. Er blijken 142 runderen minder te zijn dan de organisatie tot nu toe heeft gemeld. Die dieren zijn niet doodgegaan; ze zijn er gewoon nooit geweest, aldus een woordvoerster van Staatsbosbeheer dinsdag.
   Lees verder ...
  • Spelen in de natuur maakt kinderen gelukkiger en milieubewust
   - 18 augustus 2010 -
   Spelende kinderen Over acht jaar wil Staatsbosbeheer 1% van de eigen terreinen ter beschikking stellen voor spelende kinderen in de vorm van speelbossen en vrijspeelplaatsen. Staatsbosbeheer dient hiermee de ontwikkeling van kinderen.
   Lees verder ...
  • Winsemius en Veerman op de bres voor natuur
   - 18 augustus 2010 -
   Pieter Winsemius Cees Veerman en Pieter Winsemius zijn bezorgd over de gevolgen voor natuurbehoud en milieu als het beoogde kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV er komt. Ze vinden dat basiswaarden in de samenleving moeten worden beschermd en niet moeten worden weggegeven onder invloed van bijvoorbeeld lastige economische omstandigheden.
   Lees verder ...
  • Frans Vera houdt tweede H.J. Schoo-lezing
   - 14 augustus 2010 -
   Frans Vera De bioloog Frans Vera, 'uitvinder' van de Oostvaardersplassen ('onze Serengeti') en grondlegger van het huidige natuurbeleid, houdt dinsdagavond 7 september 2010 de tweede H.J. Schoo-lezing. Vera zal spreken over het onderwerp: Is natuur een constructie? De lezing wordt gehouden in De Rode Hoed in Amsterdam.
   Lees verder ...
  • Groenemaand.nl voor een actieve nazomer
   - 12 augustus 2010 -
   Groenemaand.nl voor een actieve nazomer De gehele maand september staat Nederland in het teken van de Groene Maand. Een campagne die aandacht vraagt voor de natuur en het Nederlandse landschap. Hiervoor is de website www.groenemaand.nl gelanceerd met daarop honderden groene activiteiten en natuurexcursies.
   Lees verder ...
  • Groene maatschappelijke stage voor scholieren
   - 12 augustus 2010 -
   Groene maatschappelijke stage voor scholieren Een boswachter meehelpen met het beheer van een natuurgebied, de aanleg van een ontdekpad of de organisatie van een open dag. Dat kan allemaal met Betrokken bij Buiten: de groene maatschappelijke stage voor scholieren.
   Lees verder ...
  • 25 september: Heimans en Thijsse Dag 2010
   - 10 augustus 2010 -
   Zwarte Beek Op zaterdag 25 september vindt de jaarlijkse Heimans en Thijsse Dag plaats in Koersel-Beringen (Belgisch Limburg). Onderdeel van het programma zijn vier excursies in de Vallei van de Zwarte Beek. Tijdens deze dag zal in het bezoekerscentrum De Watersnip de Heimans en Thijsse Prijs worden uitgereikt aan Willy Vanlook.
   Lees verder ...
  • 'Natuurexperiment Oostvaardersplassen grote mislukking'
   - 10 augustus 2010 -
   Oostvaardersplassen Volgens onderzoek van de stichting Welzijn Grote Grazers zijn deze winter drie op de vier heckrunderen die in het natuurgebied de Oostvaardersplassen leven gestorven van de honger of de kou. Beheerder Staatsbosbeheer beweert dat maar een op de vier runderen de strenge winter niet heeft overleefd.
   Lees verder ...
  • Burgerverzet is belangrijk voor behoud van cultuur en landschap
   - 23 juli 2010 -
   Burgerverzet De overheid is een anonieme moloch die samen met haar planners de toekomst van onze maatschappij bepaalt. Burgers mogen daarbij soms participeren. De Wageningse onderzoekers Martijn Duineveld, Rosalie van Dam en Roel During draaien dat liever om. Zij pleiten ervoor om burgers te laten bepalen wat goed voor hen is, waarbij de overheid mag participeren en interveniŽren. Maar alleen als dat nodig is.
   Lees verder ...
  • Cursus ecofilosofie
   - 21 juli 2010 -
   Biodiversity In de milieu- of ecofilosofie gaat het om de verhouding tussen de menselijke wereld en haar natuurlijke omgeving. Om onze plaats in de natuur ťn om de plaats van de natuur in onze wereld. Een interessante cursus in BelgiŽ op zaterdag 21 en 28 augustus.
   Lees verder ...
  • De natuur moet losser beheerd
   - 21 juli 2010 -
   Grote vuurvlinder Het aantal dagvlindersoorten vermindert de komende tientallen jaren met zeker 75 procent. Vijftig broedvogelsoorten zullen in aantallen achteruitgaan. De kwaliteit van de natuur in Nederland staat de komende tientallen jaren ernstig onder druk door de verandering van het klimaat. Om soorten de gelegenheid te geven te verhuizen, is het van het grootste belang versnippering van de natuur te voorkomen.
   Lees verder ...
  • Manifest Natuur, landschap en economie in een vitaal platteland
   - 17 juli 2010 -
   Vroege ochtend bij molen Acht hoofdrolspelers in het landelijk gebied pleiten in manifest, aangeboden aan de informateurs, voor sterk platteland. In het manifest pleiten de organisaties voor betere toegankelijkheid van het platteland, een doelmatige uitvoering van de EHS, uitvoering van Natura 2000-beleid, doelgerichtere regelgeving en een multifunctionele ontwikkelingsstrategie.
   Lees verder ...
  • In Friesland worden op grote schaal roofvogels gedood
   - 17 juli 2010 -
   Buizerd Friesland is met roofvogelvervolging de trieste koploper van alle provincies in Nederland. Het wordt steeds duidelijker dat een belangrijk deel van deze zinloze vervolging wordt veroorzaakt door lieden die zeggen hiermee weidevogels te beschermen.
   Lees verder ...
  • Zuinig zijn op groen bespaart ook geld
   - 10 juli 2010 -
   Multifunctioneel landschap Alterra predikt een nieuw natuurbeleid gebaseerd op de nuttige functies van natuur en landschap. Niet bescherming van soorten staat daarbij centraal, maar het blijvend en optimaal functioneren van ecosysteemdiensten. Dat schrijven onderzoekers van Alterra in het boekje Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren.
   Lees verder ...
  • Natuur is meer dan het tuincentrum
   - 7 juli 2010 -
   Weidebeekjuffer Nederlanders denken dat ze een groen hart hebben, maar in werkelijkheid is hun kennis van biodiversiteit gering. Nederlanders gaven in 2010 in totaal ruim 4 miljard euro uit aan producten voor de tuin. Dat is nooit zoveel geweest. Groen en tuinieren lijken langzaamaan steeds meer 'in' te raken. Maar toch is de kennis over groen en biodiversiteit bedroevend laag onder Nederlanders.
   Lees verder ...
  • Heimans en Thijsse Prijs 2010 voor Willy Vanlook
   - 25 juni 2010 -
   Zwarte Beek Voor het eerst in het bestaan van de Heimans en Thijsse Prijs, heeft het bestuur van de Heimans en Thijsse Stichting besloten om de prijs toe te kennen aan een laureaat buiten Nederland. De winnaar is de heer Willy Vanlook te Koersel-Beringen in Belgisch Limburg.
   Lees verder ...
  • Jaarverslag van de H&T Stichting over 2009
   - 25 juni 2010 -
   Heimans en Thijsse Stichting Op 13 februari is tijdens de Algemene Vergadering het jaarverslag van de Stichting over 2009 vastgesteld. In dit jaarverslag worden alle activiteiten van de Heimans en Thijsse Stichting gedurende het afgelopen jaar toegelicht. Het jaarverslag staat nu online.
   Lees verder ...
  • Volg de Heimans en Thijsse Stichting op Twitter!
   - 18 juni 2010 -
   Twitter Actuele berichten worden nu ook op Twitter geplaatst, met een link naar de website van de Heimans en Thijsse Stichting. Heeft u al een account op Twitter? Geef dan aan dat u de Heimans en Thijsse Stichting wilt volgen en u bent altijd direct op de hoogte.
   Lees verder ...
  • KNNV Uitgeverij Nieuwsbrief juni 2010
   - 18 juni 201-
   KNNV Uitgeverij Zomer! Een tijd om met kinderen naar buiten te gaan en samen de natuur te beleven: ruiken, voelen, horen en zien. Gun jezelf een flinke dosis natuur en ga erop uit: wat zeggen bepaalde planten over de plek waar ze groeien, wat vertellen fossiele schelpen over een ver verleden en zie ze vliegen ...
   Lees verder ...
  • Meerderheid Nederlanders wil natuur in nieuw regeerakkoord
   - 4 juni 2010 -
   Natuur Een meerderheid van de Nederlanders, 61 procent, vindt dat er concrete afspraken over natuur in het nieuwe regeerakkoord moeten worden opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland.
   Lees verder ...
  • Natuurmonumentenprijs voor ecoloog Bakker
   - 28 mei 2010 -
   Prof. dr. J.P. Bakker Voorzitter Cees Veerman van Natuurmonumenten heeft dit jaar de Natuurmonumentenprijs uitgereikt aan prof. dr. J.P. Bakker. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse Voorjaarsforum dat dit keer in Utrecht plaatsvond. Deze prijs wordt door het bestuur van Natuurmonumenten toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de natuur.
   Lees verder ...
  • IVN: 50 jaar natuur- en milieueducatie in Nederland
   - 26 mei 2010 -
   IVN: 50 jaar natuur- en milieueducatie in Nederland IVN Natuur-en milieueducatie bestaat 50 jaar. Het hele jaar organiseren vrijwilligers door het hele land activiteiten om het tiende lustrum te vieren. In feestmaand september stelt IVN de relatie kinderen en natuur centraal met de werkconferentie 'Ieder kind heeft recht op natuur' en de Groene Maand-activiteiten.
   Lees verder ...
  • Feestelijke opening Eli Heimanspad in het Sarphatipark
   - 21 mei 2010 -
   Eli Heimanspad in het Sarphatipark Zaterdag 29 mei wordt om 11.00 uur het Eli Heimanspad geopend. De afgelopen maanden is er door vrijwilligers hard gewerkt om het Heimanspad af te krijgen. Behalve de aanleg van het paadje zelf, en de takkenrillen die voor biodiversiteit zorgen, en de bodembedekkende planten beschermen, zijn er talloze bomen, struiken, en andere planten die voor een eetbaarder, biodiverser en over het algemeen ecologisch stabieler park zullen zorgen.
   Lees verder ...
  • Hoe groen zijn de politieke partijen nu echt?
   - 20 mei 2010 -
   Stem Met Je Groene Hart Een uitgebreide analyse van het stemgedrag van alle politieke partijen in de Tweede Kamer biedt inzicht in de mate waarin partijen echt opkomen voor de belangen van natuur en landschap. De analyse is te vinden op de site www.stemmetjegroenehart.nl, die Natuurmonumenten op 16 mei heeft gelanceerd.
   Lees verder ...
  • Politiek staat achter Ecologische Hoofdstructuur
   - 18 mei 2010 -
   Nationaal Natuurdebat De woordvoerders natuur van vrijwel alle Tweede Kamer fracties geven hun royale steun aan de verdere voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit werd duidelijk tijdens het Nationaal Natuurdebat dat woensdag 12 mei in SociŽteit De Witte in Den Haag werd gehouden. De woordvoerders namen hierbij ook het boek "Publiek Geheim, het succes van de EHS" in ontvangst.
   Lees verder ...
  • Victor Westhoff-lezing 2010
   - 18 april 2010 -
   Prof. Louise O. Fresco De twaalfde Victor Westhoff-lezing zal uitgesproken worden op donderdag 27 mei 2010 om 15.00 uur in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen door prof. Louise O. Fresco, hoogleraar aan de UvA. Thema van de lezing zal biodiversiteit zijn.
   Lees verder ...
  • Bijzonder concert in de Kolonie
   - 17 april 2010 -
   Voormalig koloniekerkje Op zaterdagmiddag 15 mei 2010 wordt er in Frederiksoord een programma georganiseerd door de Stichting Kolonieconcerten, dat geheel in het teken staat van Muziek en Natuur, of zo u wilt, van Natuur en Muziek. Het concert wordt verzorgd door Eddy van der Maarel (piano) en Margriet Verbeek (gitaar).
   Lees verder ...
  • 'Begrip voor mogelijke bezuiniging op natuur'
   - 6 april 2010 -
   Natuur Het is begrijpelijk dat de overheid kijkt of er op het natuurbeleid bezuinigd kan worden, zegt algemeen
   directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten in reactie op de voorstellen van de ambtelijke werkgroep Heroverweging Leefomgeving en Natuur. "Als er in het onderwijs, de zorg en de sociale voorzieningen gesneden
   gaat worden, dan moet je accepteren dat er ook naar het natuurbeleid gekeken wordt."
   Lees verder ...
  • Partij voor de Planten
   - 1 april 2010 -
   Partij voor de Planten Nederland krijgt er een nieuwe politieke partij bij. De partij voor de planten komt op voor de rechten van planten. Eťn van de initiatiefnemers van de Partij voor de Planten is professor Pieter Baas, oud-directeur van het Nationaal Herbarium in Leiden. Hij wil met de oprichting van de partij de planten een stem geven in het parlement.
   Lees verder ...
  • Grazers in Oostvaardersplassen worden bijgevoerd
   - 26 maart 2010 -
   Konikpaarden De herten, konikpaarden en runderen in de Oostvaardersplassen worden de komende tijd bijgevoerd met hooi. Dat heeft demissionair minister Gerda Verburg (LNV) vandaag na afloop van de ministerraad gezegd.
   Lees verder ...
  • Tegenstrijdigheden in rapport IBO natuur
   - 26 maart 2010 -
   Ecoduct De twaalf provinciale Landschappen vinden dat in het Interdepartementale Beleidsonderzoek Natuur (IBO-natuur) terecht de conclusie wordt getrokken dat de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) een uitstekend instrument is om de afname van de biodiversiteit te keren. De oplossingen die het rapport vervolgens aandraagt in de strijd tegen de erosie van de natuurkwaliteit in Nederland, ogen merkwaardig en lijken het tegenovergestelde te bewerkstelligen.
   Lees verder ...
  • 'Een toekomst voor weidevogels?'
   - 24 maart 2010 -
   Gerda Verburg en Ard Schenk Wat heeft oud schaatskampioen Ard Schenk met weidevogels? En wat doet een groene loper in een natuurgebied? Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) was maandag 22 maart in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland aanwezig bij de premiŤre van de film 'Een toekomst voor weidevogels?'.
   Lees verder ...
  • Sms'en met Staatsbosbeheer
   - 16 maart 2010 -
   Sms'en met Staatsbosbeheer Wie informatie over bijvoorbeeld otters of andere opmerkelijke zaken in de natuur wil hebben, kan daarvoor sinds vandaag een sms'je sturen aan Staatsbosbeheer. Op veertig locaties in het land, die alle herkenbaar zijn aan een bord, is een nummer te vinden waar de informatie aangevraagd kan worden.
   Lees verder ...
  • Biodiversiteit krijgt prinses Irene als beschermvrouwe
   - 15 maart 2010 -
   Prinses Irene HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wordt de beschermvrouwe van de Coalitie Biodiversiteit 2010. 2010 is het VN-jaar van de biodiversiteit, waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van de rijkdom van dieren, planten en organismen.
   Lees verder ...
  • Wat natuur de mens biedt: Ecosysteemdiensten
   - 10 maart 2010 -
   Duinen Economische waardering van ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld door er een financiŽle waarde aan toe te kennen, maakt het mogelijk om ze af te wegen ten opzichte van andere producten en diensten. In economische afwegingen telt het belang dat mensen hebben bij de ecosysteemdiensten lang niet altijd volwaardig mee.
   Lees verder ...
  • Wegen naar een nieuw natuurbeleid; IBO Natuur
   - 9 maart 2010 -
   Ecoduct In het natuurbeleid kan meer rekening worden gehouden met de veranderingsprocessen, ofwel dynamiek, in de natuur. Ook zou het beleid in de toekomst meer kunnen aansluiten bij de behoefte aan natuur in de samenleving. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijft daarbij een belangrijke basis voor het natuurbeleid.
   Lees verder ...
  • 'Emotionele band met natuur miskend'
   - 22 februari 2010 -
   Kris van Koppen Natuurbeschermers en politici miskennen de diep emotionele band die mensen hebben met de natuur. Dat stelt Kris van Koppen, universitair hoofddocent milieubeleid in Wageningen, in het nieuwe nummer van Van Nature. Volgens Van Koppen kennen natuurbeschermers en politici andere waarden aan natuur toe dan hun achterbannen.
   Lees verder ...
  • Onderzoek: natuurbeleid werkt
   - 22 februari 2010 -
   Ecoduct Het verbinden van natuurgebieden in netwerken, zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000, is een overtuigend concept. De uitvoering kan echter beter om zo de gestelde doelen op tijd te realiseren. Dat blijkt uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Natuur waar de ministerraad mee heeft ingestemd.
   Lees verder ...
  • Nederlandse natuurbeelden eindelijk digitaal toegankelijk
   - 6 februari 2010 -
   nederlandse natuurbeelden digitaal Elf natuurorganisaties krijgen een bijdrage van ruim 2,7 miljoen voor het project Nederlandse Natuurbeelden. Dit is 4 februari bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij. Redacteuren, onderzoekers, scholen en omroepen krijgen nu via het Instituut Beeld en Geluid digitaal toegang tot vele honderden uren unieke Nederlandse natuurbeelden.
   Lees verder ...
  • Tweede Kamer maant Verburg tot spoed bij aanpak verdroging natuur
   - 2 februari 2010 -
   Herstel verdroogde natuur Natuurmonumenten hoopt dat de anti-verdrogingsmotie die de Kamer op 26 januari aannam eindelijk schot in de zaak brengt. De motie draagt minister Verburg van LNV op om de provincies tot spoed te manen in de aanpak van verdroging van natuurgebieden in ons land. De minister moet voor 1 mei laten zien hoe zij de aanpak denkt te versnellen zodat de verdroging binnen vijf jaar in ruim tweehonderd gebieden is verholpen.
   Lees verder ...
  • Compendium voor de Leefomgeving
   - 28 januari 2010 -
   Compendium voor de Leefomgeving Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Wageningen hebben eind vorig jaar de website www.compendiumvoordeleefomgeving.nl gelanceerd. Deze website geeft informatie over de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland.
   Lees verder ...
  • 2010: Het Jaar van de Biodiversiteit
   - 27 januari 2010 -
   1010 Internationaal Jaar van de Biodiversiteit Donderdag 28 januari 2010 is een belangrijke dag voor de biodiversiteit in Nederland. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Naturalis gaat dan namelijk het Jaar van de Biodiversiteit in Nederland van start en zal het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit worden opgericht. De festiviteiten worden bijgewoond door Minister Verburg van LNV en Minister Plasterk van OC&W.
   Lees verder ...
  • Algemene Vergadering H&T Stichting 2010
   - 24 januari 2010 -
   Eddy van der Maarel Op zaterdag 13 februari 2010 wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Heimans en Thijsse Stichting gehouden in het Hugo de Vries Centrum in Amsterdam. Voorafgaand is er een boekenmarkt van dubbele boeken. Na afloop van de vergadering is er een lezing door prof. dr. E. van der Maarel over de geschiedenis van het duinonderzoek in Nederland.
   Lees verder ...
  • Collegereeks 'Verlangen naar Natuur'
   - 20 januari 2010 -
   Ingang Artis Sinds de 16e eeuw bestuderen zowel wetenschappers als kunstenaars natuur en landschap om hun verschijningsvormen en rijkdom aan functies en betekenissen. Levende en dode natuur worden al lang verzameld en gepresenteerd als onderdeel van het kennen en begrijpen van de wereld. Deze collegereeks wordt georganiseerd door de Illustere School (Universiteit van Amsterdam) in samenwerking met Artis.
   Lees verder ...


  2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007-2003


  Word donateur van de Heimans en Thijsse Stichting!

  Naar boven ^